De olympiska vinterspelen och de paralympiska spelen i Peking 2022

De olympiska vinterspelen 2022 hålls den 4–20 februari och de paralympiska spelen den 4–13 mars 2022 i Peking i Kina. På grund av restriktionerna till följd av covid-19-pandemin är deltagandet i OS strikt begränsat. Publiken består enbart av inbjudna gäster det kinesiska fastlandet. Alla idrottare, officiella gäster och medierepresentanter ska iaktta både sina egna länders säkerhetsåtgärder och i synnerhet värdlandet Kinas.

Finlands lag och medierepresentanter kommer att leva i ”OS-bubblor”, noggrant avgränsade områden där det utförs covid-tester dagligen. Utrikesministeriets möjlighet att hjälpa finländare i OS-bubblan är mycket begränsad.

Före resan

Kina har skärpt sina inresekrav på grund av covid-19-pandemin. För att komma in i landet under vinter-OS krävs det bland annat flera covid-tester, ett intyg över full vaccinationsserie och att du fyllt i den kinesiska ambassadens och tullens blanketter på webben. Ytterligare information om inresekraven finns på webbplatsen för Kinas ambassad i Helsingfors(layout.types.url.description).

Vi rekommenderar att alla som reser till Peking gör en reseanmälan på www.reseanmalan.fi(layout.types.url.description). En reseanmälan innebär att du lämnar dina personuppgifter, dina kontaktuppgifter under resan och information om din resa till utrikesministeriet för nödsituationer. Läs också utrikesministeriets resemeddelande med relevant säkerhetsinformation om Kina.

Vi rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring som ersätter specialvård och kostnader för hemtransport vid sjukdom och dödsfall, inklusive symtomfri covid-19. Kontrollera din reseförsäkrings villkor och omfattning innan du reser till Peking.

Om du insjuknar i eller exponeras för covid-19

Om du får ett positivt testresultat vid ankomsten eller i under tävlingarna kommer du att isoleras, eventuell på sjukhus. Isoleringen tar slut först efter att du fått ett negativt PCR-testresultat eller då en internationell expertgrupp bedömer att det är säkert. Detta kan innebära en lång isolering under förhållanden som inte motsvarar den finländska sjukvården. 

Exponering för covid-19 leder till karantän, som tar slut 14 dygn efter exponeringen. Det kan försvåra hemresan efter OS.

Finlands ambassad i Peking kan inte påverka de lokala myndigheternas och tävlingsarrangörernas åtgärder. Ledningen för Finlands OS-lag och utrikesministeriet har samarbetat länge kring de exceptionella förhållandena under OS i Peking. 

Kontaktuppgifter till ambassaden i Peking

  • Tfn vardagar, tjänstetid +86 10 8519 8300
  • Allmänna förfrågningar: sanomat.pek@formin.fi 
  • Konsulära ärenden och inreseärenden (t.ex. pass, visum och uppehållstillstånd) consular.pek@formin.fi 

När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, paivystys.um@formin.fi.

Obs! Det är inte möjligt att besöka ambassaden då man befinner sig i OS-bubblan och konsulära tjänstemän släpps inte heller in i bubblan.

Ytterligare information:

Finlands Olympiska kommitté Peking 2022(layout.types.url.description)

Internationella olympiska kommittén: Beijing 2022 Playbook(layout.types.url.description)

Utrikesministeriets resemeddelande om Kina: https://um.fi/matkustustiedote/-/c/CN