Myanmar (Burma): sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

De sanktioner som gäller för närvarande baserar sig på rådets beslut 2013/184/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EG) nr 401/2013(Länk till en annan webbplats.) samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportrestriktioner

  • vapen och likartad materiel, inbegripet skjutvapen och ammunition
  • varor med dubbla användningsområden för militär användning eller till gränspolisen i Myanmar
  • Utrustning som kan användas för internt förtryck
  • teknik, programvara och tjänster för övervakning eller avlyssning avsedda för övervakning av internet och telekommunikationer
  • tillhandahållande av tekniskt bistånd och vissa tjänster (bl.a. förmedlingsverksamhet, finansiering, finansiellt stöd) för sådan utrustning eller som rör militär verksamhet

Frysning av tillgångar och reserestriktioner

  • frysning av tillgångar och reserestriktioner för personer som bär ansvaret för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för att hindra tillhandahållande av humanitärt bistånd och för att hindra utredningar av brott mot de mänskliga rättigheterna