Burundi: sanktioner

Burundi: sanktioner

Bakgrund

Läs det här innan du öppnar länken till rättsakterna.

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut (Gusp) 2015/1763 och förordning (EU) 2015/1755 som trädde i kraft den 2 oktober 2015.

Innehåll i huvuddrag

Frysning av tillgångar

  • Frysning av tillgångar som tillhör personer som är ansvariga för att försämra det politiska läget i Burundi och för kränkning av mänskliga rättigheter samt förbud att överlåta tillgångar eller ekonomiska resurser till dessa personer

Reserestriktioner

  • Personer som är ansvariga för att försämra det politiska läget i Burundi och för kränkning av mänskliga rättigheter