Finlands honorärkonsulat, Bergen

I Norges näststörsta stad, Bergen, är det Per Jæger som representerar Finland som honorärkonsul. I staden med omnejd bor det långt över två hundra finländare som är aktiva på olika branscher – många i det akademiska inom forskning eller i hälsovården. Allra bäst syns finländare i Bergen genom den norsk-finska föreningen. Föreningen, vars syfte är att främja de goda relationerna mellan Finland och Norge, är mycket aktiv. Den arrangerar bland annat olika slags idrotts- och kulturevenemang – och naturligtvis en storslagen årlig självständighetsfest den 6 december.

Föreningen har samarbete även med konsulatet, och till exempel den finska skolan "Suomi-koulu" undervisar traktens finskspråkiga barn i finska på konsulatet. Dessutom finns det ett eget litet bibliotek på konsulatet där man kan låna såväl finska, svenska som norska böcker.

I Bergen, där väldigt många andra länder också har ett konsulat, märks internationaliseringen även i Jægers arbete. I och med att konsulatens huvudsakliga uppgifter förändrats med årens lopp kommer konsulatet i framtiden mer och mer att fungera som ett mellanled som hjälper finländska företag ut på den norska marknaden och tvärtom. Redan nu har flera finländska delegationer varit på besök i Bergen bl.a. på oljemässor.

Inför Finland 100-jubileumsåret har konsulatet i Bergen redan en hel del planer som naturligt nog konkretiseras först senare när festligheterna närmar sig. Åtminstone försöker man satsa lite extra på Finlands synlighet bl.a. via sociala medier nästa år med anledning av jubileet. Samarbete med utomstående andra aktörer är inte heller uteslutet.

Precisi som Harald Setsaas i Trondheim har även Jæger varit med om att få träffa en finsk president under sin tid som honorärkonsul. När president Martti Ahtisaari en gång var på väg tillbaka till Helsingfors efter ett besök på Island mellanlandade han i Bergen. Lunchmötet med presidenten blev visserligen ganska kort men för den då nyligen utnämnde honorärkonsulen Jæger blev det ett minne för livet.

E-post

  • per.jaeger@jaeger.no

Telefon

  • +47 556 063 83

Mobil

  • +47 958 834 88

Postadress

Finlands honorærkonsulat
PB 84 Kokstad
5863 BERGEN
NORWAY

Besöksadress

Kokstadveien 42 B
Kokstad
5863 BERGEN
NORWAY

Personal

Per Jæger Jr.
Honorärkonsul