19.1.2024

Sri Lanka: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

Följer du medierna och iakttar de lokala myndigheternas anvisningar. Elavbrott som varar flera timmar är möjliga. Stora hotell har generatorer, men mindre hotell är ofta utan. Det råder brist på baslivsmedel, läkemedel och bränslen och det kan finnas långa köer till butikerna. Valutaproblemen påverkar tillgången på importerade varor.

Aktuell information om läget i Sri Lanka finns på Sri Lankas hälsomyndighets webbplats: https://www.hpb.health.gov.lk/en(Länk till en annan webbplats.)

Mer information finns också på Världshälsoorganisationen WHO:s sidor (https://www.who.int/srilanka/covid-19(Länk till en annan webbplats.)).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Undvik demonstrationer och stora offentliga folksamlingar. Var beredd på lokala begränsningar i rörelsefriheten. Reservera tillräckligt med tid för säkerhetskontrollen på flygplatsen. Rör dig inte i närheten av militära mål. Var på din vakt i kollektivtrafiken och när du besöker religiösa platser.

Den största säkerhetsrisken i landet är trafiken.

Följ strandhotellens varningar och uppmaningar att hålla dig borta från havet vid höga vågor och kraftiga havsströmmar.

Ha alltid på dig ett giltigt resedokument med fotografi (pass eller ID-kort) så att du kan legitimera dig vid behov.

I krissituationer hittar du de lankesiska myndigheternas information på adressen: http://www.sltda.lk/emergency(Länk till en annan webbplats.).

Kontaktuppgifterna till Sri Lankas regionala turistpolis hittar du på adressen https://www.police.lk/index.php/tourist-police/235(Länk till en annan webbplats.).

Finland har inte en ambassad i Sri Lanka. Finlands ambassad i New Delhi betjänar också när det gäller Sri Lanka: https://finlandabroad.fi/web/ind/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Finland har ett honorärkonsulat i Colombo: https://finlandabroad.fi/web/lka/kunniakonsulaatit/-/asset_publisher/3p5ZXlDUDXAH/contactInfoOrganization/id/118522(Länk till en annan webbplats.).

I konsulära ärenden kan du vända dig till Tysklands ambassad i Colombo (på engelska): http://www.colombo.diplo.de(Länk till en annan webbplats.)

Vänd dig i nödsituationer utanför tjänstetid till utrikesministeriets konsulära jour: https://um.fi/paivystys-24/7.

Särskilda säkerhetsrisker

Det finns risk för våldsamma sammandrabbningar på grund av politiska spänningar.
I hela landet finns det risk för terroristattacker.
Följ noggrant de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar och var uppmärksam på din omgivning.

Det har blivit lättare att åka till landets norra och östra delar, men där finns fortfarande minerade områden efter inbördeskriget och områden som armén kontrollerar där rörligheten är begränsad. Vägarna är ställvis i dåligt skick i dessa områden och det går inte alltid att få tag i polis eller sjukvård. Res endast på huvudvägar och observera varningsskyltar.

Brottsligheten

Det förekommer allmän brottslighet i Sri Lanka, till exempel fickstölder och snatteri.

Håll ditt bagage under ständig uppsikt, iaktta allmän försiktighet och förvara pass, pengar och övriga viktiga föremål på ett säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna. Förvara dem skilt från originalen. Var försiktig då du använder kreditkort.

Kvinnor ska i synnerhet undvika att röra sig ensamma utomhus på natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Du kan ansöka om ett nödresedokument (Emergency Travel Document EDT) på den tyska ambassaden i Colombo.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Vägnätet har förbättrats mycket på senare år och vissa av huvudvägarna är i fint skick. Inne i landet är vägarna fortsättningsvis smala och gropiga. På körbanan bland bilarna rör sig också cyklister, fotgängare och djur. Var beredd på trafikstockningar.

