Irak: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna (Öppnar nytt fönster)

Sanktionerna baserar sig på rådets gemensamma ståndpunkt 2003/495/GUSP(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och rådets förordning (EG) nr 1210/2003(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) samt (EG) nr 3541/92(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) samt senare ändringar. 

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel), om inte syftena är förenliga med FN:s säkerhetsråds resolutioner
  • vissa irakiska föremål av arkeologisk, historisk, kulturell, vetenskaplig och religiös betydelse som ursprungligen olagligt bortförts från Irak

Importförbud

  • vissa irakiska föremål av arkeologisk, historisk, kulturell, vetenskaplig och religiös betydelse som ursprungligen olagligt bortförts från Irak

Frysning av tillgångar

  • frysning av tillgångar tillhörande vissa personer som ingått i Saddam Husseins regim och med den associerade personer och enheter samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem
  • frysning av tillgångar tillhörande vissa andra sådana personer och enheter förutsatt att tillgångarna har förts ut ur Irak före 22.5.2003

 Övriga restriktioner

  • förbud mot att uppfylla ersättnings- och andra krav som grundar sig på avtal vilkas verkställande förhindrades i FN:s säkerhetsråds sanktionsresolution 661 (1990)