Myanmar (Burma): sanktioner

Myanmar (Burma): sanktioner

Senaste ändringar

Genom rådets beslut (Gusp) 2016/627 som trädde i kraft den 24 april 2016 förlängs de restriktiva åtgärderna mot Myanmar/Burma till och med den 30 april 2017.

Se beslut (pdf)

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

De sanktioner som gäller för närvarande baserar sig på rådets beslut 2013/184/GUSP och rådets förordning (EG) nr 401/2013 samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportrestriktioner

  • vapen och likartad materiel, inbegripet skjutvapen och ammunition
  • varor med dubbla användningsområden för militär användning eller till gränspolisen i Myanmar
  • Utrustning som kan användas för internt förtryck
  • teknik, programvara och tjänster för övervakning eller avlyssning avsedda för övervakning av internet och telekommunikationer
  • tillhandahållande av tekniskt bistånd och vissa tjänster (bl.a. förmedlingsverksamhet, finansiering, finansiellt stöd) för sådan utrustning eller som rör militär verksamhet

Frysning av tillgångar och reserestriktioner

  • frysning av tillgångar och reserestriktioner för personer som bär ansvaret för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för att hindra tillhandahållande av humanitärt bistånd och för att hindra utredningar av brott mot de mänskliga rättigheterna