6.11.2023

Uzbekistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik i synnerhet resor till gränszonerna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan och Karalpakstanområdet. Var försiktig om du reser till Ferganadalen.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Uzbekistan är relativt stabilt. Iaktta dock särskild försiktighet om du rör dig på platser där det finns många utlänningar samt i närheten av platser med utländsk anknytning.

På grund av minfält undvik resor till gränszoner, i synnerhet till gränszonerna mot Afghanistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. Gränserna kan stängas utan förvarning. Följ noga de lokala myndigheternas säkerhetsmeddelanden.

I juli 2022 har det förekommit oroligheter i Karakalpakstanområdet, och för området har utlysts nödläge. Tills vidare avråder utrikesministeriet från resor till Karakalpakstan.
Var försiktig om du reser till Ferganadalen.

Det finns säkerhetskontroller vid gränserna mot huvudstaden Tasjkent och de övriga städerna. Resenärer bör iaktta allmän försiktighet och noga följa myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Finland har ingen ambassad i Uzbekistan. I nödsituationer kan finska medborgare vända sig till andra EU-länders representationer.

Du kan också kontakta Finlands honorärkonsul:

Alisher Juraev 17, Rakatboshi street, Tashkent, Uzbekistan 100031, tfn +998 91 162 6408 finconsulate.tashkent@gmail.com

Särskilda säkerhetsrisker

Det finns minor i de uzbekistanska gränszonerna. Resor till gränszonerna, i synnerhet till gränszonerna mot Afghanistan, Kirgizistan och Tadzjikistan, bör undvikas på grund av oroligheter. Det finns inga kartor över gränszonerna.

Brottsligheten

Uzbekistan är ett relativt tryggt land för turister. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll särskilt när du rör dig i basarområden och på övriga folkrika platser. Använd enbart legitimerade taxibilar

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Internationellt körkort är ett krav. Trafiken är farlig både från bilistens och från fotgängarens synvinkel. Bilarna är ofta i dåligt skick och trafikregler följs nästan inte alls. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i landet men regeln följs bara sporadiskt. Det är förbjudet att använda mobiltelefon när du kör.

I glesbygden är många vägar ofta i dåligt skick och vägbelysningen är dålig. Det finns få bensinstationer utanför huvudstaden och kvaliteten på bränslet varierar. Det kan vara svårt att hitta reservdelar.

Enbart legitimerade taxibilar får bedriva taxiverksamhet i landet men det finns fortfarande också andra taxibilar i trafiken.
Om man bokar tågbiljetter ska man ha med sig ett giltigt pass.

Vissa av de flygplan som används inom inrikesflygtrafiken är från sovjettiden och håller inte nödvändigtvis internationell standard. På adressen https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en(Länk till en annan webbplats.) finns en uppdaterad förteckning över de flygbolag som EU har utfärdat flygförbud eller flygrestriktioner för inom unionen.

Naturförhållanden

Det inträffar ofta mindre jordskalv i Uzbekistan. Resenärer uppmanas följa informationen från de lokala myndigheterna.

Hälsoläget

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det råder ofta brist på läkemedel och medicinska tillbehör. Det rekommenderas att resenärer tar med sig nödvändiga läkemedel (inkl. recept, se avsnittet Lokala lagar och seder) och tillbehör. Var försiktig om du vänder dig till lokala sjukhus.

Drick enbart vatten på flaska. Det rekommenderas att kranvatten kokas innan det konsumeras och att man undviker isbitar i drycker. Var även noggrann med hygienen vid matlagning och skala frukter och grönsaker.

Luftkvaliteten i Karakalpakstan (autonom republik) och i regionen Khwarezm är särskilt dålig på grund av salt, damm och gift från Aralsjön.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Narkotikabruk, smuggling eller innehav av narkotika leder till stränga straff. Alkohol och tobaksprodukter säljs inte till ungdomar under 20 år. Homosexuella relationer är olagliga. Fängelsestraffen kan vara långa.

Fotografering är delvis begränsad och förbjuden på vissa platser, exempelvis tunnelbanan i Tasjkent, de militära byggnaderna och deras omgivning, gränszonerna och vissa av de offentliga myndigheterna. Det finns inte alltid skyltar med information om förbuden.

Ha alltid med dig en kopia av passet eftersom polisen har rätt att kontrollera resenärers ID-uppgifter.

Om du reser med receptbelagda läkemedel ska du ta med recepten för de ordinerade läkemedlen eftersom vissa läkemedel kan vara förbjudna i Uzbekistan. Du ska uppge de läkemedel som du tar med dig i bagaget på en inreseblankett.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
ITA-21@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument