Demokratiska republiken Kongo: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut 2010/788/GUSP (Länk till en annan webbplats.)och rådets förordning (EG) nr 1183/2005 (Länk till en annan webbplats.)samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel) samt därmed eller med militär verksamhet sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering, om mottagaren är en icke-statlig enhet eller person som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium

Frysning av tillgångar

  • frysning av tillgångar bland annat tillhörande personer och enheter som gjort sig skyldiga till hindrande av valprocessen, till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, till våldsbrott och till gärningar i strid med internationell humanitär rätt eller som brutit mot vapenembargot samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem

Reserestriktioner

  • bland annat för personer som gjort sig skyldiga till hindrande av valprocessen samt till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, till våldsbrott och till gärningar i strid med internationell humanitär rätt