Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

10.3.2020

Sri Lanka: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Terrorattackerna i Sri Lanka i april 2019 innebar ett allvarligt bakslag för turistnäringen i landet. Det har tagit tid att återgå till det normala. Presidentvalet i november 2019 resulterade i ett maktskifte i landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

På grund av terrorattackerna i april 2019 har Sri Lankas regering vidtagit striktare säkerhetsåtgärder. Den effektivare säkerhetsövervakningen fortsätter tillsvidare och det har införts extra säkerhetskontroller till exempel vid ingångar till banker, butiker och hotell. Hotell, restauranger och butiker är verksamma som vanligt.

Det förekommer en risk för sammandrabbningar mellan olika religiösa grupper. Undvik stora offentliga evenemang, folkmassor och demonstrationer. Var på din vakt i kollektivtrafiken och när du besöker religiösa platser.

Följ nyheterna i lokala medier och myndigheternas anvisningar. Ha alltid på dig identitetsbevis med fotografi (pass eller ID-kort) så att du kan legitimera dig vid behov.

I krissituationer ska du läsa de lankesiska myndigheternas information och anvisningar på adressen: http://www.sltda.lk/emergency

Finland har inte en ambassad i Sri Lanka. Finländare i behov av hjälp ska i första hand vända sig till utrikesministeriets konsulära jour, +358 9 160 555 55, paivystys.um@formin.fi

Norge har en ambassad i Colombo.

Kontaktuppgifterna till Sri Lankas regionala turistpolis hittar du på adressen https://www.police.lk/index.php/tourist-police/235

Särskilda säkerhetsrisker

Det har blivit lättare att åka till landets norra och östra delar, men där finns fortfarande minerade områden efter inbördeskriget, samt områden som armén kontrollerar och där rörligheten är begränsad. Vägarna är ställvis i mycket dåligt skick i dessa områden och det går inte alltid att få tag i polis eller sjukvård.

Den största säkerhetsrisken på Sri Lanka är trafiken.

Brottsligheten

Det förekommer allmän brottslighet i Sri lanka, till exempel fickstölder och snatteri. Håll ditt bagage under ständig uppsikt. Förvara dina värdeföremål omsorgsfullt och var försiktig då du använder kreditkort. Bär gärna på dig ett identitetsbevis med fotografi.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Vägnätet har förbättrats mycket på senare år och vissa av huvudvägarna är i fint skick. Inne i landet är vägarna fortsättningsvis smala och gropiga. På körbanan bland bilarna rör sig också cyklister, fotgängare och djur. Var beredd på trafikstockningar. Den lokala körstilen skiljer sig märkbart från den finländska och trafiken är farlig. Riskabla omkörningar sker hela tiden och dödsolyckor är vanliga.

Kollektivtrafiken fungerar relativt väl och är förmånlig att använda men tågen och bussarna är ofta proppfulla. Vissa av tågen har luftkonditionerade förstaklassvagnar där det är relativt bekvämt att åka. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi vanliga taxibilar hellre än motorcykelriksha i stadstrafik.

Vi avråder från resor efter mörkrets inbrott.

Naturförhållanden

Det finns två monsunsäsonger om året: från maj till juli och från december till januari. Sri Lanka hör på grund av sitt geografiska läge till de områden som är utsatta för cykloner. Regn och stormar kan vara kraftiga och farliga och i samband med dem kan det förekomma plötsliga översvämningar och jordskred. Man hittar aktuell information på webbplatsen för Disaster Management Center: http://www.dmc.gov.lk/index_english.htm

Ställvis är strömmarna i havet farligt starka och vågorna farligt höga.

Hälsoläget

Hälsoläget i landet är allmänt taget bra. Denguefeber förekommer särskilt under monsunperioden.

Personer som behöver sjukhusvård transporteras ofta till Colombo för vård. De privata sjukhusen är dyra men standarden är ganska hög. Vi rekommenderar starkt en heltäckande reseförsäkring. Det finns ofta en jourhavande läkare på internationella hotell i Colombo. Allmänna sjukhus kan vara överbelastade och hygiennivån kan vara låg.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Förhåll dig respektfullt och finkänsligt till religiösa angelägenheter. Till exempel kan Buddhas bild på en t-skjorta eller tatuerad på armen på synligt ställe av gränsmyndigheter anses som förnedrande, och till och med hindra din inresa. I tempel och på heliga platser ska man undvika avslöjande klädsel. Det är inte accepterat att posera för ett fotografi framför en Buddhastaty. På stränderna godkänns vanligen inte att man är naken upptill eller topless. Konservativ klädsel rekommenderas.

Narkotikabrott leder till stränga straff.

Inresebestämmelser

I frågor som gäller visum och andra inreseärenden kan du vända dig till Sri Lankas ambassad i Norge. Kontaktuppgifterna hittar du på http://www.srilanka.no

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument