1.11.2023

Syrien: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Striderna fortsätter särskilt i de nordvästra, norra, sydvästra, södra och nordöstra delarna av landet. Läget är instabilt också på andra håll i landet, men särskilt i de nämnda områdena och i andra gränstrakter. Risken för strider och våldsamheter kan inte uteslutas i någon del av landet.

De kraftiga jordbävningarna i februari orsakade betydande skador i städerna Aleppo och Idlib och i kustprovinsen Latakia. På grund av skadorna har det varit väldigt svårt att förebygga kolera, och tusentals människor bor fortfarande i trånga nödbostäder utan någon möjlighet att sköta hygienen eller att få rent vatten.

Aktuellt

Säkerhetsläget i Syrien har försämrats ytterligare efter den senaste våldsamma konflikten som bröt ut mellan Hamas och Israel den 7 oktober. Säkerhetsläget i området är synnerligen spänt och kan förändras mycket snabbt. Det finns risk för att kriget sprider sig till grannländerna och att det utvidgas till en regional konflikt.

Israel har riktat robot- och drönarattacker mot Syriens militära infrastruktur och strategiska trafikförbindelser, såsom flygplatserna i Damaskus och Aleppo. Robotattacker har också riktats mot det ockuperade Golan i Syrien och Daraa i sydvästra Syrien.

Även Förenta staterna har utfört flygräder mot Irans revolutionsgardes och dess allierade gruppers vapen- och ammunitionsförråd i östra Syrien som svar på de raket- och drönarattacker som riktats mot Förenta staternas trupper i Syrien och Irak. Våldet mellan parterna i de områden som kontrolleras av den syriska regimen ökade redan innan kriget i Gaza började till följd av bombattentatet i Ankara i början av oktober.

På grund av dålig hygien och brist på rent vatten finns det fortfarande risk för att kolera sprids. Drick inte kranvatten, undvik råa skaldjur och tvätta grönsaker och frukt omsorgsfullt. Vaccination mot kolera rekommenderas.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Syrien är mycket dåligt. Striderna fortsätter på flera håll i landet och det går inte att utesluta risken för våldsamheter någonstans i landet. Det finns risk att utlänningar kidnappas.

Finlands ambassad har inga möjligheter att erbjuda konsulära tjänster till personer som vistas i Syrien eller att bistå i evakueringar. Inrese- och viseringsärenden som gäller Syrien behandlas vid Finlands ambassad i Ankara.

Det är inte möjligt att resa till Syrien utan visum och det går inte heller att lämna landet utan ett giltigt visum. Olaglig inresa leder till arrestering. Alla gränsstationer är inte i bruk. Det är riskabelt att resa inom landet eftersom det förekommer mycket kontroller.

Den som trots denna uttryckliga avrådan beslutar att resa till Syrien eller stanna kvar i landet uppmanas att göra en reseanmälan innan avresan. Se närmare anvisningar på reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

Drick inte kranvatten, undvik skaldjur och tvätta grönsakerna omsorgsfullt. Det rekommenderas fortfarande att du låter dig vaccineras mot kolera före din resa. Det är svårt att få koleravaccin i Syrien.

Sjukhusen och hälsostationerna lider av brist på energi, personal och läkemedel. Du ska ha med dig dina egna mediciner.
En reseförsäkring rekommenderas alltid, kontrollera villkoren före resan. I Syrien har också förekommit fall av polio.

Aktuell information hittar du bland annat på: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-who-syria-situation-report-8-cholera-outbreak-11-october-2022(Länk till en annan webbplats.).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument