Centralafrikanska republiken: sanktioner

 

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna (Öppnar nytt fönster)

FN:s säkerhetsråd införde ett vapenembargo riktat mot Centalafrikanska republiken 5.12.2013 genom resolution 2127 (2013). I Europeiska unionen har embargot genomförts genom rådets beslut 2013/798/GUSP(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och rådets förordning (EU) nr 224/2014(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel) samt därmed eller med militär verksamhet sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering

Frysning av tillgångar

  • personer och enheter som utför eller lämnar stöd till handlingar som undergräver fred, stabilitet eller säkerhet i Centralafrikanska republiken

  • personer och enheter som bryter mot vapenembargot

  • personer och enheter som är inblandade i handlingar som strider mot internationella regler om mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt i Centralafrikanska republiken

Reserestriktioner

  • personer som utför eller lämnar stöd till handlingar som undergräver fred, stabilitet eller säkerhet i Centralafrikanska republiken

  • personer som bryter mot vapenembargot

  • personer som är inblandade i handlingar som strider mot internationella regler om mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt i Centralafrikanska republiken