Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
3.9.2020

Sri Lanka: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Sri Lanka hittar du på ambassadens webbplats (https://finlandabroad.fi/web/lka/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-sri-lanka/384951) samt genom att följa de lokala myndigheternas information och Världshälsoorganisationen WHO:s sidor om Sri Lanka https://www.who.int/srilanka/covid-19. Ambulerande ambassadören för Sydasien uppdaterar också aktuell information på de sociala medierna: https://twitter.com/harrikamarainen.

Om din reseanmälan inte har ett slutdatum eller om du har kommit tillbaka till Finland tidigare än planerat, bör reseanmälan raderas. Om du har registerat dig i reseanmalan.fi kan du redigera anmälan själv. Om du inte har registrerat dig, skicka en begäran om radering till e-postadressen KPA-10@formin.fi.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Till följd av terrorattackerna i april 2019 har Sri Lankas regering vidtagit striktare säkerhetsåtgärder. Den effektivare säkerhetsövervakningen fortsätter tillsvidare och extra säkerhetskontroller har införts till exempel vid ingångar till banker, butiker och hotell.

Det finns risk för sammandrabbningar mellan olika religiösa grupper. Undvik stora offentliga evenemang, folkmassor och eventuella demonstrationer. Rör dig inte i närheten av militära mål. Var på din vakt i kollektivtrafiken och när du besöker religiösa platser.

Den största säkerhetsrisken i landet är trafiken.
Följ strandhotellens varningar och uppmaningar att hålla dig borta från havet vid höga vågor och kraftiga havsströmmar.

Följ nyheterna i lokala medier och myndigheternas anvisningar. Ha alltid på dig ett giltigt resedokument med fotografi (pass eller ID-kort) så att du kan legitimera dig vid behov.

I krissituationer hittar du de lankesiska myndigheternas information på adressen: http://www.sltda.lk/emergency.

Kontaktuppgifterna till Sri Lankas regionala turistpolis hittar du på adressen https://www.police.lk/index.php/tourist-police/235.

Finland har inte en ambassad i Sri Lanka. Ambulerande ambassadören för Sydasien, som är baserad vid utrikesministeriet i Helsingfors, är Finlands representant i Sri Lanka. https://finlandabroad.fi/web/mdv/edustusto.

Närmaste finska ambassad ligger i Indien: https://finlandabroad.fi/intia.
Finland har ett honorärkonsulat i Colombo: https://finlandabroad.fi/web/lka/kunniakonsulaatit/-/asset_publisher/3p5ZXlDUDXAH/contactInfoOrganization/id/118522.

I konsulära ärenden kan du vända dig till Tysklands ambassad i Colombo (på engelska): http://www.colombo.diplo.de

Vänd dig i nödsituationer utanför tjänstetid till utrikesministeriets konsulära jour: https://um.fi/paivystys-24/7.

Särskilda säkerhetsrisker

Terrorattackhotet är inte heller i fortsättningen uteslutet. Följ noga med de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar och observera din omgivning.

Det har blivit lättare att åka till landets norra och östra delar, men där finns fortfarande minerade områden efter inbördeskriget och områden som armén kontrollerar där rörligheten är begränsad. Vägarna är ställvis i mycket dåligt skick i dessa områden och det går inte alltid att få tag i polis eller sjukvård.

Brottsligheten

Det förekommer allmän brottslighet i Sri Lanka, till exempel fickstölder och snatteri.

Håll ditt bagage under ständig uppsikt, iaktta allmän försiktighet och förvara pass, pengar och övriga viktiga föremål på ett säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna. Förvara dem skilt från originalen. Var försiktig då du använder kreditkort.

Kvinnor ska i synnerhet undvika att röra sig ensamma utomhus på natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen

Finland har ingen ambassad i Colombo. Du kan ansöka om ett nödresedokument (Emergency Travel Document EDT) på den tyska ambassaden i Colombo.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Vägnätet har förbättrats mycket på senare år och vissa av huvudvägarna är i fint skick. Inne i landet är vägarna fortsättningsvis smala och gropiga. På körbanan bland bilarna rör sig också cyklister, fotgängare och djur. Var beredd på trafikstockningar.

Den lokala körstilen skiljer sig märkbart från den finländska och trafiken är farlig. Bilarna stannar inte upp för fotgängare som försöker ta sig över gatan. Riskabla omkörningar sker hela tiden och dödligheten i trafiken är hög.

Många resenärer förlitar sig på att hyra en lokal bil med chaufför. Om du själv har för avsikt att hyra en bil ska du på förhand försäkra dig om att din försäkring gäller och att bilen har fungerande säkerhetsbälten.

Kollektivtrafiken fungerar relativt väl och är förmånlig att använda, men tågen och bussarna är ofta överfulla. Vissa av tågen har luftkonditionerade förstaklassvagnar där det är relativt bekvämt att åka. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi vanliga taxibilar hellre än motorcykelriksha i stadstrafik.

Vi avråder från resor efter mörkrets inbrott.

Naturförhållanden

Det finns två monsunsäsonger om året: från maj till juli och från december till januari. Sri Lanka hör genom sitt geografiska läge till de områden som är utsatta för cykloner. Regn och stormar kan vara kraftiga och farliga och i samband med dem kan det förekomma plötsliga översvämningar och jordskred.

Aktuell information finns på webbplatsen för Disaster Management Center: http://www.dmc.gov.lk/index_english.htm

Ställvis är strömmarna i havet farligt starka och vågorna farligt höga.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor. Tilläggsuppgifter hittar du på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/lka/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-sri-lanka/384951

De lokala myndigheternas coronainformation för resenärer i Sri Lanka (på engelska): https://srilanka.travel/covid19/.

Hälsoläget i landet är allmänt taget bra. Denguefeber förekommer särskilt under monsunperioden. De flesta fallen av denguefeber har påträffats i följande regioner: Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Kandy, Ratnapura, Jaffna och Trincolmalee.

Personer som behöver sjukhusvård transporteras ofta till huvudstaden Colombo för vård. De privata sjukhusen har ganska hög standard, men de är dyra. Vi rekommenderar starkt en heltäckande reseförsäkring. Det finns ofta en jourhavande läkare på internationella hotell i Colombo. Allmänna sjukhus kan vara överbelastade och hygiennivån kan vara låg.

Om du är i akut behov av hälsovård under resan ska du ringa numret: 011 269 1111 och be om en ambulans.

Det största sjukhuset i Colombo:
National Hospital
E W Perera Mawatha, Colombo
Tel: +94 11 269 1111

Det största sjukhuset i Kotte:
Sri Jayewardenepura General Hospital
New Hospital Road, Sri Jayawardenepura Kotte
Tel: +94 11 2778 8610

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Förhåll dig respektfullt och finkänsligt till religiösa angelägenheter. Ta hänsyn till seder och bruk inom landets religioner såsom buddismen, hinduismen och kristendomen när du planerar besök till lokala, heliga platser. Till exempel kan Buddhas bild på en t-skjorta eller tatuerad på synligt ställe av gränsmyndigheter anses som förnedrande, och till och med hindra din inresa. Det är inte accepterat att posera framför en Buddhastaty med ryggen mot Buddha för ett fotografi. I tempel och på heliga platser ska man undvika avslöjande klädsel.

Konservativ klädsel rekommenderas i Sri Lanka. På stränderna godkänns vanligen inte att man är naken upptill eller topless.

Narkotikabrott leder till stränga straff.

Inresebestämmelser

Tilläggsuppgifter: Norges ambassad i Sri Lanka: http://www.srilanka.no.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument