24.3.2023

Singapore: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Singapores lagar är stränga och de övervakas noga. Håll reda på pass och värdeföremål.

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Singapore hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/singapore(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell
information också via sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Singapores myndigheter, polis, sjukhus och övrig service fungerar väl och är pålitliga.

På grund av att risken för terrorattacker har ökat i hela världen under de senaste åren ska man vara vaksam också i Singapore.

Myndigheten SG Secure, som verkar under inrikesministeriet, ger lokala anvisningar och aktuell information om säkerhetsläget i landet.

SG Secure (på engelska) https://www.sgsecure.sg(Länk till en annan webbplats.).
Allmänna nödnumren i Singapore är: polis 999, ambulans och brandkår 995.

Brottsligheten

Våldsamma brott mot utlänningar är sällsynta. Det har förekommit enstaka fall där turister har trakasserats i centrum och i restaurangkvarteren. Var försiktig om du rör dig ute nattetid.

Nu och då råkar västerlänningar ut för fickstölder och olika bedrägerier. Var normalt försiktig när du rör dig i turistområdena.

Pass och värdeföremål lönar det sig att lämna i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ute på stan är det bra att ha med sig en kopia av passet, inresestämpeln och inresekortet.

Polisen i Singapore (på engelska) https://www.police.gov.sg/(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Singapore har vänstertrafik. Vägnätet är omfattande och kollektivtrafiken fungerar bra. Iaktta normal försiktighet i trafiken.

Avlägsna dig inte från olycksplatsen innan polisen anländer, om du råkar ut för en trafikolycka.

Att använda säkerhetsbälte i bilen är obligatoriskt och det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Båtförare bör iaktta speciell försiktighet i Malackasundet mellan Singapore och Malaysia. Trots att säkerhetsövervakningen är bra, förekommer där pirater.

Naturförhållanden

Grannlandet Indonesiens läge i kontinentalplattornas skärningspunkt gör att också Singapore är utsatt för jordbävningar. Jordskalven i Sumatra har också ställvis känts av på Singapores område, men så svagt att det inte har förorsakat några specialåtgärder för befolkningen i Singapore.

Luftkvaliteten i Singapore är vanligtvis god. En periodisk rökdimma som sprider sig från skogs- och plantagebränder i Indonesien kan orsaka ögon- och andningssymptom. Rökdimma förekommer oftast från april till oktober och kan försämra luftkvaliteten till en hälsoskadlig eller rentav farlig nivå. I dessa situationer har skolor stängts och medborgarna uppmanats attundvika att röra sig utomhus.

Singapores miljömyndighet informerar om luftkvaliteten på sin webbplats https://www.haze.gov.sg(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter: https://finlandabroad.fi/web/sgp/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

Sjukvården är dyr. Ta en heltäckande reseförsäkring. Ta på förhand reda på vilka internationella läkarstationer och sjukhus som ditt försäkringsbolag samarbetar med i Singapore.

Skydda dig mot insektsbett. Det förekommer denguefeber och zikavirus som sprids av myggor. Det rapporteras också om några fall av malaria och chikungunyafeber varje år.

Dessutom förekommer enterovirus (höstblåsor, också kallad hand, fot- och munsjuka, HFMD).

Mer allmän information om hälsofrågor finns på webbplatsen för Singapores hälsovårdsministerium (Ministry of Health): http://www.moh.gov.sg(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Lagarna i Singapore är stränga och de verkställs effektivt, också när det gäller utlänningar. För brott mot liv och narkotikabrott kan man dömas till dödsstraff.

Utöver fängelsestraff och böter kan man också dömas till spörapp (caning). Spörapp utdöms bland annat för vandalism, brott mot inresebestämmelser och sexuellt ofredande (outrage of modesty).

Det är förbjudet att skräpa ner och man kan få böter för att kasta skräp på gatan. Det är också förbjudet att spotta. Det är förbjudet vid vite att dricka, äta och röka i de allmänna trafikmedlen och på stationerna. Rökning är tillåten endast på särskilt utmärkta platser. Var noga med att följa trafikreglerna och korsa vägen endast vid övergångsställen.

Singapores lagstiftning om import av läkemedel är sträng.

Ta reda på i god tid före inresan om du behöver tillstånd för att importera dina nödvändiga läkemedel.

Mera information får du på webbplatsen för Singapores hälsomyndighet
(på engelska) https://www.hsa.gov.sg/personal-medication(Länk till en annan webbplats.)

Uppdaterade anvisningar om importen hittar du på tullens webbplats (på engelska) https://www.customs.gov.sg(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas inresebestämmelser:
Singapores gränsbevakning (på engelska) https://www.ica.gov.sg/(Länk till en annan webbplats.)

Singapores utrikesministerium (på engelska) https://www.mfa.gov.sg/Services/Visitors/Visa-Information(Länk till en annan webbplats.)

Singaporen arbetsministerium (på engelska) https://www.mom.gov.sg/(Länk till en annan webbplats.)

Beskickningens corona-anvisningar

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument