Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
13.3.2020

Mongoliet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Gatubrottslighet förekommer. Iaktta allmän försiktighet.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Mongoliet har begränsat flygtrafiken och trafiken över sina gränser. Följ de mongoliska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www.mohs.mn/home
http://www.mfa.gov.mn/?lang=en
http://en.nema.gov.mn/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Mongoliet är stabilt och det förekommer i princip ingen risk för terrorism. Folk förhåller sig huvudsakligen vänligt till turister och staten har satsat på att utveckla turismen under de senaste åren. Om du reser till landet lönar det sig ändå att följa den politiska situationen till exempel genom media.

I nödsituationer kan finska medborgare kontakta Finlands honorärkonsulat i Ulaanbaatar eller Finlands ambassad i Peking. Utanför tjänstetid kan utrikesministeriets konsulära jour kontaktas.

Finland har ett honorärkonsulat i Ulaanbaatar.
Honorary Consulate of Finland
c/o Golomt Bank #404
Great Chinggis Khaan's Square 5
Ulaanbaatar 15160
Mongolia
Tel.: + 976 70111646, extension 1732, 00976-99029940
Fax: +976 11 312307
e-post: bayasgalan@bodigroup.mn (honorärkonsul)
e-post: enkhtuvshin_e@golomtbank.com (honorärkonsulns assistent)

I krissituationer eller om passet försvinner kan finska medborgare kontakta Tysklands ambassad.
Embassy of Germany
Baga Toiruu-2
Negdsen Undestnii Gudamj, Ulan Bataar 14201
P.O. Box 708, Ulanbataar 15160
Tel. + 976 11 323352 / 32 39 15 / 32 09 08
Fax. + 976 11 32 39 05
E-post: germanemb_ulanbator@mongol.net
Webbsidor: http://www.ulan-bator.diplo.de

Brottsligheten

Mongoliet är ett relativt tryggt resmål. Det är ändå klokt att iaktta allmän försiktighet och undvika att röra sig nattetid på gatorna i huvudstaden Ulaanbaatar. Det förekommer gatubrottslighet. De brott som riktas mot utlänningar är i främsta hand fickstölder och andra smärre stölder som oftast inträffar i kollektivtrafiken, på den internationella flygplatsen i Ulaanbaatar, i barer, på nattklubbar, på torg och andra platser med mycket utlänningar. Tiggare och missbrukare kan ibland uppföra sig hotfullt. Använd bara officiella taxi.

Polisens nödnummer är 102 (+976 102).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är farlig både för bilister och fotgängare. Bilisterna följer inte trafikreglerna och fortkör ofta. En stor del av bilarna är i dåligt skick och det finns inte alltid säkerhetsbälten. Vägnätet är begränsat och vägarna är allmänt taget i dåligt skick. Undvik att köra nattetid eftersom den största delen av vägarna är oupplysta och det kan finnas hinder och gropar på vägarna.

I Ulaanbaatars kollektivtrafik är att bussarna är överfulla och det finns ofta ficktjuvar. Flygplatserna för inrikestrafiken kan vara i dåligt skick.

Naturförhållanden

Mongoliet ligger i ett jordbävningsområde. Det kan inträffa jordbävningar särskilt i landets västra delar men också i Ulaanbaatar. Hårda regn, åska och snöfall samt kraftig vind kan orsaka översvämningar och jordskred i olika delar av landet. Temperaturväxlingarna är stora: från +35 grader på sommaren till -40 grader på vintern.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring. Kontrollera din reseförsäkrings villkor före resan.

Hälso- och sjukvården i Mongoliet är inte på västerländsk nivå. Det kan råda brist på utrustning och mediciner. Problemen är värre utanför Ulaanbaatar där det knappt finns några hälsovårdstjänster att tillgå. Det är klokt att ta med sig tillbehör och receptbelagda mediciner för eget bruk. Sjukhuset förväntar sig oftast att utlänningar ska betala på en gång.

I Ulaanbaatar finns enstaka privata kliniker där man talar engelska, men inte heller där är nivån på utrustningen särskilt hög.

Var uppmärksam på hygienen när det gäller tillredningen av mat och drycker. Koka kranvattnet innan du använder det eller drick vatten på flaska.

Det har förekommit mul- och klövsjuka och andra infektionssjukdomar i Mongoliet, till exempel meningokockinfektion. Om det pågår en epidemi kan infektionsområdet vara avspärrat. Om man befinner sig i ett infektionsområde när epidemin utbryter kan man inte nödvändigtvis ta sig därifrån.

Nödnumret för sjukvårdstjänster är 103 (+976 103).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Man kan få böter för att dricka alkohol på offentliga platser. Det är olagligt att utnyttja prostituerade och att inneha eller använda narkotika. Straffen mot förbrytelser är stränga.

Bär alltid passet med dig och förvara en kopia av ditt pass och visum skilt från originalen.

Mongoliets tullagstiftning: Mongoliets tullverks engelskspråkiga webbsidor finns på adressen http://www.customs.gov.mn/en/

Inresebestämmelser

Finlands honorärkonsulat i Mongoliet: http://www.mongolia.fi
Lokal myndighet som ansvarar för inreseärenden i Mongoliet: Immigration of Mongolia, engelskspråkiga webbsidor på adressen http://immigration.gov.mn/en/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Peking

Kerry Centre, South Tower, Level 26
Guanghua Lu 1
100020 BEIJING
CHINA
+86 108 519 8300
sanomat.pek@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument