23.1.2023

Zambia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Zambia hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/zmb/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

. Landet är allmänt taget ett tryggt resmål.

Särskilda säkerhetsrisker

Beakta att Zambia är ett utvecklingsland med tropiskt klimat.

Brottsligheten

Det är i allmänhet tryggt att resa då det är ljust, men säkerhetsriskerna ökar då man rör sig i mörker. Det förekommer också väpnade rån i Lusaka. Vi uppmanar till försiktighet, rekommenderar att man håller dörren låst medan man kör och bara har med sig nödvändiga saker i bilen. Var försiktig med att använda bankautomater, så att ditt kort inte kopieras. Det är tryggast att använda automater inomhus, t.ex. i köpcenter eller hotell.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är mestadels i gott skick. Iaktta försiktighet i trafiken när det är mörkt. Se upp för vilda djur i trafiken. Överraskande trafikfördröjningar och poliskontroller förekommer ibland på vägarna. Tidvis kan det vara brist på bränsle. Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Naturförhållanden

Vägarna kan översvämmas under regnperioden. I synnerhet sidovägarna kan vara i dåligt skick och i asfalten kan det finnas djupa gropar som täcks av vatten. Temperaturen kan ibland stiga mycket högt. I naturparkerna ska man inte stiga ur bilen. Under den torra perioden är strömavbrott vanliga och tillgången till vatten är begränsad.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter https://finlandabroad.fi/web/zmb/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-sambiassa-zimbabwessa-malawissa-ja-kongon-demokraattisessa-tasavallassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

Sjukhusen utanför de större städerna har bristfällig utrustning. Allvarligare sjukdomsfall evakueras oftast till ett annat land, oftast till Sydafrika.

De vanliga tropiska sjukdomarna förekommer i Zambia. Använd förebyggande malariamedicinering och skydda dig mot myggbett. Under regnperioden kan det förekomma kolera i städernas fattiga områden. Det är farligt att simma i vattendragen på grund av krokodiler och flodhästar.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är olagligt att inneha föremål tillverkade av vilda djur (t.ex. kroppsdelar, ben) eller att föra ut dem ur Zambia utan särskilt tillstånd av myndigheterna. Den som besöker naturparker ska komma ihåg att man inte får ta med sig någonting som minne därifrån.

Homosexuellt umgänge är enligt zambisk lagstiftning en straffbar gärning och kan leda till ett strängt fängelsestraff.

Användning och innehav av narkotika samt innehav av pornografiskt material är straffbara gärningar.

Det är förbjudet att fotografera offentliga byggnader, militära installationer och kraftverk.

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:
https://www.facebook.com/mohzambia/(Länk till en annan webbplats.)
https://finlandabroad.fi/web/zmb/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument