Afghanistan/Taliban: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Sanktionerna mot Afghanistan, som innehåller de tidigare sanktionerna mot Taliban, baserar sig på rådets beslut 2011/486/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EU) nr 753/2011(Länk till en annan webbplats.) samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel) samt därmed eller med militär verksamhet sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering med avseende på vissa mottagare

Frysning av tillgångar

  • tillgångar tillhörande personer och enheter som hör till Talibanorganisationen eller är associerade med den samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem

Reserestriktioner

  • personer som hör till Talibanorganisationen eller är associerade med den