Finlands ambassad, Washington

Kundservice

Ansöka om pass/identitetskort, notarietjänster och medborgarskapsanmälan:

Tidsbeställning görs här (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)   

 Gällande andra tjänster ber vi dig att skicka oss en förfrågan per e-post.                                                   

Email: passi.was@formin.fi

Telefonservice: +1 202 298 5800, måndag och onsdag kl. 13.00–15.00.

Vi ska publicera eventuella ändringar på våra sociala mediakanaler eller vår webbplats finlandabroad.fi/usa.

Helgdagar, när ambassaden är stängd(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tjänstetid

mån-fre 9.00-12.00 och 13.00-16.15

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

E-post

 • sanomat.was@formin.fi

Telefonväxel

 • +1 202 298 5800

Fax

 • +1 202 298 6030

Besöksadress, postadress

Embassy of Finland
3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393030
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ledning

Mikko Hautala
Beskickningschef
Ambassadör
CV
Jani Raappana
Ställföreträdande beskickningschef
Minister
Tanja Lindholm
Beskickningschefens sekreterare
 • +1 202 298 5802
Tarja Thatcher
Socialsekreterare
 • +1 202 298 5819
Sonja Hyvärinen
Assistent
 • +1 202 298 5804

Det politiska teamet

Päivi Nevala
Teamledare
politiska frågor
Mari Eteläpää
Försvarsråd
Laura Sundblad
Attaché
 • +358 295 350 592
Lotta Ketola
Praktikant
Noora Tervonen
Assistent
 • +1 202 298 5832

Försvarsattachéns byrå

Juha Helle
Försvarsattaché
Överste
Lasse-Tapani Ketola
Biträdande försvarsattaché
Överstelöjtnant
Markus Mecklin
Biträdande försvarsattaché
Jussi Leiri
Översergeant, medhjälpare
Liisa Rutanen
Assistent

Team Finland -teamet

Christian Heikkinen
Teamledare
ekonomisk politik och handelspolitik
Tuomas Sottinen
Ansvarig tjänsteman
Samuli Kaijomaa
TF-expert, teknologi och digitalisering
Petri Koikkalainen
Specialsakkunnig
Heta Pyhälahti
Specialsakkunnig
 • heta.pyhalahti@formin.fi
Christopher Burk
Rådgivare
Energi, kretsloppsekonomin, data
Eveliina Sterling
Team assistant
 • +1 202 298 5845
Juulia Heikkinen
Praktikant
Charlotta Leponiemi
Praktikant

Business Finland

Ulla Lainio
Commercial Counselor Främjande av export
Martti Wallin
Finansråd
Nancy Najarian
Senior Advisor – Invest in Finland

Teamet för Finlandsbilden

Pasi Rajala
Pressattaché
Pressråd, Teamledare
 • +1 202 298 5820
Suvi Järvelä-Hagström
Kulturråd, Teamledare Kultur, arbete med Finlandsbilden
Katri Källbacka
Administrativ attaché
Finlandsbilden, kommunikation
Kim Haldin
Samordnare
kommunikation, offentlig diplomati
Otto Mattila
Assistent
Petra Piirtola
Praktikant

Administrativt team

Pia Saarikivi
Teamledare
Administrationsansvarig
Satu Iivarinen-Roth
Teamledare
ekonomiadministration
Jonna Jauhiainen
Administrationsansvarig
dataadministration
Susanna Kangas
Administrationshandläggare Konsulära uppgifter
Lotta Riikonen
Administrationshandläggare
Ekonomiadministration
Eetu Höglund
Administrationshandläggare
Ekonomiadministration
Jenna Ryhänen
Assistent

Stödtjänst-teamet

Ilkka Piipponen
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster, teamledare
Jani Elfvengren
Expeditionstjänster
Raimo Hautasaari
Gårdskarl-trädgårdsmästare
Petri Lyytikäinen
Expeditionstjänster
Alexander Dela Cruz
Expeditionstjänster

Tjänstebostads personal

Tuija Laukkonen
Köksmästare
Marisa Villanueva
Hushållersföreståndare
Minda Vitalicio
Hovmästare

Praktikanter

Praktikanter