19.1.2024

Bhutan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i Bhutan är gott.

Aktuellt

Aktuell information hittar du genom att följa de lokala myndigheternas information och Världshälsoorganisationen WHO:s sidor om Bhutan: https://www.who.int/bhutan(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Bhutan är restriktivt när det gäller att ta emot turister. I regel kan man komma till landet på turistresor som ordnas av resebyråer. Från och med den 4 april 2022 förutsätts fem dagars karantän på anvisat karantänhotell för de som reser in i landet. För personer som anländer till landet via Indien ordnas transport från flygfältet till hotellet.

Varken Finland eller något annat EU land har ambassad i Bhutan.

Finlands ambassad i New Delhi betjänar också när det gäller Bhutan: https://finlandabroad.fi/intia(Länk till en annan webbplats.).

Finland har ett honorärkonsulat i Bhutan: https://finlandabroad.fi/web/btn/kunniakonsulaatit(Länk till en annan webbplats.).

Utanför tjänstetid ska du i nödsituationer kontakta utrikesministeriets jourcentral: https://um.fi/paivystys-24/7.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet.

Nödnummer:

Polisen 113
Ambulans 112
Brandkåren 110
Vid coronafall 1010.

Förvara pass, pengar och övriga viktiga föremål på en säker plats. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna. Förvara dem skilt från originalen.

Beakta att du har med dig ett finskt pass, som är giltigt tillräckligt länge.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bhutan har vänstertrafik. Vägarna i bergen är smala och slingrande och den förekommer ofta stenras och jordskred på vägarna. Trots att det inte finns mycket trafik kör bilarna hårt på landsvägarna och det förekommer dagligen farliga situationer i trafiken. Jämfört med Finland är trafiken farlig och riskfylld.

Det finns ingen järnväg i landet så man reser vanligtvis längs landsvägarna.

För det mesta tar man sig till Bhutan med flyg. På grund av väderförhållandena i Himalaya kan de ske ändringar i flygtidtabellerna också med kort varsel.

Naturförhållanden

Bhutan ligger i östra Himalayas bergsområde. Landets södra delar ligger på lägre höjd. Vädret påverkas mest av monsunen (juni–september) och av vintern (januari–februari) och då kan väderförhållandena orsaka ändringar i planerade resrutter och tidtabeller.

Bhutan är huvudsakligen ett bergigt land. Om du rör dig i naturen rekommenderar vi flera lager kläder på grund av temperaturväxlingarna samt ordentliga skor. Skydda dig omsorgsfullt mot solen i bergen.

Hälsoläget

Aktuell information finns på webbplatsen för Bhutans hälsoministerium: https://www.moh.gov.bt/https://www.moh.gov.bt/(Länk till en annan webbplats.).

Avstånden mellan byar och städer är långa och hälso- och sjukvård finns inte enkelt att tillgå. När man beger sig till avlägsna trakter ska man packa med sig dricksvatten, första hjälpen-utrustning och mediciner. Om du äter medicin ska du också ta med dig eventuella recept.

Bhutan är högt beläget och man kan få höjdsjuka.

Tillgången till hälsovårdstjänster är begränsad. I allvarliga fall ska man söka sig till sjukhus i Bangkok eller New Delhi

Teckna en heltäckande reseförsäkring för resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Bhutan är ett buddhistiskt land. Beakta bestämmelserna och sederna exempelvis i din klädsel när du besöker heliga platser.

Utförseln ur landet av föremål som är äldre än 100 år och religiösa föremål är begränsad. Be om ett försäljningsintyg om du köper gamla föremål (eller föremål som ser gamla ut). Du måste ha ett intyg att visa upp för tullen över att varor som förs ut ur landet inte är antikviteter.

Det är förbjudet att sälja tobaksprodukter och rökning är begränsad i lag.

Inresebestämmelser

Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om Bhutans inresebestämmelser. Mer information på webbplatsen för turistbyrån i Bhutan: https://www.tourism.gov.bt/(Länk till en annan webbplats.) och på webbplatsen för Bhutans hälsoministerium: https://www.moh.gov.bt/(Länk till en annan webbplats.).

Tilläggsuppgifter: Bhutans ambassad i Bryssel: https://www.mfa.gov.bt/?page_id=42(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument