23.3.2023

Mongoliet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Mongoliet är stabilt, och risken för terrorism är liten. I allmänhet bemöts resenärer vänligt, och staten har satsat på utvecklingen av turismen under de senaste åren. Följ med utvecklingen av det politiska läget till exempel i medier om du planerar en resa till landet.

Finlands honorärkonsulat i Ulaanbaatar (https://finlandabroad.fi/web/mng/kunniakonsulaatit(Länk till en annan webbplats.)) och Finlands ambassad i Peking (https://finlandabroad.fi/web/chn/edustusto(Länk till en annan webbplats.)) ger vid behov råd till finländare och utlänningar som är permanent bosatta i Finland.

I krissituationer eller om passet försvinner hjälper också Tysklands ambassad i Ulaanbaatar finska medborgare: http://www.ulan-bator.diplo.de(Länk till en annan webbplats.).

I nödsituationer utanför tjänstetid kan du kontakta utrikesministeriets jour: https://um.fi/paivystys-24/7.

Brottsligheten

Mongoliet är ett relativt tryggt land. Iaktta allmän försiktighet.

Gatubrottslighet förekommer i Mongoliet. Rör dig inte utomhus på natten i huvudstaden Ulaanbaatar.

Brotten mot utlänningar består främst av ficktjuveri och stölder som i synnerhet kan förekomma i kollektivtrafiken, på Ulaanbaatars internationella flygplats, barer, nattklubbar och torg samt i områden som är populära bland utlänningar.

Tiggare och berusade personer kan ibland bete sig hotfullt.

Använd endast officiella taxibilar.

Polisens nödnummer är 102 (+976 102).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är farlig för både bilister och fotgängare. Bilister iakttar inte trafikreglerna och kör ofta för fort. Bilarna brukar vara i dåligt skick, och en del saknar säkerhetsbälten. Vägnätet är begränsat och i allmänhet i dåligt skick. Undvik att köra på natten, eftersom största delen av vägarna saknar belysning och det kan finnas hinder och gropar på dem.

Ett problem med kollektivtrafiken i Ulaanbaatar är proppfulla bussar och ficktjuvar.

Flygplanen på inrikes rutterna i Mongoliet kan vara i dåligt skick.

Naturförhållanden

Mongoliet är ett seismiskt område. Jordbävningar kan förekomma i synnerhet i landets västra delar men också i Ulaanbaatar. Kraftiga snöfall och regn, åskskurar och hård vind kan orsaka översvämningar och jordskred runt om i landet. Temperaturvariationerna är stora: från +35 celsiusgrader på sommaren till -40 på vintern.

Hälsoläget

Sjuk- och hälsovården i Mongoliet håller inte västerländsk standard. Det kan förekomma brist på läkemedel och medicinska tillbehör. Problemen inom sjuk- och hälsovården accentueras utanför Ulaanbaatar, där den är obefintlig.

Ta med medicinska tillbehör och receptbelagda läkemedel på resan.
Sjukhusen kräver i allmänhet att utlänningar betalar behandlingskostnaderna omedelbart.

I Ulaanbaatar finns vissa privata läkarstationer med service på engelska, men även de är dåligt utrustade.

Fäst särskild uppmärksamhet vid hygienen när du tillreder eller köper livsmedel och drycker. Koka dricksvattnet eller köp vatten på flaska.

Mul- och klövsjuka samt andra infektionssjukdomar såsom meningokockinfektioner har förekommit i Mongoliet. Under epidemier kan infekterade områden försättas i karantän, och då kan man inte resa till dessa områden. Om du befinner dig i ett infekterat område vid epidemins utbrott kan det hända att du inte heller kan lämna området.

Nödnumret till sjuk- och hälsovårdsservice är 103 (+976 103).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Att förtära alkohol på offentliga platser medför böter. Innehav och bruk av narkotika är olagligt.

Det är förbjudet att köpa sexuella tjänster.

Straffen för förbrytelser är stränga.

Ha alltid passet med dig och förvara kopior av passet och visumet på ett annat ställe.

Tullväsendet i Mongoliet (på engelska): http://www.customs.gov.mn/en/(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt. Därför är det viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden.

Ytterligare information på engelska:

Finlands honorärkonsulat i Mongoliet: http://www.mongolia.fi(Länk till en annan webbplats.)
Mongoliska utrikesministeriets konsulavdelning: http://www.consul.mn(Länk till en annan webbplats.)
Den mongoliska lokala myndigheten som ansvarar för migrationsärenden (Immigration of Mongolia, på engelska): http://immigration.gov.mn/en/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Peking

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument