Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
2.3.2020

Tanzania: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ta aldrig en okänd taxi, det förekommer taxirån. Unvik att ha ryggsäck eller väska när du promenerar eller cyklar, den kan ryckas av rånare i förbikörande bilar och motorcyklar. Undvik folkmassor och var uppmärksam på din omgivning.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor och följer myndigheternas information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I stort sett är Tanzania ett relativt tryggt land för turister, men det allmänna säkerhetsläget har försämrats. Beväpnade rån, inbrott, stölder, frihetsberövande och sexuellt ofredande har ökat i hela Tanzania. Rån och fickstölder är allt oftare våldsamma. Undvik att röra dig på egen hand, gå till fots då det är mörkt samt att vistas på obevakade stränder.

I staden Dar es Salaam lönar det sig att vara särskilt vaksam i centrum, kring vägen Toure Drive som följer Msasanihalvöns östra strand, på Coco Beach, på området Sea Cliff och på busstationen i Ubungo. På ifrågavarande områden har personer som joggat eller besökt badstranden rånats t.o.m. på dagtid. Det förekommer också falska poliser som kräver pengar och hotar med arrestering.
Det lönar sig att iaktta särskild försiktighet vid religiösa besöksmål i hela landet. Det finns risk för terrorattacker. Undvik onödigt resande till västra Tanzania samt gränstrakterna mot Rwanda, Burundi och Demokratiska republiken Kongo.

I Zanzibars huvudstad Stone Town är det tidvis oroligt. Folksamlingar kan snabbt bli våldsamma och polisen eller armén kan använda tårgas för att skingra massorna Avlägsna dig från platsen om du märker att folk börjar samlas och undvik vid behov att röra dig utomhus.

Det allmänna nödnumret i Tanzania är 112.

Brottsligheten

När man rör sig ute ska man iaktta vaksamhet, hålla låg profil och använda sunt förnuft. Värdeföremål (kameror, smarttelefoner, bärbara datorer, värdefulla smycken och klockor m.m.) ska inte hållas synliga.

Var uppmärksam när du rör dig till fots eftersom väskor och ryggsäckar stjäls från förbipasserande bilar och motorcyklar. Använd hellre en påse som du bär under kläderna eller ett så kallat money belt. Om du ändå har en väska, ska du gå så långt från vägkanten som möjligt på den mötande trafikens sida. Se upp för bilar och motorcyklar som kör långsamt. Fäst inte väskan omkring kroppen, det hindrar inte rånarna utan ökar bara risken för skador.

Rån sker också på dagen, men i synnerhet efter skymningen är det bäst att inte alls röra sig till fots.

Ta inte en okänd taxi från gatan eller en trehjulig mopedtaxi (bajaj) utan beställ taxin på förhand t.ex. från ett hotell eller en resebyrå, eftersom taxikidnappningarna har ökat i snabb takt. Särskilt på buss- och tågstationer samt flygplatser opererar kriminella gäng, som också kan sitta vid officiella taxibilars rattar. Utanför populära nattklubbar väntar taxibilar och taximopeder med avsikt att råna sina kunder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet förutsätter anskaffningen av ett nytt att det görs en polisrapport, att du besöker ambassaden i ärendet samt att du skaffar ett nytt visum till destinationslandet. Kvitto på betalning för och en kopia av det ursprungliga visumet är bra att ha med under hela resan så att anskaffandet vid behov av ett nytt visum underlättas.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Tanzania gäller vänstertrafik. Trafiken är en av de största farorna i Tanzania. Särskilt under regnperioden är vägarna ofta i dåligt skick, liksom också bilarna. Tidvis förekommer berusade bilchaufförer. Det är inte tillrådligt att köra bil eller åka buss i mörkret utanför städerna.

Med tanke på risken att bli rånad då man kör bil i stadsområden ska man vara extra försiktig i korsningar och på sådana platser där man är tvungen att sakta farten eller stanna. Lås bilens dörrar och undvik att hålla fönstren helt öppna. Ensamma bilister ska inte stanna på ensliga vägavsnitt även om någon skulle försöka stanna bilen. Lämna ingenting värdefullt i en parkerad bil.

Det är mycket riskabelt att använda kollektivtrafiken. Det inträffar mycket krockar och att fordon kör av vägen. Dessutom är bagagestölder vanliga i bussar och tåg. Det har inträffat olyckor på färjorna mellan Zanzibar och Dar es Salaam samt på Victoriasjön.

Små stadsbussar (dala-dala), trehjuliga taximopeder (bajaj) och motorcykeltaxi (piki-piki eller boda-boda) är billigare än taxi men de är ofta inblandade i trafikolyckor.

Naturförhållanden

Ambassaden avråder från resor eller utflykter på egen hand i naturparkerna. Lämna inte värdeföremål obevakade, ens i naturparker. Kontrollera att guiderna och researrangörer är kända och pålitliga.

Hälsoläget

Nivån på hälso- och sjukvården är låg. Vid allvarliga olyckor eller sjukdomar flygs patienter till Sydafrika eller Kenya. Om du saknar vaccinsintyg över gula febern kan det fördröja eller till och med hindra din tillgång till vård.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din reseförsäkring täcker evakuering. Kontrollera också om försäkringen gäller vid riskfyllda sporter, som till exempel bergsbestigning och dykning.

I Tanzanias närområden förekommer det tidvis ebolaepidemier som kan påverka resor över gränsen. Mer aktuell information finns på Världshälsoorganisationens samt Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

http://www.who.int/ebola/en
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/verenvuotokuume/ebola

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Plastpåsar är förbjudna i Tanzania också införsel i landet. Man får inte heller ta med dem in i landet. Förbudet gäller inte återförslutningsbara påsar som man har i handbagaget.

I synnerhet på Zanzibar men också på andra öar finns en livskraftig muslimsk kultur, som tar sig särskilt starka uttryck under fastemånaden Ramadan. Det lönar sig att klä sig och uppföra sig konservativt. Att dricka alkoholhaltiga drycker offentligt är inte accepterat.

Det är inte tillåtet att sola topless. Sexuella trakasserier kan förekomma. I Tanzania är homosexualitet ett brott som ger fängelsestraff. Par av samma kön bör undvika öppna ömhetsbetygelser.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Dar es-Salaam

Embassy of Finland
Mirambo Street/Garden Avenue
DAR ES SALAAM
TANZANIA
+255 22 2212 400
sanomat.dar@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument