30.5.2024

Senegal: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I regel är det tryggt att resa i Senegal. Den största risken är trafiken. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Rör dig inte ensam när det är mörkt eller på ödsliga platser. Ge akt på kulturella skillnader. Tropiska sjukdomar är vanliga. Hygienen är dålig. Undvik att resa, om det inte är nödvändigt, vid gränsen mot Mali, i östra delen av gränsen mot Mauretanien, utanför huvudvägarna i Casamance och i gränsregionen mellan Casamance och Gambia och Casamance och Guinea-Bissau.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Senegal har alltid varit ett stabilt samhälle och ett relativt tryggt land för utländska besökare. Det har inte skett några terrordåd, men de kan inte uteslutas. I närområdena (bland annat i Mali, Burkina Faso, Guinea) har under de senaste åren skett militärkupper, och i Sahelregionen finns våldsamma extremiströrelser som gjort sig skyldiga till terrorattacker. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsen mot Mali och till de östra delarna av gränsen mot Mauretanien.

Säkerhetsmyndigheterna följer aktivt med säkerhetsläget och är synliga på gatorna. De gör till exempel bil- och personkontroller på landsvägar, och vid ingången till offentliga byggnader och stora hotell finns metalldetektorer. Du ska alltid bära med dig ett dokument som styrker din identitet (åtminstone en kopia av ditt pass). Var särskilt försiktig under religiösa högtider.

Nödnummer:

 • Polisen 17
 • Brandkåren 18
 • SAMU-ambulansen 1515

Särskilda säkerhetsrisker

I Casamanceregionen i Södra Senegal har det i årtionden funnits grupper som förespråkar självständighet för regionen. Detta har lett till våldsamma sammandrabbningar. Säkerhetsläget har förbättrats sedan 2012. I terrängen finns dock fortfarande landminor. Undvik att röra dig utanför huvudvägarna, vid gränsen mellan Casamance och Gambia och vid gränsen mellan Casamance och Guinea-Bissau.

Brottsligheten

Egendomsbrott, såsom stölder, rån och bostadsinbrott, sker då och då. Undvik att röra dig ute när det är mörkt eller på ödsliga platser. Du kan också bli rånad dagtid. Se upp för scooterförare som rycker åt sig fotgängarnas axel- och handväskor. Bär din väska utom synhåll från bilvägen. Håll dina värdesaker ur sikte. Fysiskt eller väpnat våld är sällsynt. Var extra försiktig i centrala Dakar (Plateau), bland annat kring Place de l’Indépendance, på strandvägarna (s.k. Corniche) och på färjeläget på ön Gorée.

Om du blir offer för ett brott, gör en anmälan på en polisstation (också med tanke på en eventuell försäkringsersättning), besök läkare om det behövs och kontakta Finlands ambassad, tfn +221 33 843 71 53, sanomat.dak@gov.fi. I nödfall utanför tjänstetid kan du kontakta utrikesministeriets jour 24/7, tfn +359 9 16055555, paivystys.um@formin.fi.

 • Centralpolisstationen, tfn +221 33 823 71 49 / 25 29, +221 33 842 35 75 / 76
 • Gendarmerna, tfn +221 33 800 20 20

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den största säkerhetsrisken är trafiken. Antalet olyckor är stort. Bilarna är gamla och bildäcken ofta slitna. Många bilister har dåliga körfärdigheter och trafikkulturen är farlig. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i framsätet, i baksätet är det inte obligatoriskt, med det rekommenderas. Alla bilar, till exempel taxibilar, har dock inte säkerhetsbälten. Det finns få trafikljus och övergångsställen. Var speciellt försiktig när du korsar gator och vägar till fots.

Vägarna är dåliga, bortsett från motorvägar som brukar vara i bra skick. På landsbygden saknar många vägar beläggning, vilket gör att de är omöjliga att använda under regnperioden (juli-oktober). Undvik att resa på natten eftersom största delen av vägarna saknar belysning, och det finns ofta fotgängare och djur på vägarna.

Endast en liten del av kollektivtrafiken når upp till den västerländska standarden. Närmast handlar det om officiella bussföretag (bland annat Salam Transport, Senegal Dem Dikk) som kör mellan de stora städerna och lokaltåget mellan Dakar och Diamniadio. Inofficiella bussar är ofta inblandade i trafikolyckor. I städerna är de gul-svarta taxibilarna, där priset alltid förhandlas fram på förhand, eller taxitjänsterna såsom Yango, Heetch och Kai Nu Dem, de bästa färdmedlen. Du kan också hyra en bil, och många hotell har transporttjänster.

