Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Tjänstetid

mån-fre 8.45-17.00

E-post

 • sanomat.EUE@formin.fi
 • firstname.lastname@formin.fi

Telefon

 • +32 228 784 11  (Telefon växel 00 32 (0)2 2878 + anknytningen)

Fax

 • +32 228 784 00  (Fax)

Besöksadress, postadress

Finlands ständiga representation vid EU
Avenue de Cortenbergh 80
BRYSSEL
BELGIUM

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393096
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ledning

Markku Keinänen
Beskickningschef
CV
Saija Immonen
Assistent till ständiga representant
 • +32 47 243 0869
Tuuli-Maaria Aalto
Ställföreträdande ständig representant
Jade-Jasmin Inkinen
Assistent
Assistant till ställföreträdande ständig representant Coreper I
 • +32 473 531 418

Koordination

Laura Lindgren
Ambassadråd
 • +32 475 704 357
Mikael Kekkonen
Specialsakkunnig
Institutionella frågor, EU rekrytering
 • +32 2 287 8461
 • +32 473 865 089
Aino Fant
Specialsakkunnig
Mertensgruppen
 • +32 473 529 295
Jenna Oja
Specialsakkunnig
 • +32 470 717 208
Eeva Lehtonen
Assistent
Coreper ll
 • +32 473 526 680
Johanna Himmanen
Specialsakkunnig
 • +32 2 2878 448
 • +32 472 430 859
Tanja Leikas-Bottà
Ansvarig tjänsteman
Vilma Peltonen
Ansvarig tjänsteman

Förhållandena till Europaparlamentet

Tuomas Nirkkonen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 532 289

Information

Marko Ruonala
Pressråd
Pressattaché
Pressråd, Coreper II
 • +32 2 287 8502
 • +32 470 206 152
Marjo Hakkarainen
Assistent
 • +32 476 802 564

Coreper l

Kultur och utbildning

Heidi Sulander
Specialsakkunnig
Utbilding, ungdom, kultur, sport
 • +32 473 527 224

Trafik och telekommunikation

Erik Asplund
Specialsakkunnig
transportsektorn
Specialsakkunnig, Transport
 • +32 472 430 823
Maija Mansikkaniemi
Specialsakkunnig
transportsektorn
 • +32 47 352 7804

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Ari Hörman
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8468
 • +32 473 525 887
Tapio Kytölä
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 478 625 138
Osmo Rönty
Specialsakkunnig
jord- och skogsbruksfrågor
 • +32 2 287 8518
 • +32 473 525 630
Jarmo Vilhunen
Specialsakkunnig
fiskeriekonomiska frågor
 • +32 2 287 8638
 • +32 473 525 817

Sociala frågor, arbetsliv, sysselsättning och hälsofrågor

Pasi Mustonen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 2 287 8467
 • +32 470201 256
Sari Vuorinen
Specialsakkunnig
hälsosektorn
 • +32 473 529 853

Industri, energi, inre marknad och forskning

Iiro Kangas
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, bättre lagstiftning
 • +32 474 931 221
Ville Niemi
Specialsakkunnig
Energipolitik
 • +32 479 470 175
Niina Nurkkala
Specialist
 • +32 471 262 664
Maija Palmu
Specialsakkunnig
inre marknadsfrågor, industripolitik
 • +32 472 902 501

Miljö

Katarina Dahlman
Specialsakkunnig
 • +32 470 914 283
Paula Perälä
Specialsakkunnig
 • +32 470 204 035
Antonios Sfakiotakis
Specialsakkunnig
miljöfrågor
klimat politik
 • +32 473 532 292

Åland

Anton Nilsson
Specialsakkunnig
Åland
Ministerråd
 • +32 476 943 529

Assisterande personal Coreper I

Kristiina Stenqvist
Assistent
Transport, telekommunikation och energi - Utbildning, ungdom, kultur och idrott - Åland
 • +32 472 906 057
Chloé Denoncin
Assistent
Seija Nyyssönen
Assistent

Coreper ll

Region- och strukturpolitik

Janne Uusivirta
Specialsakkunnig
regional politik och strukturpolitik
 • +32 47 243 0827

Handelspolitik

Jussi Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • jussi.koskela@formin.fi
 • +32 476 803 694
Petteri Kotilainen
Ansvarig tjänsteman
 • +32 474 931 324
Jyrki Härkki
Specialsakkunnig
 • +32 479 670 590

Rättsliga och inrikes frågor

Pekka Heinonen
Specialsakkunnig
Straffrättsligt samarbete, processrätt, e-Justice
 • +32 473 530 633
Laura Määttänen
Specialsakkunnig
 • +32 473 522 407
Johanna Puiro
Specialsakkunnig
 • +32 471 650 942
Ville Similä
Specialsakkunnig
 • +32 478 960 665
Tomi Tirkkonen
Specialsakkunnig
gränskontroll
 • +32 471 263 976

