Finlands ambassad, Rom

Kundservice

Konsulatets telefontjänst måndag - torsdag kl. 14:00 - 15:30

Tjänstetid

Måndag - fredag 09.00-13.00; 14.00-16.30

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

E-post

  • sanomat.roo@formin.fi
  • consulate.roo@formin.fi  (Passärenden, uppehållstillstånd, intyg av notarius publicus, konsulärä ärenden)

Telefonväxel

  • +39 06 8522 31

Fax

  • +39 06 8540 362

Besöksadress, postadress

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393285
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Pia Rantala-Engberg
Beskickningschef
Carla Argentini
Assistent
Ilkka Nordberg
Ställföreträdande beskickningschef
Andrea Tanzi-Albi
Ansvarig tjänsteman
Silva Paananen
Specialsakkunnig
  • +39 06 852 233 31
Hanna-Riikka Laurén
Specialsakkunnig
Susa Bharwani
Administrationsansvarig
Pauliina Järvinen
Administrationshandläggare
Leonardo Cuoco
Expeditionstjänster
chaufför
Luigi Giuliani
Expeditionstjänster
Petri Kiviharju
Områdesdisponent

Konsulärtjänster

Kundservice

Tidsbeställning för nödvändiga konsulära ärenden: Elektronisk bokningssystem(Länk till en annan webbplats.)

Frågar om konsulära ärenden: consulate.roo@formin.fi

Konsulatets telefontjänst måndag - torsdag kl. 14.00 – 15.30

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um@formin.fi.

E-post

  • consulate.roo@formin.fi

Telefon

  • +39 06 852 233 30  (Mån - tors kl. 14:00 - 15:30)

Besöksadress, postadress

Servizi consolari
Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY

Via Santa Tecla 4
20122 MILANO
ITALY

Virpi Sormunen
Ansvarig för konsulärtjänster och administration
Birgitte Kankaro
Handläggare, konsulärtjänster
Team Finland, offentlig diplomati (Milan avdelning)
  • +39 02 250 614 74
Tove Sundblom
Handläggare, konsulärtjänster

Finlands ständiga representation vid Rom-baserade FN-organ

Tanja Grén
Finlands ständiga representant vid Rom-baserade FN-organ
Eija Napoli
Assistent

Finlands försvarsattaché i Italien (Paris)

Telefonväxel

  • +33 144 181 920

Besöksadress, postadress

Defence Attaché of Finland in Italy (Paris)
Ambassade de Finlande
1, Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE

Personal i ambassadörens residens

Kimmo Kettunen
Närings- och hushållsansvarig
kock
Marja-Leena Nikula
Närings- och hushållsansvarig
Nicola Marcucci
Expeditionstjänster
chaufför