Kina: sanktioner

Bakgrund

EU införde ett vapenembargo mot Kina 1989 på grund av händelserna på Himmelska fridens torg. Förbudet baserar sig på Europeiska rådets deklaration i Madrid 27.6.1989.

 Se deklarationen (pdf)

Innehåll

Exportförbud

  • vapen och ammunition som ska räknas som försvarsmateriel