21.11.2023

Zambia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna, också covid-19-restriktionerna, hos de zambiska myndigheterna, till exempel Zambias ambassad i Stockholm: https://zambiaembassy.se/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

. Landet är allmänt taget ett tryggt resmål.Kontrollera att guiderna och researrangörerna är kända och pålitliga. Läs informationen om researrangörens säkerhetsarrangemang.

Brottsligheten

I Zambia sker stölder, inbrott och rån som kan vara väpnade. Håll inte värdeföremål (kameror, smarttelefoner, bärbara datorer, värdefulla smycken eller klockor m.m.) synliga när du rör dig utomhus.

När du rör dig till fots, ska du vara vaksam på omgivningen. Förbipasserande bilister och motorcyklister kan rycka åt sig handväskor och mobiltelefoner. Använd en nackpåse eller ett penningbälte som du kan gömma under kläderna. Om detta inte är möjligt, gå så långt borta från vägkanten som möjligt och se upp för bilar och motorcyklar som passerar dig för nära eller för långsamt. Du ska inte knyta din väska runt din kropp eftersom det inte skyddar dig mot ficktjuvar, utan i värsta fall utsätter dig för kroppsskador.

Rån har förekommit även dagtid, och det är bäst att du inte alls rör dig till fots efter mörkrets inbrott. Vid dagsljus är det i allmänhet tryggt att resa, men säkerhetsriskerna är större när det är mörkt. Du ska inte resa eller köra bil utanför städerna i mörker. Var försiktig, lås bildörrarna under körning och ta med dig bara det nödvändigaste. Lämna inga saker i bilen, inte ens i bagageutrymmet. Var försiktig när du använder bankautomater så att du inte får dina kort kopierade.
Det är tryggast att använda automater inomhus, t.ex. i köpcenter eller hotell.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Zambia har vänstertrafik. I de största städerna är vägarna i huvudsak i bra skick. Var extra försiktig när du kör i mörker. Det kan också finnas överraskande trafikhinder och polisen kan ha kontroller längs med landsvägarna. Se också upp för vilda djur. Lokala fordon som ofta är dåliga kan köra utan lyktor.

Taxibilar är ofta i dåligt skick och har inte nödvändigtvis säkerhetsbälten. Kör inte alls utanför städerna när det är mörkt. Folk använder mobiltelefoner medan de kör trots att det är olagligt. Rattfylleri förekommer också. På grund av risken för att bli rånad ska du vara extra försiktig i korsningar och på platser där du måste sakta farten eller stanna. Lås bildörrarna och håll fönstren stängda, även i taxibilar. Det kan tidvis bli brist på bränsle.

Naturförhållanden

Under regnperioden kan vägarna svämma över. Särskilt sidovägarna kan vara i dåligt skick och asfalten kan ha djupa gropar fulla med vatten. Det kan regna så mycket att det är omöjligt att röra sig med motorfordon särskilt utanför städerna. Under torrperioden är elavbrott vanliga och det kan vara svårt att få vatten. På grund av krokodiler och flodhästar är det farligt att simma.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Nivån på hälso- och sjukvården är låg. Sjukhusen är dåligt utrustade, särskilt utanför de största städerna. De allra svårast sjuka måste förflyttas till ett tredjeland, oftast till Sydafrika. Innan du reser ska du ta reda på vad din reseförsäkring täcker. Det är bra att reseförsäkringen också täcker en medicinskt nödvändig förflyttning till ett tredjeland. Också i städerna kan kranvattnet innehålla virus, bakterier och parasiter. Drick endast vatten på flaska. I Zambia förekommer vanliga tropiska sjukdomar, såsom malaria och kolera. Könssjukdomar som HIV/AIDS är vanliga.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är olagligt att inneha föremål tillverkade av vilda djur (t.ex. kroppsdelar, ben) eller att föra ut dem ur Zambia utan särskilt tillstånd av myndigheterna. Den som besöker naturparker ska komma ihåg att man inte får ta med sig någonting som minne därifrån.

.Homosexuellt umgänge är straffbart enligt Zambias lag och kan leda till ett strängt fängelsestraff.

Användning och innehav av narkotika samt innehav av pornografiskt material är straffbara gärningar.

Det är förbjudet att fotografera offentliga byggnader, militära installationer och kraftverk.

Inresebestämmelser

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:
https://www.facebook.com/mohzambia/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument