Minister Skinnari träffar sina ministerkolleger i Stockholm

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari reser till Stockholm den 30 augusti för att träffa Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och utrikeshandelsminister Ann Linde.

Syftet med resan är att föra samtal om aktuella utvecklingspolitiska och handelspolitiska frågor. Besöket ger också en möjlighet att diskutera den nya finska regeringens prioriteringar och målsättningarna under vårt EU-ordförandeskap.

”Sverige och Finland är närstående och likasinnad partner i utvecklingspolitiken. Vi behöver ett intensivt samarbete med Sverige och de övriga nordiska länderna i synnerhet i frågor som rör demokrati och de mänskliga rättigheterna. På detta område är kvinnors och flickors rättigheter en central fråga”, säger minister Ville Skinnari

Utvecklingsministrarna kommer också att diskutera reformen av EU:s finansiering för global utveckling och hur den privata sektorns insats i utvecklingssamarbetet kan höjas.

Minister Skinnari och minister Ann Linde kommer att diskutera den nya kommissionens handelspolitiska prioriteringar, det multilaterala handelssystemets tillstånd och EU:s bilaterala handelsförbindelser.

”Den globala ekonomin utsätts idag för kraftig protektionistisk press från flera olika håll och det finns många osäkerhetsfaktorer som potentiellt kan påverka små öppna ekonomier som Finland och Sverige hårdast. Det är viktigt att EU också i framtiden driver en handelspolitik som är öppen och ambitiös och baserar sig på regler”, framhåller minister Skinnari.

Under båda sina möten kommer minister Skinnari att ta upp regeringens fokus på hållbar utveckling och planen att utarbeta en omfattande nationell Afrikastrategi. Under besöket träffar minister Skinnari även företrädare för det svenska näringslivet. 

Ytterligare information: Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387, och Tiina Vainio, specialmedarbetare (kommunikation och medierelationer), tfn +358 50 524 6559

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.