25.3.2024

Mongoliet: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.))
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare
Lagen om kombinerade resetjänster

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Mongoliet är stabilt, och risken för terrorism är liten. I allmänhet bemöts resenärer vänligt, och staten har satsat på utvecklingen av turismen under de senaste åren. Följ med utvecklingen av det politiska läget till exempel i medier om du planerar en resa till landet.

Finlands honorärkonsulat i Ulaanbaatar (https://finlandabroad.fi/web/mng/kunniakonsulaatit(Länk till en annan webbplats.)) och Finlands ambassad i Peking (https://finlandabroad.fi/web/chn/edustusto(Länk till en annan webbplats.)) ger vid behov råd till finländare och utlänningar som är permanent bosatta i Finland.

I krissituationer eller om passet försvinner hjälper också Tysklands ambassad i Ulaanbaatar finska medborgare: http://www.ulan-bator.diplo.de(Länk till en annan webbplats.).

I nödsituationer utanför tjänstetid kan du kontakta utrikesministeriets jour: https://um.fi/paivystys-24/7.

Brottsligheten

Mongoliet är ett relativt tryggt land. Iaktta allmän försiktighet.

Gatubrottslighet förekommer i Mongoliet. Rör dig inte utomhus på natten i huvudstaden Ulaanbaatar.

Brotten mot utlänningar består främst av ficktjuveri och stölder som i synnerhet kan förekomma i kollektivtrafiken, på Ulaanbaatars internationella flygplats, barer, nattklubbar och torg samt i områden som är populära bland utlänningar.

Tiggare och berusade personer kan ibland bete sig hotfullt.

Använd endast officiella taxibilar.

Polisens nödnummer är 102 eller +976 102 om du ringer från ett utländskt abonnemang.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Svåra trafikstockningar är vanliga i Ulaanbaatar. Trafiken är farlig för både bilister och fotgängare. Bilisterna följer inte trafikreglerna och fortkörning är vanligt. En stor del av bilarna är i dåligt skick och det finns inte alltid säkerhetsbälten. Vägnätet är begränsat och vägarna är allmänt taget i dåligt skick. Undvik att köra på natten, eftersom vägarna ofta är oupplysta och det kan finnas hinder, gropar och djur på vägarna. Bilresor utanför staden ska planeras särskilt väl. Förbered dig på mycket långa och ödsliga köravstånd utanför telefonnätets täckningsområde. Det rekommenderas inte att man beger sig på långa resor med bara ett fordon. Beakta väderprognoserna, variationerna i dygnstemperaturen, nätverket av servicestationer samt behovet av utrustning och vägkost när du planerar rutterna.

Problemet i Ulaanbaatars kollektivtrafik är att bussarna är överfulla och att det ofta finns ficktjuvar.

Flygplan och helikoptrar som används för inrikestrafik kan vara i dåligt skick.

Naturförhållanden

Mongoliet är ett seismiskt område. Jordbävningar kan förekomma i synnerhet i landets västra delar men också i Ulaanbaatar. Kraftiga snöfall och regn, åskskurar och hård vind kan orsaka översvämningar och jordskred runt om i landet. Temperaturvariationerna är stora: från +35 celsiusgrader på sommaren till -40 på vintern. Vintrarna är synnerligen kalla.

Hälsoläget

Sjuk- och hälsovården i Mongoliet håller inte västerländsk standard. Det kan förekomma brist på läkemedel och medicinska tillbehör. Problemen inom sjuk- och hälsovården accentueras utanför Ulaanbaatar, där den är obefintlig.

Ta med medicinska tillbehör och receptbelagda läkemedel på resan.
Sjukhusen kräver i allmänhet att utlänningar betalar behandlingskostnaderna omedelbart.

I Ulaanbaatar finns vissa privata läkarstationer med service på engelska, men även de är dåligt utrustade.

Fäst särskild uppmärksamhet vid hygienen när du tillreder eller köper livsmedel och drycker. Koka dricksvattnet eller köp vatten på flaska.

Mul- och klövsjuka samt andra infektionssjukdomar såsom meningokockinfektioner har förekommit i Mongoliet. Under epidemier kan infekterade områden försättas i karantän, och då kan man inte resa till dessa områden. Om du befinner dig i ett infekterat område vid epidemins utbrott kan det hända att du inte heller kan lämna området.

Nödnumret till hälso- och sjukvårdstjänster är 103 eller +976 103 om du ringer från ett utländskt abonnemang.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”
Världshälsoorganisationen WHO
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar

Lokala lagar och seder

Att förtära alkohol på offentliga platser medför böter. Innehav och bruk av narkotika är olagligt.

Det är förbjudet att köpa sexuella tjänster.

Straffen för förbrytelser är stränga.

Ha alltid passet med dig och förvara kopior av passet och visumet på ett annat ställe.

Tullväsendet i Mongoliet (på engelska): http://www.customs.gov.mn/en/(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

Finska medborgare behöver inte visum till Mongoliet. Kontrollera alltid de senaste aktuella inresebestämmelserna hos de mongoliska myndigheterna i god tid före resan.

Ytterligare information på engelska:

Finlands honorärkonsulat i Mongoliet: http://www.mongolia.fi(Länk till en annan webbplats.)
Mongoliska utrikesministeriets konsulavdelning: http://www.consul.mn(Länk till en annan webbplats.)
Den mongoliska lokala myndigheten som ansvarar för migrationsärenden (Immigration of Mongolia, på engelska): http://immigration.gov.mn/en/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.