Finland ansöker om medlemskap i Nato

Finlands säkerhetspolitiska miljö förändrades i grunden när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Den förändringen har gett upphov till en säkerhetspolitisk omvärdering, och till följd av den har Finland ansökt om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Ett finskt Natomedlemskap skulle både öka säkerheten för Finland i den förändrade omvärlden och stärka stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen och Nordeuropa. Finlands starka försvarsförmåga och resiliens stärker också Nato och alliansens kollektiva försvar.

Ett medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle innebära att Finland blir en del av Natos kollektiva försvar och omfattas av säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 i Nordatlantiska fördraget. Ett Natomedlemskap skulle ge Finland möjlighet att vara med och fatta beslut om säkerhetspolitiska frågor som är centrala för Finland.

På den här sidan sammanställer vi alla våra nyheter och bakgrund om denna processen.

Pressmeddelanden och nyheter