Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
21.7.2020

Uruguay: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Uruguay finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/arg/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-argentiinassa-paraguayssa-ja-uruguayssa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=24774444 . Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden informerar också på sin Facebooksida: https://fi-fi.facebook.com/EmbajadaFinlandiaBuenosAires/ .

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Man kan resa relativt tryggt i Uruguay bara man är allmänt försiktig. Rån och fickstölder förekommer.

Det allmänna nödnumret i Uruguay är 911.
Polisstationerna i Montevideo: https://policia.minterior.gub.uy/index.php/transparencia-jpm/seccionales-jpm
Polisstationerna hela landet: http://www.servicioti.com.uy/comisarias-y-jefaturas-de-uruguay-datos-abiertos-del-estado-uruguayo

Brottsligheten

Fickstölder och väpnade rån är ganska vanliga i huvudstaden. Rånarna är allt oftare beväpnade så det kan vara mycket farligt att göra motstånd. Undvik att röra dig ensam då det är mörkt.

Håll alltid din dryck under uppsikt på barer och nattklubbar och undvik att ta emot drinkar av främmande personer.

Lämna ditt pass, större summor pengar och värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på någon annan säker plats. Håll noga reda på din handväska, plånbok och mobiltelefon på gatan. Du måste på begäran kunna styrka din identitet för myndigheterna, så ha alltid med dig en kopia av ditt pass.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Man kan inte ansöka om pass vid Finlands honorära generalkonsulat, utan passansökan måste lämnas in vid ambassaden i Buenos Aires. Om du blir av med ditt pass kan till exempel Spaniens konsulat bevilja en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) för hemresa. Med ETD kan man också resa till Argentina. Du måste då ansöka om argentinskt visum.

Spaniens konsulats kontaktuppgifter:

Adress: Libertad 2738, 11300 Montevideo

Tfn: +598 2708 0048
Fax: +598 2708 6960
E-post: cog.montevideo@maec.es
Argentinas konsulats kontaktuppgifter:
Adress: Wilson Ferreira Aldunate 1281, Montevideo

Tfn: +598 2902 8623/24/25
Fax: +598 2902 0667
E-post: cmdeo@mrecic.gov.ar
Turistpolisen (PolicíaTurística) tfn 0800 8226

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I städer kan man använda taxibilar som hör till de officiella taxibolagen, remise-taxi som man beställer på förhand eller Uber. Taxibilsbeståndet har förnyats och alla bilar har nu säkerhetsbälten, också i baksätet. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte.

Särskilt i Montevideo-området är trafikkulturen livlig ur finländsk synvinkel. Bilisterna kör fort, håller sig inte alltid i sina egna filer och stannar inte alltid för rött ljus.

Det är säkrast att lämna sin bil i ett bevakat parkeringshus och ta med sig all lös egendom från bilen eller lämna den i bakluckan. Ha inte värdeföremål och väskor synliga i bilen när du kör heller.

Vägarna på landsbygden kan vara i dåligt skick och olyckor är vanliga. Motorvägarna från Montevideo till Colonia och Punta del Este är däremot i gott skick.

Vägarna är ibland blockerade på grund av översvämningar eller demonstrationer och omvägarna är ofta långa. Efter störtregn är sandvägarna ofta oanvändbara och bör undvikas. En fyrhjulsdriven terrängbil rekommenderas när man kör i glesbygden.

Naturförhållanden

I Uruguay inträffar inga stora naturkatastrofer. Klimatet är milt året runt, förutom under de varma sommarmånaderna. Under de senaste åren har det på våren och hösten förekommit stormar och hårda vindar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Läs mer https://finlandabroad.fi/web/arg/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-argentiinassa-paraguayssa-ja-uruguayssa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=24774444

De privata sjukhusen håller hög standard. Apoteken har ett brett urval mediciner, som ofta säljs även utan recept.

Uruguays hälsovårdsministerium: http://www.msp.gub.uy

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier. Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Webbplats för lokala myndigheter: https://www.gub.uy/migracion

Coronainformation på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/arg/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-argentiinassa-paraguayssa-ja-uruguayssa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=24774444

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Buenos Aires

Avenida Santa Fe 846, 5to. piso
1059 BUENOS AIRES
ARGENTINA
+54 114 312 0600
sanomat.bue@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument