Mali: sanktioner

Mali: sanktioner

Bakgrund

Läs sökanvisningen innan du öppnar länkarna till rättsakterna.

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut (Gusp) 2017/1775 och rådets förordning (EU) 2017/1770.

Innehåll i huvuddrag

Frysning av tillgångar

  • tillgångar ska frysas och får inte ställas till förfogande för namngivna personer eller enheter som är delaktiga i eller stöder åtgärder som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Mali

Reserestriktioner

  • inresa och genomresa för namngivna personer som är delaktiga i eller stöder åtgärder som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Mali ska förhindras