Den lokala körstilen skiljer sig märkbart från den finländska och trafiken är farlig. Bilarna stannar inte upp för fotgängare som försöker ta sig över gatan. Riskabla omkörningar sker hela tiden och dödligheten i trafiken är hög.

Många resenärer förlitar sig på att hyra en lokal bil med chaufför. Om du själv har för avsikt att hyra en bil ska du på förhand försäkra dig om att din försäkring gäller och att bilen har fungerande säkerhetsbälten.

Kollektivtrafiken fungerar relativt väl och är förmånlig att använda, men tågen och bussarna är ofta överfulla. Vissa av tågen har luftkonditionerade förstaklassvagnar där det är relativt bekvämt att åka. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi vanliga taxibilar hellre än motorcykelriksha i stadstrafik.

Vi avråder från resor efter mörkrets inbrott.

Naturförhållanden

Det finns två monsunsäsonger om året: från maj till juli och från december till januari. Sri Lanka hör genom sitt geografiska läge till de områden som är utsatta för orkaner. Regn och stormar kan vara kraftiga och farliga och i samband med dem kan det förekomma plötsliga översvämningar och jordskred.

Aktuell information finns på webbplatsen för Disaster Management Center: http://www.dmc.gov.lk/index_english.htm(Länk till en annan webbplats.)

Ställvis är strömmarna i havet farligt starka och vågorna farligt höga.

Hälsoläget

De lokala myndigheternas coronainformation för resenärer i Sri Lanka (på engelska): https://srilanka.travel/covid19/(Länk till en annan webbplats.).

Sri Lankas hälsomyndighets webbplats (på engelska): https://www.hpb.health.gov.lk/en(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget i landet är allmänt taget bra. Denguefeber och andra myggburna sjukdomar förekommer särskilt under monsunperioden.
Herrelösa hundar och apor bär ofta rabies.

Personer som behöver sjukhusvård transporteras ofta till huvudstaden Colombo för vård. De privata sjukhusen har ganska hög standard, men de är dyra. Vi rekommenderar starkt en heltäckande reseförsäkring. Det finns ofta en jourhavande läkare på internationella hotell i Colombo. Allmänna sjukhus kan vara överbelastade och hygiennivån kan vara låg.

Om du är i behov av akut hälsohjälp under resan, ring ambulans på numret 1990.

Det största sjukhuset i Colombo:
National Hospital
E W Perera Mawatha, Colombo
Tel: +94 11 269 1111

Det största sjukhuset i Kotte:
Sri Jayewardenepura General Hospital
New Hospital Road, Sri Jayawardenepura Kotte
Tel: +94 11 2778 8610

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Myndigheterna kan med kort varsel utlysa allmänt nödläge och/eller införa utegångsförbud. Då och då kan de också begränsa sociala medier, bland annat WhatsApp och Messenger. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och lokala medier.

Förhåll dig respektfullt och finkänsligt till religiösa angelägenheter. Ta hänsyn till seder och bruk inom landets religioner såsom buddismen, hinduismen och kristendomen när du planerar besök till lokala, heliga platser. Till exempel en bild av Buddha på en t-skjorta eller som en tatuering på ett synligt ställe kan av gränsmyndigheten anses som förnedrande, och till och med hindra din inresa.

Det är inte accepterat att posera framför en Buddhastaty med ryggen mot Buddha för ett fotografi. Du ska inte heller fotografera statliga ämbetsverk, militära objekt eller VIP-märkta fordon. I tempel och på heliga platser ska du undvika avslöjande klädsel.

Konservativ klädsel rekommenderas i Sri Lanka. På stränderna godkänns vanligen inte att man är naken upptill eller topless.

Narkotikabrott leder till stränga straff.

Inresebestämmelser

Mer information finns på webbplatsen för Sri Lankas ambassad i Norge (http://www.srilanka.no/(Länk till en annan webbplats.)) eller på webbplatsen för Sri Lankas turistministerium (https://www.srilanka.travel/helloagain/(Länk till en annan webbplats.)).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument