Haiti: sanktioner

Haiti: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut 94/315/GUSP och förordning (EG) nr 1264/94.

Innehåll

Övriga restriktioner

  • förbud mot att uppfylla de haitiska myndigheternas, haitiska medborgares eller haitiska enheters ersättnings- eller andra krav som grundar sig på avtal vilkas verkställande förhindrades i FN:s säkerhetråds sanktioner mot Haiti på 1990-talet i resolutionerna 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993)