Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Rwanda: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Rwanda är relativt stabilt. Det finns risk för terrorattacker. Undvik folksamlingar. Undvik onödiga resor till gränszonerna mot Burundi, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Striderna i Demokratiska republiken Kongo påverkar tidvis också Rwanda. Anlita endast en känd resebyrå om du tänker besöka en naturpark.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Rwanda hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/tza/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Brottsligheten är relativt låg och genom att följa normal försiktighet kan man oftast undvika problem. Det förekommer vanlig småbrottslighet, såsom fickstölder och rån.

Om man åker bil ska man hålla handväskor och andra värdeföremål utom synhåll och bildörrarna ska vara låsta. Man ska inte lämna värdefulla föremål i en parkerad bil.

För att skaffa ett nytt pass ska du göra en polisanmälan, besöka en ambassad samt anskaffa visum till det nya destinationslandet. Spara kopior av ditt pass, visum samt betalningskvittot för visumet för att underlätta eventuell anskaffning av ett nytt pass och visum. Ta papperskopior av dina viktigaste dokument och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Undvik att röra dig ensam, framför allt när det är mörkt.

Huvudvägarna är i gott skick med under regnperioden finns det risk för jordskred i bergstrakterna.

Trafikolyckor inträffar framför allt när det är mörkt. Om det sker en bilolycka får man tag i trafikpolisen i Kigali på numret 113. Utanför huvudstaden lönar det sig att gå till närmaste polisstation.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information: Utrikesministeriet: https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronapandemia-on-maailmanlaajuinen-uhka-c2-a0-c2-a0v-c3-a4lt-c3-a4-matkustamista-edelleen

Det förekommer tidvis ebolaepidemier i Rwandas närområden vilka kan påverka gränsövergångarna. Du hittar aktuell information på webbplatserna för Världshälsoorganisationen (WHO) och Institutet för hälsa och välfärd: http://www.who.int/ebola/en(Länk till en annan webbplats.)

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/hemorragisk-feber-viral/ebola(Länk till en annan webbplats.)

Tillgången till hälsovård i Rwanda är begränsad. En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Plastpåsar som inte är biologiskt nedbrytbara är förbjudna. De kan till och med beslagtas när man anländer till Rwanda.

Det är förbjudet att fotografera statliga byggnader.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:
Rwanda Immigration and Emigration: https://www.migration.gov.rw/home/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument