Finlands generalkonsulat, Sankt Petersburg

Finlands generalkonsulat, Sankt Petersburg

Verksamhetsområde

Ryssland

Öppettider

8.30 - 16.15

Kundservice

Huvudingång öppen mån-fre kl. 8.30 - 16.00

Viseringsavdelningens kundtjänst: måndag - fredag kl. 9.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00. Inlämning av visumansökningar endast med en tidsbokning. Bokning kan endast göras på Visumcentralens webbplats

Uppehållstillståndärenden mån-fre kl. 9.00 - 12.00, uppehållstilsstånds ansökan får endast lämnas in under förhandsbokad mottagningstid. Telefonförfrågningar om uppehållstillstånd är mån-tors kl. 14.00 - 15.00 per telefon: +7 812 331 7600

Generalkonsulatets konsulära avdelning betjänar endast personer med beställd tid mån-fre kl. 9.00 - 12.00 och 13.00-15.30. Tidsbeställning kan göras via e-post: sanomat.pie@formin.fi, eller per telefon: +7 812 331 7600

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600

Fax

 • +7 812 331 7601

Telefon

 • +7 812 331 7603  (Visumavdelningens telefonjour, vardagar kl. 9-12)

E-post

 • sanomat.PIE@formin.fi

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

Postadress

Finlands generalkonsulat
PB 45-46
53501 VILMANSTRAND
RUSSIAN FEDERATION

Besöksadress

Preobrazhenskaya pl.4
191028 SANKT PETERSBURG
RUSSIAN FEDERATION

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393671
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Anne Lammila
Anne Lammila
Beskickningschef
CV
Lauri Pullola
Lauri Pullola
Ställföreträdande beskickningschef
Merja Kähkönen-Häkli
Beskickningschefens sekreterare

Regionala och ekonomiska ärenden

Verksamhetsområde

Ryssland

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600
Sebastian Gahnström
Teamledare
regionalt och ekonomiskt samarbete
Olli Kuukasjärvi
Specialsakkunnig
Ekaterina Malevskaya-Malevich
Samordnare
Ekaterina Vlasova-Kanzharadze
Assistent
regionalt och ekonomiskt samarbete

Press- och kulturärenden

Verksamhetsområde

Ryssland

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600
Jussi Palmén
Teamledare, press och kultur
Julia Puhilas
Assistent, kultur
Elina Saarilahti
Assistent, kommunikation

Konsulära ärenden

Kundservice

Generalkonsulatets konsulära avdelning betjänar endast personer med beställd tid mån-fre kl. 9.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30. Tidsbeställning kan göras via e-post: sanomat.pie@formin.fi, eller per telefon: +7 812 331 7600.

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600

Fax

 • +7 812 331 7613

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

Ville Linnala
Ansvarig för konsulärtjänster

Inresetillstånd

Verksamhetsområde

Ryssland

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600

Telefon

 • +7 812 331 7603  (Visumavdelningens telefonjour, vardagar kl. 9-12)

E-post

 • visa.pie@formin.fi
Anneli Nummelin
Visumsektionens chef
Mikko Mutka
Ställföreträdande chef för visumsektionen
Anna Juonolainen
Assistent

Polis-, gränsmyndighets- och tullärenden

Verksamhetsområde

Ryssland

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600
Arttu Granat
Specialsakkunnig
polisärenden II
Pasi Potinkara
Gränsbevakningsväsendets kontaktperson
Jouni Vainikainen
Tullens kontaktperson
Olga Veselova
Assistent

Administrativa ärenden

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600
Jussi Tanskanen
Teamledare
Eila Julku
Administrationsansvarig
dataadministration
Harri Järvinen
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
Matti Kiiskinen
Teamledare
Mirva Kulmala
Administrationsansvarig
ekonomiadministration
Jari Rosenlindt
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
Suvi-Marja Sallinen
Administrationsansvarig
personaladministration
Nadezhda Minasjan
Administrationsassistent
Vera Vysotskaja
Administrationsassistent

Residens

Telefonväxel

 • +7 812 331 7600
Marja Lyhty
Hushållsföreståndare
Tommi Suviniemi
Chefskock