Afghanistan/Taliban: sanktioner

Afghanistan/Taliban: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna mot Afghanistan, som innehåller de tidigare sanktionerna mot Taliban, baserar sig på rådets beslut 2011/486/GUSP och rådets förordning (EU) nr 753/2011 samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel) samt därmed eller med militär verksamhet sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering med avseende på vissa mottagare

Frysning av tillgångar

  • tillgångar tillhörande personer och enheter som hör till Talibanorganisationen eller är associerade med den samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem

Reserestriktioner

  • personer som hör till Talibanorganisationen eller är associerade med den