Ekonomiska och finansiella ärenden

Aleksi Hyvätti
Specialsakkunnig
budget- och ekonomifrågor
 • +32 473 527 852
Markus Kari
Specialsakkunnig
 • +32 472 900 550
Maija Skyttä
Specialsakkunnig
beskattningsfrågor
 • +32 476 203 601
Miikka Vähänen
Specialsakkunnig
ekonomisk-politiska och finansella frågor
 • +32 473 535 195

Yttre förbindelser

Telefon

 • +32 473 532 399
Päivi Alatalo
Ansvarig tjänsteman
EU:s utvidgning, Västbalkan, Turkiet
 • +32 471 036 016
Marjo Kaller
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
Asien och Oceanien
 • +32 473 530 795
Katja Koskela
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +32 2 287 8444
Tuulikki Olander
Ansvarig tjänsteman
 • +32 473 528 354
Johannes Puukki
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, Östeuropa, mellersta Asien
Pia Rantakangas
Ansvarig tjänsteman
Afrika
 • +32 470 262 613
René Söderman
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Nordafrika, Mellanöstern och Persiska viken
Kati Temonen
Ansvarig tjänsteman

Tull

Assisterande personal Coreper II

Susanna Heinäsmäki
Assistent
Yttre förbindelse, handelspolitik
 • +32 2 287 8447
 • +32 473 863 958
Pauliina Laukkanen
Assistent
 • +32 473 940 394
Peppi Talonpoika
Assistent

Politiska och säkerhetskommittén

Hanna Lehtinen
Ambassadör, Representant vid kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • +32 4 735 278 05
 • +32 2 287 8437
Sanni Kotiranta
Assistent
 • +32 473 527 805
Ilmari Uljas
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +358 295 350 251
Jukka Peltonen
Ansvarig tjänsteman
Heikki Hietala
Specialsakkunnig
cyberpolitik, hybridhot
 • +32 473 524 299
Sanna Laaksonen
Specialist
Specialsakkunnig
försvarspolitik
 • +32 471 035 756
Riitta Gerlander
Ambassadråd
 • +32 471 034 893
Elina Saaristo-Diatta
Ansvarig tjänsteman

Ständiga militärkommittén (EUMC)

Mikko Heiskanen
Militär representant
 • +32 475 755 666
Petteri Korvala
Biträdande militär representant
 • +32 2 287 8435
 • +32 479 609 754
Niko Orell
Biträdande militär representant
 • +32 473 251 039
Sari Salmi
Assistent
 • +32 2 287 8574
 • +32 473 543 942
Antti Heino
Säkerhetsexpert
 • +32 471 125 859

Finlands delegationsutrymmen, Europeiska unionens råd, Europa-building

Telefon

 • +32 228 186 21

Fax

 • +32 228 185 12

Besöksadress, postadress

Europa-building, Finnish Delegation
Rue de la Loi 155
1048 BRUXELLES
BELGIUM

Anita Hietaharju
Assistent
 • +32 473 856 773

Gemensam förvaltning av Finlands representationer i Bryssel

Allmän administration och personalärenden

Juha Mustonen
Ambassadråd
Administrationschef
 • +32 2 287 8503
 • +32 473 949 584
Raija Stenberg
Attaché
 • +32 2 287 8554
 • +32 473 527 301
Kirsi Majander
Administrativ assistent
 • +32 2 2878 581
 • +32 476 760 762
My Paasivaara
Administrationshandläggare
 • +32 473 522 745
Laura Sundman
Administrationshandläggare
 • +32 473 541 572
Ville-Valtteri Hartikainen
Praktikant
 • +32 473 527 624

Bostads och fastighetsfrågor

Sirpa Taskinen-Pleshak
Teamledare
 • +32 476 599 916
Youssef Alasghar
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 2 278 7436
 • +32 473 538 446
Janne Botelho Karhunen
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
 • +32 473 526 132

Ekonomiförvaltning

Eeva Vänniä
Administrationshandläggare
 • +32 473 254 546

Information tjänst

Soili Laakso
Teamledare
dataadministration
Tiina Hakala-Gros
Administrationsansvarig
dataadministration
Tarja Maljonen
Administrationsansvarig
dataadministration
 • +32 473 526 252

IT Service

Raino Jokinen
Administrationshandläggare
IT
IT stöd
 • +32 473 865 507
Petteri Lehtonen
Administrationshandläggare
IT
IT- och datasäkerhetsspecialist
 • +32 2 2878 593

Kontortjänster och transport

Jari Rosenlindt
Teamledare
expeditions- och stödtjänster
Jose Caetano Gavancha
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 534
 • +32 475 964 858
Eusebio Castanera
Expeditionstjänster
 • +32 2 2878 533
 • +32 475 857 879
Jere Jokela
Expeditionstjänster
 • +32 473 539 375

Kök

Emma Alanne
Chef, kock
 • +32 473 531 067
Saana Harjula
Hovmästare
 • +32 476 803 926