30.11.2023

Somalia: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget är farligt framför allt för västerlänningar. För finska medborgare som vistas i landet erbjuds inget konsulärt skydd.

Aktuellt

I Mogadishu har det genomförts flera terrorattacker i närheten av offentliga byggnader, restauranger, hotell och flygplatsområden.

Terrordåden har ofta riktat sig mot internationella aktörer och organisationen Al-Shabaab har hotat att döda alla icke-muslimer som kommer till landet. Försöken att öka oordningen genom terrorattacker har ökat, framför allt i Mogadishu.

Under ramadan brukar oroligheterna i allmänhet tillta. Striderna i Somalias centrala och sydliga delar kräver fortfarande dödsoffer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Somalia är dålig och oförutsägbar. Den politiska utvecklingen i landet är bräcklig efter inbördeskriget och oroligheterna som pågått i över tio år. Afrikanska Unionens fredsbevarande trupper kämpar mot Al-Shabaab. Sammandrabbningar mellan somaliska klaner kan inträffa och de är svåra att förutsäga. Polisen och rättsväsendet fungerar dåligt. En betydande del av landets centrala och sydliga delar är i behov av humanitärt bistånd. Västerländska biståndsorganisationers arbete har försvårats och deras anställda är i fara.

Läget i Somaliland är just nu instabilt och oroligheter är väldigt vanliga. Det finns fortfarande risk för terrorattacker och kidnappning som riktar sig mot västerlänningar och resor till Somaliland ska noggrant övervägas. Väpnade sammandrabbningar, som krävt såväl militära som civila offer, har förekommit i de omtvistade gränsområdena Sool och Sanaaq.

Brottsligheten

I hela Somalia finns det gott om vapen och halvmilitära, till stor del okontrollerade trupper. Väpnade sammandrabbningar är vanliga. Risken för att utlänningar råkar ut för våld, rån, kidnappning eller mord är stor.

Det är farligt att röra sig i havsområdena på grund av pirater och risken för kapningar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i Somalia är farlig. Det kan finnas landminor i olika delar av landet. Vägarna är farliga och i dåligt skick, framför allt i områdena kring Mogadishu och Jowhar. De nordvästra huvudvägarna från Hargeysa till Borama, Berbera och Sheikh har försetts med ny vägbeläggning och röjts från minor.

Några flygbolag erbjuder kommersiella flyg bland annat till Hargeysa, Garowe och Mogadishu.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Somalias hälsoministerium: https://moh.gov.so/en/(Länk till en annan webbplats.)

I Hargeysa och Mogadishu finns sjukhus som erbjuder basservice, i övriga delar av landet är hälsovårdstjänsterna huvudsakligen ytterst bristfälliga. Om man reser till Somalia måste man ha en heltäckande resgods- och resenärsförsäkring som täcker evakueringsflyg.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

På grund av den islamska sharialagen som gäller på flera håll i Somalia är straffen ur västerländsk synvinkel mycket stränga, till dessa hör bland annat användingen av dödsstraff.

Annat än muslimskt missionsarbete är i lag förbjudet i Somaliland och Puntland. Sådan verksamhet är mycket farlig även i övriga Somalia.

Homosexualitet är förbjuden enligt lag i Somalia.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument