Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Saudiarabien: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Hot för terrorattacker finns. I söder i närheten av den jemenitiska gränsen bör man vara försiktig och undvika vistelse i avlägsna områden eller gränszonen. I den östliga provinsen Ash Sharqiyah förekommer det tidvis oroligheter, och det lönar sig att vara försiktig i hela regionen.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning komma att ändras. Aktuell information om situationen i Saudiarabien hittar du på webbplatsen för Finlands ambassad i Riad och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.
Ambassadens webbsidor: https://finlandabroad.fi/web/sau/etusivu(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Saudiarabien är stabilt. Myndigheterna är kompetenta och uppdaterade för att kunna försäkra människornas trygghet.

Trots den lugna situationen och omfattande säkerhetsåtgärder finns det hot för terrorattacker i Saudiarabien. I landet finns det fortfarande personer och grupper som förbereder terrorattacker. Som helhet bedömd har myndigheterna bra kontroll över säkerhetssituationen. Tidvis förekommer det varningar om avslöjade terrorplaner.

I närheten av den jemenitiska gränsen bör man iaktta särskild försiktighet och på grund av striderna i Jemen avråder vi från resor till avlägsna trakter och till gränstrakten mot Jemen.. Raket- och drönarattacker har riktats från Jemen mot gränszonen och Saudiarabien. Vid eventuella attacker är det tillrådligt att stanna inomhus och långt borta från fönstren.

Den största delen av den av den saudiska civilbefolkningen bor i Östra provinsen. Sannolikheten för oroligheter är störst i Östra provinsen. Vid inresa till området rekommenderas försiktighet. Man bör undvika demonstrationer.

De saudiska myndigheterna har rätt att kontrollera grunderna för utlänningars uppehållstillstånd i landet. Det är tillrådligt att ha med sig pass och en kopia på visumet när man vistas utomhus.

Nödnumren
Nödnummer: 937
Brandväsen (Civil Defence): 998
Ambulans (Red Crescent): 997

Brottsligheten

Det förekommer relativt lite brottslighet i Saudiarabien och straffen är stränga. Vid vistelse utomhus bör man iaktta normal försiktighet
.
Polisen: 999

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det sker många trafikolyckor, körkulturen är farlig och hastigheterna höga och trafikreglerna följs inte alltid särskilt noggrant. Det rekommenderas att man använder kända taxibolag. Kvaliteten på vägarna är oftast bra.

Naturförhållanden

Saudiarabiens klimat under vintermånaderna är behagligt +15 - 25°C. Under sommarmånaderna stiger temperaturen
upp till +45-50°C. Vid kusterna och i inlandet råder torrt ökenklimat. Sandstormarna kan tillfälligt försvåra resandet.

Vi rekommenderar att man följer de lokala myndigheternas anvisningar om översvämningar, sandstormar och andra väderleksomslag.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Ytterligare information på ambassadens webbsidor. https://finlandabroad.fi/web/sau/etusivu(Länk till en annan webbplats.)

Hygienförhållandena är huvudsakligen och i synnerhet i storstäder bra. Livsmedelskontrollen är i praktiken nästan på västerländsk nivå. I storstäderna är luftföroreningarna på vissa ställen påtagliga. Hälsovården håller huvudsakligen hög kvalitet, utlänningarna bör i regel vända sig till privata sjukhus. Tillgången till mediciner är bra.
En heltäckande reseförsäkring rekommenderas.

Det är tillrådligt att ta med sig recepten för de mediciner man medför. Om ett läkemedel inte är internationellt känt, måste medlets aktiva ingrediens framgå av receptet. Det rekommenderas att man förvarar medicinerna i sina ursprungsförpackningar.

Resenärerna bör alltid i förväg ta reda på situationen för smittosamma sjukdomar i sitt resmål. Smittorisksituationen varierar efter tid och plats i vallfärdsområden och kusterna (t ex denguefebern, Rift Valley-febern och hjärnhinneinflammation). Ytterligare information om dessa i det saudiska hälsoministeriets portal.

Det saudiska hälsoministeriets portal: https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Pages/001.aspx(Länk till en annan webbplats.)

Myndigheterna har coronaläget under kontroll. Vaccinationstäckningen är god och ökar i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Det används ett coronapass i landet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Saudiarabien följer man sharialagen. I landet gäller dödsstraff som döms oftast ut för terrorism och mord eller narkotikabrott.

På offentliga platser i Saudiarabien gäller täckande klädsel. Lokala kvinnor bär vristlånga långärmade ytterplagg, abaya, över sina kläder, men även andra kläder som är tillräckligt täckande är tillåtna. Det krävs inte sjal som täcker håret eller ansiktet. I privata utrymmen och med endast kvinnor närvarande tar man vanligtvis av sig abayan. För männen på fritiden och ute på staden rekommenderas långbyxor och en vanlig skjorta. Män bör undvika shorts och för många smycken. Vid affärsmöten klär sig västerländska män vanligtvis i kostym.

I praktiken blandar man sig inte i om västerländska kvinnor rör sig i manligt sällskap. Religionspolisens befogenheter att gripa folk bland annat för olämpligt uppförande avskaffades våren 2016. Vid affärsmöten och på konferenser mellan saudier och utlänningar är det vanligt att västerländska kvinnor och män deltar normalt i möten.

I kaféer och restauranger i de stora städerna har man huvudsakligen frångått separata områden för kvinnor och män. Offentlig manifestation av andra religioner än islam är inte tillåten publik platserna. Att utöva homosexualitet är förbjudet. Den saudiarabiska kulturen ingriper sig mycket utförligt i människors beteende. Ur västerländsk synpunkt kan detta ofta kännas som väldigt begränsande.

Införsel, innehav och intag av alkohol och narkotika är absolut förbjudna. Det är också förbjudet att införa griskött, religiöst material (annat än islamiskt), pornografi samt produkter tillverkade i Israel.

Inresebestämmelser

Saudiarabien har en ambassad i Finland.

Landets närmaste ambassader: https://um.fi/representation-of-foreign-states-in-finland-or-in-the-nearest-country-to-finland

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515
sanomat.RIA@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument