Frågor och svar om coronaviruset och resande

Frågor och svar om coronaviruset och resande

Vi har här samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resande.

Frågor och svar om coronapandemin (uppdaterad 15.5.)

Res inte utomlands nu.

Ring endast utrikesministeriets konsulära jour i nödfall.

 

Kan vi resa utomlands på sommarlovet?

Coronaviruset och virusspridningen är fortfarande en stor global risk. På grund av pandemin kan situationen förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt.

De restriktioner som tillämpas i olika länder kan också överraska resenären: alla berörs av lokala karantänsbestämmelser, begränsningar i rörelsefriheten, försämrade transportmöjligheter, begränsade möjligheter att lämna landet och stängda serviceställen, inklusive restauranger och affärer.

Flera länder tillämpar fortfarande karantänsbestämmelser som måste följas. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder och med lägre tröskel än i Finland.

En riskfaktor i samband med resor är också att bokade flyg eller andra förbindelser kan ställas in på kort varsel, vilket innebär att en resa till eller från ett resmål förhindras. Resor i sig ökar risken för smitta.

Utrikesministeriets möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut i en pandemisituation är begränsade. Globalt sett har undantagsförhållanden eller nödläge utlysts i så gott som alla länder, och de grundläggande fri- och rättigheterna begränsas eller kan begränsas. I en pandemisituation är inte heller en reseförsäkring nödvändigtvis till nytta.

Utrikesministeriets reserekommendation avser hela världen och lyder: ”undvik resor som inte är nödvändiga”.

Med resor som inte är nödvändiga avses till exempel fritidsresor. 

I utrikesministeriets resemeddelanden för olika länder kan rekommendationerna om resor vara ännu striktare, till exempel på grund av krig.

Jag är tvungen att göra en utlandsresa. Vad borde jag tänka på?

På grund av coronapandemin rekommenderar utrikesministeriet att man tillsvidare undviker utlandsresor som inte är nödvändiga. Om du trots riskerna är tvungen att resa ska du beakta följande:

Reseanmälan

Det lönar sig alltid att göra en reseanmälan, så att UM får veta var du befinner dig och kan kontakta dig under resan. Reseanmälan kan också göras när du redan är utomlands.

Reseförsäkring

Utrikesministeriet rekommenderar alltid en omfattande reseförsäkring. Just nu är det speciellt viktigt att du kontrollerar att försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande.

Inresebestämmelser

Det är bra att beakta att många länder fortfarande begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter.

Information om begränsningarna i olika länder finns t.ex. på Europeiska kommissionens webbplats:

Transport measures (på engelska) 
Resor och transporter under coronapandemin
Internationella lufttransportorganisationen IATA:s webbplats

Olika länders restriktioner

Flera länder tillämpar fortfarande karantänsbestämmelser som måste följas. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder och med lägre tröskel än i Finland. Det kan finnas begränsningar i rätten att röra sig utomhus och krav på att använda andningsskydd. Också flygbolag eller flygplatser kan ha egna krav på andningsskydd. Mätning av feber kan vara ett krav för att få komma in på flygplatsen eller stiga på flyget.

Inom landet kan det förekomma restriktioner i flygtrafiken och i den övriga kollektivtrafiken. Det kan förekomma olika slags villkor och krav på dokument för att få röra sig på flygplatsen eller för att få byta till ett anslutande flyg.

Tillgången till service är ofta begränsad. Restauranger, hotell, museer, sevärdheter och olika offentliga platser, såsom parker, kan vara stängda.

I vissa länder är påföljderna allvarliga om man bryter mot begränsningarna.

Bestämmelser som gäller hälsa och vård

Om den lokala sjukvårdskapaciteten är svårt överbelastad kan det vara svårt att få vård om man blir sjuk.

Hälsokontroller och andra arrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsstationer och samband med resor i allmänhet. I vissa länder är det obligatoriskt att använda andningsskydd och det förekommer obligatoriska febermätningar. Karantänsbestämmelser kan avvika betydligt från anvisningarna i Finland.

Den som anländer till Finland från utlandet ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. Mer information finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Jag är absolut tvungen att resa utomlands med mållandet tillåter inte inresa. Kan utrikesministeriet eller ambassaden utfärda ett tillstånd till inresa åt mig?

Varje stat bestämmer själv vem som får resa in i landet och resenärer bör följa bestämmelserna. Utrikesministeriet eller Finlands ambassad kan inte bestämma om inresa i en stat och kan inte heller utfärda några tillstånd.

Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste beskickning.

Information om begränsningarna i olika länder finns t.ex. på Europeiska kommissionens webbplats:

Transport measures (på engelska) 
Resor och transporter under coronapandemin
Internationella lufttransportorganisationen IATA:s webbplats

Jag är finsk medborgare och ska resa till Finland på sommarsemester med min familjemedlem som inte är finsk medborgare. Kommer vi in i landet?

Det är inte utrikesministeriet som fattar beslut om detta. I frågor som gäller inresa i Finland ska man vända sig till Finlands gränsbevakningsväsende.

Aktuella frågor och svar om coronaviruset och gränsövergång

Instruktioner om gränsövergång under undantagsförhållanden från och med den 14 maj 2020

Den som anländer till Finland från utlandet ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. Mer information finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Jag har gjort en reseanmälan och har nu återvänt till Finland. Måste jag underrätta utrikesministeriet om min retur?

