Finland har ansökt om medlemskap i Nato

Finlands säkerhetspolitiska miljö förändrades i grunden när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Den förändringen har gett upphov till en säkerhetspolitisk omvärdering, och till följd av den har Finland ansökt om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato). Finlands anslutningsprotokoll till Nato undertecknades av Natoländerna den 5 juli 2022 i Bryssel, och Finland fick observatörsstatus i alliansen. Alla Natoländer ska ratificera anslutningsprotokollet.

Ett finskt Natomedlemskap både ökar säkerheten för Finland i den förändrade omvärlden och stärker stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen och Nordeuropa. Finlands starka försvarsförmåga och resiliens stärker också Nato och alliansens kollektiva försvar.

Som medlem i försvarsalliansen Nato deltar Finland fullt ut i Natos kollektiva försvar och beslutsfattande och omfattas av säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 i Nordatlantiska fördraget.

Mer information: 

På den här sidan sammanställer vi alla våra nyheter och bakgrund om denna processen.

Pressmeddelanden och nyheter