Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
23.11.2021

Pakistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Avvikande risknivå

Khyber Pakhtunkhwa: Undvik alla resor
Balochistan: Undvik alla resor
Azad Kashmir: Undvik alla resor

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning.

Aktuell information om situationen i Pakistan hittar du på ambassadens webbplats (https://finlandabroad.fi/web/pak/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-pakistan/384951(Länk till en annan webbplats.)).
Följ de lokala myndigheternas information och Världshälsoorganisationen WHO:s webbplats om Pakistan på https://www.who.int/countries/pak/en/(Länk till en annan webbplats.).

Om din reseanmälan inte har ett slutdatum eller om du har kommit tillbaka till Finland tidigare än planerat, bör reseanmälan raderas. Om du har registerat dig i reseanmalan.fi kan du redigera anmälan själv. Om du inte har registrerat dig, skicka en begäran om radering till e-postadressen KPA-10@formin.fi.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Pakistan har en demokratiskt vald regering och en stark armé. Flera extremistorganisationer är verksamma i landet, till exempel de pakistanska talibanerna, som strävar efter att rubba landets regim genom att utföra attacker också mot mjuka mål, till exempel skolor, moskéer, kyrkor och massevenemang.

Vissa terroristceller har också tagit människor som gisslan.
Det förekommer tidvis omfattande demonstrationer som kan bli våldsamma. Polisen fungerar inte alltid effektivt. Undvik trängsel och stora folksamlingar.

Håll dig i stora städer till stadens kommersiella centrum och undvik smågator och basarer.

Var vaksam och undvik att gå ut efter mörkrets inbrott.
Västerlänningar ska undvika att vistas i närheten av moskéer särskilt på fredag eftermiddag när det är bönetid och under stora religiösa högtider.
Följ med lokala nyheter och myndigheternas meddelanden. Bär alltid med dig ett giltigt resedokument med foto (pass eller identitetsbevis) med vilket du vid behov kan intyga din identitet.

Eftersom Finland saknar ambassad i Pakistan är utrikesministeriets möjligheter att bistå i konsulära ärenden ytterst begränsade. I konsulära frågor kan du vända dig till Norges ambassad i Islamabad: https://www.norway.no/en/pakistan/(Länk till en annan webbplats.).

I Pakistan representeras Finland av den ambulerande ambassadören för Sydasien som har sitt kontor på utrikesministeriet i Helsingfors: https://finlandabroad.fi/web/pak/beskickning(Länk till en annan webbplats.).

Finlands närmaste ambassad ligger i Indien: https://finlandabroad.fi/web/ind/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.).

Finland har honorärkonsulat i Islamabad och Lahore: https://finlandabroad.fi/web/pak/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.).

I ett nödläge kan du utanför tjänstetid kontakta utrikesministeriets konsulära jour: https://um.fi/jour-24/7.

Särskilda säkerhetsrisker

Kidnappningar av utlänningar har skett i viss grad särskilt i områden som ligger nära gränsen till Afghanistan. Utländska och internationella organisationer som har närvaro i Pakistan har emellertid inte varit det primära målet för terrorattacker under de senaste åren.
Det finns områden som är avstängda eller kräver tillstånd att besöka för utlänningar. De pakistanska myndigheterna förbjuder utlänningar att röra sig inom en radie på 15 kilometer från de internationella gränserna och gränsen till Kashmir (Line of Control) samt närmare än 45 kilometer från gränsen till Afghanistan. Den som ska resa till dessa områden ska ansöka om tillstånd (No Objection Certificate, NOC) av Pakistans utrikesministerium och vid behov ett separat tillstånd för poliseskort.

Brottsligheten

Förutom terrorism förekommer också normal brottslighet och du ska ge akt på risken för rån och våldsbrott.

Håll reda på ditt bagage, iaktta normal försiktighet och förvara pass, pengar och annan egendom på ett säkert ställe. Var särskilt försiktig om du betalar med kreditkort.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Pakistan har vänstertrafik och trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Motorvägen mellan Islamabad och Lahore som är 350 km lång är i gott skick, men största delen av vägnätet i övrigt är i dåligt skick jämfört med Finland. Trafiken kan vara kaotisk och farlig. Många bilister har varken körkort eller försäkring. Undvik att köra i mörker. Du gör klokt i att boka taxi på hotellet.

Det finns ett relativt omfattande järnvägsnät i landet, men det är i dåligt skick och tågen är överfulla.

Vi rekommenderar att du inte använder kollektivtrafiken.

Naturförhållanden

Störtregn under monsunen och översvämningar som orsakats av dem har under de senaste åren förstört infrastrukturen på många håll i landet. Monsunen är som värst i juli–oktober. I delstaten Punjab, i synnerhet i Lahore, är luftföroreningar ett stort problem om vintern. Pakistan ligger i ett seismiskt aktivt område och därför är jordbävningar möjliga. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information om hur man ska agera vid jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

På grund av corona kan hälsokontroller och andra specialarrangemang medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Läs mer på ambulerande ambassadörens webbplats https://finlandabroad.fi/web/pak/aktuellt(Länk till en annan webbplats.).

I landets låglänta delar förekommer malaria och denguefeber. Det finns också polio i landet, och myndigheterna gör sporadiska kontroller av vaccinationsintyg bland utlänningar till exempel på flygplatserna.

Smittsamma sjukdomar, särskilt diarré och kolera, som sprids av förorenat dricksvatten, är vanliga och kan spridas bland annat när översvämningarna under monsunen förorenat ytvatten och livsmedel.

Hälso- och sjukvården i Pakistan håller inte europeisk nivå. I de största städerna finns privata sjukhus. Offentliga sjukhus rekommenderas inte.

Skaffa en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Pakistan är en muslimsk stat och man bör följa och respektera landets regler och seder. Det finns en sträng hädelselag och man kan till och med dömas till dödsstraff on man bryter mot den.

Det är förbjudet att föra in alkohol och svinkött i landet. Det är också förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser.

Innehav också av små mängder narkotika leder till fängelsestraff, och för smuggling av narkotika kan man dömas till döden.

Relationer mellan personer av samma kön är olagliga och det gäller också samliv mellan personer som inte är gifta.

Också i storstäderna bör kvinnor använda kläder som täcker axlar och ben, och även ha en huvudduk till hands vid behov. Och männen bör undvika att använda shorts.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser, broar, dammar och annan infrastruktur och hörsammar man inte förbudet kan det få allvarliga konsekvenser.

Det är bäst att alltid ha med sig en kopia av passets uppgiftssida och visumet.

Myndigheterna kan begränsa användningen av internet. Man kommer till exempel inte alltid in på de sociala medierna.

Ämbetsverken håller öppet från måndag till fredag till klockan tolv.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs mer: Pakistans ambassad i Stockholm http://www.pakistanembassy.se/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument