Finlands ambassad, Washington

Kundservice

Ansöka om pass/identitetskort, notarietjänster och medborgarskapsanmälan:

Tidsbeställning görs här (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)   

 Gällande andra tjänster ber vi dig att skicka oss en förfrågan per e-post.                                                   

Email: passi.was@gov.fi

Telefonservice: +1 202 298 5800, måndag och onsdag kl. 13.00–15.00.

Vi ska publicera eventuella ändringar på våra sociala mediakanaler eller vår webbplats finlandabroad.fi/usa.

Helgdagar, när ambassaden är stängd(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tjänstetid

mån-fre 9.00-12.00 och 13.00-16.15

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@gov.fi.

E-post

  • sanomat.WAS@gov.fi

Telefonväxel

  • +1 202 298 5800

Fax

  • +1 202 298 6030

Besöksadress, postadress

Embassy of Finland
3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393030
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ledning

Mikko Hautala
Beskickningschef
Ambassadör
CV
Marjut Akola
Ställföreträdande beskickningschef
Tanja Lindholm
Beskickningschefens sekreterare
  • +1 202 298 5802
Tarja Thatcher
Socialsekreterare
  • +1 202 298 5819
Sonja Hyvärinen
Assistent
  • +1 202 298 5804

Det politiska teamet

Päivi Nevala
Teamledare
politiska frågor
Carolina Nordling
Utrikessekreterare
Politiska frågor
Heli Pelttari
Ambassadråd
Politiska frågor
Mari Eteläpää
Försvarsråd
Veera Parko
Noora Tervonen
Assistent
  • +1 202 298 5832
Ilona Vanhanen
Praktikant

Försvarsattachéns byrå

Juha Helle
Försvarsattaché
Överste
Lasse-Tapani Ketola
Biträdande försvarsattaché
Överstelöjtnant
Markus Mecklin
Biträdande försvarsattaché
Jussi Leiri
Översergeant, medhjälpare
Liisa Rutanen
Assistent
Ilona Nurminen
Assistent
Eevi Pöntinen
Praktikant

Team Finland -teamet

Christian Heikkinen
Teamledare
ekonomisk politik och handelspolitik
Tuomas Sottinen
Ansvarig tjänsteman
Samuli Kaijomaa
TF-expert, teknologi och digitalisering
Petri Koikkalainen
Specialsakkunnig
högskole- och vetenskapspolitik
Heta Pyhälahti
Specialsakkunnig
Ann-Mari Kemell
Eveliina Sterling
Team assistant
  • +1 202 298 5845
Milla Pirttilahti
Sofia Tuovinen
Praktikant

Business Finland

Ulla Lainio
Commercial Counselor Främjande av export
Martti Wallin
Finansråd
Nancy Najarian
Senior Advisor – Invest in Finland

Teamet för Finlandsbilden

Pasi Rajala
Pressattaché
Pressråd, Teamledare
  • +1 202 298 5820
Hannakaisa Andersson
Utrikessekreterare
Kulturfrågor
Otto Mattila
Assistent
Alisa Valta

Administrativt team

Pia Saarikivi
Teamledare
Administrationsansvarig
Satu Iivarinen-Roth
Teamledare
ekonomiadministration
Jonna Jauhiainen
Administrationsansvarig
dataadministration
Susanna Kangas
Administrationshandläggare Konsulära uppgifter
Lotta Riikonen
Administrationshandläggare
Ekonomiadministration
  • +1 202 549 4753
Eetu Höglund
Administrationshandläggare
Ekonomiadministration
Jenna Ryhänen
Assistent

Stödtjänst-teamet

Mika Laitinen
Expeditionsvakt
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
Jani Elfvengren
Expeditionstjänster
Petri Lyytikäinen
Expeditionstjänster
Alexander Dela Cruz
Expeditionstjänster
Raimo Hautasaari
Gårdskarl-trädgårdsmästare

Tjänstebostads personal

Tuija Laukkonen
Köksmästare
Marisa Villanueva
Hushållersföreståndare
Minda Vitalicio
Hovmästare

Praktikanter

Praktikanter