Om din reseanmälan har ett slutdatum och du har återvänt till Finland enligt planerna, raderas anmälan om din resa automatiskt och du behöver inte göra nånting.

Om du inte har något slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare ska du radera din reseanmälan. Då får vi veta att du inte längre befinner dig utomlands och skickar dig inga fler förfrågningar och meddelanden.

Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till konsulipalvelut.um@formin.fi.  Vi ber dig observera att vi tidvis får så mycket förfrågningar om reseanmälningar som ska ändras eller raderas att vi hinner behandla alla genast.

Jag kan inte åka hem till Finland som planerat. Hur ska jag ändra min reseanmälan?

Om du har gjort en reseanmälan och din vistelse utomlands drar ut på tiden ska du ändra slutdatumet för din reseanmälan. Då får vi veta att du fortfarande är utomlands och kan skicka dig både meddelanden och förfrågningar.

Om du registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte är registrerad, gör en ny reseanmälan. Vid behov kan du skicka ett meddelande per e-post till konsulipalvelut.um@formin.fi.  Vi ber dig observera att vi tidvis får så mycket förfrågningar om reseanmälningar som ska ändras eller raderas att vi hinner behandla alla genast.

Vi har planerat att återvända till Finland med bil genom Europa, är det möjligt?

Genomfart för att resa hem är tillåten, men de som färdas med bil i Europa ska vara beredda att följa de bestämmelser som begränsar resandet i olika länder. Resans syfte ska på begäran kunna bevisas på det sätt som respektive land kräver.

Information om begränsningarna i olika länder finns t.ex. på Europeiska kommissionens webbplats:

Transport measures (på engelska) 
Resor och transporter under coronapandemin
Internationella lufttransportorganisationen IATA:s webbplats

Den som anländer till Finland från utlandet ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. Mer information finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Kan den finska staten flyga hem finländare från utlandet?

Flygningar som ordnas och subventioneras av olika stater ordnas knappast mer. Resenärer ska i första hand själva ta reda på sätt att resa hem med hjälp av kommersiella förbindelser. Utrikesministeriet planerar inte för närvarande nya flygningar. Finlands ambassader informerar om förbindelser till Finland på Facebook och Twitter.

Om du ännu inte har gjort reseanmälan, är det bra att göra det nu. Genom reseanmälan får utrikesministeriet kontakt med resenärer och kan till exempel skicka information om flygförbindelser.

Resenärer måste helt enkelt anpassa sig till situationen och tolerera en viss grad av ovisshet. Det är bra att förbereda sig på att alla resenärer inte kommer att kunna återvända till Finland genast på grund av de begränsade trafikförbindelserna.

Kan UM förbjuda mig att resa eller ge kräva att jag avbryter min semesterresa?

Rätten till rörelsefrihet är inskriven i grundlagen. Utrikesministeriet har inte befogenheter att begränsa finländarnas rörelsefrihet, och ingen kan förbjudas att resa utomlands eller befallas att återvända till Finland. Beslutet att resa eller återvända ska alltid fattas av resenären själv.

Man kan inte hindra finländare från att lämna Finland, men det är bra att beakta att många länder har begränsat den inkommande passagerartrafiken och infört omfattande reserestriktioner också inom landet. Resenärer som anländer från utlandet kan försättas i karantän.

Om den lokala sjukvårdskapaciteten är överbelastad kan det vara svårt att få vård om man blir sjuk. Det kan också vara svårt att återvända till Finland på grund av inställda flyg.

I detta exceptionella läge är det motiverat att undvika alla utlandsresor som inte är nödvändiga. 

Ersätter försäkringen om resan inte blir av?

I ärenden som gäller försäkringsersättning måste du kontakta ditt försäkringsbolag. Villkoren i olika försäkringar varierar och just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande.

Möjligheten till ersättning på grund av en avbokad eller avbruten resa är en fråga mellan kunden och försäkringbolaget, och utrikesministeriet kan inte ta ställning till denna typ av frågor eller utfärda några intyg till försäkringsbolaget.

Researrangörer och försäkringsbolag använder visserligen utrikesministeriets reseinformation i sina avbokningsvillkor och ersättningspolicy, men det är viktigt att beakta att resemeddelandena inte skrivs för detta ändamål.

Grundläggande information om reseförsäkringar hittar du på webbplatsen för Försäkrings- och finansrådgivningen.

Kan myndigheterna i Finland hjälpa om en finländare som har rest utomlands försätts i karantän?

Alla länder följer sin egen lagstiftning och har egna bestämmelser om t.ex. karantän. Principerna för att försätta människor i karantän är olika i olika länder. Resenärer måste alltid följa de anvisningar och bestämmelser som gäller i det land där de befinner dig. Om du försätts i karantän i ett land måste du fullgöra den där.

En resenär i nöd kan kontakta Finlands ambassad eller utrikesministeriets konsulära jour, men kom ihåg att utrikesministeriet eller Finlands ambassad inte kan påverka ett annat lands myndighetsbeslut. Utrikesministeriets och ambassadens möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut i en pandemisituation är begränsade.

 

coronavirus
coronavirus
resemeddelanden
turism