Mer information om trafikläget och trafiksäkerheten:

 • läget på motorvägen (på franska): https://www.autoroutedelavenir.sn/, servicenummer (+221) 800 00 20 39, Twitter https://twitter.com/autorouteavenir, Facebook https://www.facebook.com/AutoroutedelAvenir/(Länk till en annan webbplats.)
 • den internationella flygplatsen Aéroport international Blaise Diagne (cirka 50 km från Dakar): servicenummer 24/7 (+221) 33 939 69 00 / 59 00

Naturförhållanden

Under regnperioden från juli till oktober är vädret varmt och mycket fuktigt. Då förekommer det också störtregn och kraftiga åskväder som kan få vattendragen och avloppen att svämma över, förstöra vägar och orsaka kaos i stadstrafiken. Det här bör du alltid beakta när du reser under regnperioden.

Vid Atlantkusten är havsströmmarna farliga och vågorna höga. I Dakar är havsvattnet förorenat på många ställen. Ta alltid reda på förhand om stranden är trygg för bad.

Hälsoläget

Tropiska sjukdomar är vanliga i Senegal och det lönar sig att skydda sig mot dem. På resenärer från Europa ställs inte några vaccinationskrav. I nuläget finns det inte några covid-19-restriktioner. Ta dock med dig ditt internationella vaccinationskort och visa upp det vid behov när du anländer till landet.

Hygienen är dålig speciellt utanför de stora städerna. Diarrésjukdomar är vanliga. Sköt om handhygienen, ät tillagad mat och drick bara drycker på flaska. Det finns gott om flaskvatten. Drick inte kranvatten. Särskilt i huvudstaden Dakar är luftkvaliteten dålig året om: det finns mycket bilavgaser och sanddamm från Saharaöknen i luften.

I Dakar finns det att få relativt många olika hälso- och sjukvårdstjänster, bland annat laboratorietjänster. I andra stora städer (Saint-Louis, Thiés, Touba, Ziguinchor osv.) finns sjukhus som sköter de vanligaste olycksfallen och sjukdomarna.

Nödnummer och kontaktinformation till hälso- och sjukvårdsvårdstjänster:

 • SAMU-ambulansen: 15 15
 • SOS Médecins: +221 33 889 15 15
 • Hôpital Principal (Dakar): +221 33 839 50 50 (poste 5555)
 • Clinique de la Madeleine (Dakar): +221 33 889 94 70
 • Clinique de l’Océan (Dakar): +221 33 825 69 37

Kom ihåg att du först måste betala vården själv först, trots att du har en reseförsäkring. Ta med dig de mediciner som du sannolikt behöver under resan (receptbelagda läkemedel och recept, smärtstillande och febernedsättande läkemedel, medicin mot diarré). Om du måste köpa mediciner under resan, köp dem aldrig på gatan eftersom de kan vara förfalskade. Köp alltid dina mediciner på officiella apotek.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Största delen av befolkningen är muslimer. Relationerna mellan de olika religionerna är lugna. För resenärer finns inte några särskilda klädkoder eller uppföranderegler, men det rekommenderas att resenärerna uppför sig respektfullt mot den lokala befolkningen och undviker alltför avslöjande klädsel.

Det är inte förbjudet att dricka alkohol, men det är inte acceptabelt att dricka stora mängder. Rattfylleri leder till böter och/eller fängelsestraff. Försäljning, köp och användning av droger leder till fängelsestraff.

Det är bra att vara medveten om att muslimernas heliga månad, Ramadan, medför undantag. Muslimerna äter och dricker först efter solnedgången och många restauranger har avvikande öppettider.

Senegal tillåter polygami, vilket Finland inte gör.

Sexuella minoriteter och könsminoriteter är utsatta för diskriminering och våld. För sexuellt umgänge mellan personer av samma kön kan enligt strafflagen dömas till straff.

För pedofili döms till fängelsestraff. Detta gäller också utländska resenärer.

I princip är det förbjudet att fotografera officiella byggnader (till exempel presidentpalatset, ministerierna). Om du vill fotografera folk ska du alltid fråga om lov.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.