13.5.2024

Syrien: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Aktuellt

Våldet i nordöstra Syrien och i de områden som kontrolleras av den syriska regimen ökade redan före kriget i Gaza började. Under de senaste veckornSäkerhetsläget i Syrien har försämrats ytterligare efter kriget som bröt ut mellan Hamas och Israel den 7 oktober 2023. Säkerhetsläget i området är synnerligen spänt och kan försämras mycket snabbt. Det går inte att utesluta att kriget sprider sig och utvidgas till en regional konflikt.

Israel har upprepade gånger riktat robot- och drönarattacker mot Syriens militära infrastruktur och strategiska trafikförbindelser, såsom flygplatserna i Damaskus och Aleppo. Sedan början av 2024 har fler och fler attacker, i synnerhet riktade attacker, gjorts mot Hizbollahs och Irans revolutionsgardes vapen- och ammunitionsförråd, men också mot civila mål i Damaskus centrum och dess omedelbara närhet. I början av april gjorde Israel en luftattack mot en byggnad för konsulära tjänster vid Irans ambassad i Damaskus. Detta har lett till spänningar mellan Israel och Iran och ökat säkerhetsriskerna i ett stort område i Mellanöstern.

Förenta staterna har utfört flygräder främst mot Irans revolutionsgardes och dess allierade gruppers vapen- och ammunitionsförråd i nordöstra Syrien. Attackerna har varit motåtgärder mot de robot- och drönartillslag som de amerikanska trupperna utsatts för i Syrien och Irak. Vid gränsen mellan Jordanien och Syrien förekommer ständigt våldsamheter som främst beror på narkotikahandel och smuggling.

Våldsamheterna i de områden som kontrolleras av den syriska regimen och i nordöstra Syrien har fortsatt. Den turkiska arméns attacker i landets norra och östra delar är dock över, men det förekommer sammandrabbningar mellan inflytelserika arabiska stammar och koalitionen SDF (Syrian Democratic Forces) som har makten i området. Ryssland stöder den syriska arméns attacker mot islamistiska rebeller i nordvästra Syrien.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Syrien är mycket dåligt. Striderna fortsätter på flera håll i landet och det går inte att utesluta risken för våldsamheter någonstans i landet. Det finns risk att utlänningar kidnappas.

Finlands ambassad har inga möjligheter att erbjuda konsulära tjänster till personer som vistas i Syrien eller att bistå i evakueringar. Inrese- och viseringsärenden som gäller Syrien behandlas vid Finlands ambassad i Ankara.

Det är inte möjligt att resa till Syrien utan visum och det går inte heller att lämna landet utan ett giltigt visum. Olaglig inresa leder till arrestering. Alla gränsstationer är inte i bruk. Det är riskabelt att resa inom landet eftersom det förekommer mycket kontroller.

Den som trots denna uttryckliga avrådan beslutar att resa till Syrien eller stanna kvar i landet uppmanas att göra en reseanmälan innan avresan. Se närmare anvisningar på reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

På grund av dålig hygien och brist på rent vatten finns det fortfarande risk för att kolera sprids.
Drick inte kranvatten, undvik skaldjur och tvätta grönsakerna omsorgsfullt. Det rekommenderas fortfarande att du låter dig vaccineras mot kolera före din resa. Det är svårt att få koleravaccin i Syrien.

Sjukhusen och hälsostationerna lider av brist på energi, personal och läkemedel. Du ska ha med dig dina egna mediciner.
En reseförsäkring rekommenderas alltid, kontrollera villkoren före resan. I Syrien har också förekommit fall av polio.

Aktuell information hittar du bland annat på: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-who-syria-situation-report-8-cholera-outbreak-11-october-2022.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.