Iaktta särskild försiktighet om du reser i EU och Schengenområdet.

Undvik resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Undvik alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien.

Om du beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
16.3.2021

Pakistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Avvikande risknivå

Khyber Pakhtunkhwa: Undvik alla resor
Balochistan: Undvik alla resor
Azad Kashmir: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget varierar mycket i olika delar av landet och kan ändras snabbt. Följ regelbundet med myndigheternas meddelanden och lokala nyheter.Säkerhetsläget i huvudstaden Islamabad har förbättrats betydligt de två senaste åren. I landets största stad Karachi har säkerhetsläget varit dåligt men har blivit bättre på sista tiden. I provinsen Punjab har antalet terrorattacker minskat avsevärt efter år 2014. I provinshuvudstaden Lahore inträffade emellertid en allvarlig terrorattack 2017. Säkerhetsläget i städerna Quetta och Peshawar är fortsättningsvis mycket dåligt.Särskilt i de mot Afghanistan och Iran gränsande provinserna Khyber Pakhtunkhwa och Baluchistan har oroligheter förekommit de senaste åren, och flera terrorattacker har utförts i området. Attackerna har främst riktats mot myndigheter och religiösa minoriteter. Undvik alla resor till dessa provinser.Alltsedan 2014 har Pakistan målmedvetet ökat och effektiviserat sin antiterrorverksamhet, och som följd härav har säkerhetsläget i landet förbättrats och antalet terrorattacker minskat. Säkerhetsläget i landets huvudstad Islamabad och i provinserna Punjab, Sindh och det federalt administrerade området Gilgit-Baltistan är förhållandevis stabilt.Efter flygräderna i Kashmir i februari 2019 har relationerna mellan Pakistan och Indien åter försämrats. Likaså ökade spänningarna i Kashmirområdet i augusti 2019. Det kan förekomma demonstrationer i städerna.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och begränsningarna förändras snabbt och oväntat. Aktuell information om läget i Pakistan hittar du på den ambulerande ambassadörens webbplats https://finlandabroad.fi/web/pak/aktuelltLänk till en annan webbplats. och genom att följa med lokala myndigheters information och Världshälsoorganisationen WHO:s webbsidor om Pakistan https://www.who.int/countries/pak/en/Länk till en annan webbplats.. Den ambulerande ambassadören för Sydasien uppdaterar också aktuell information i de sociala medierna: https://twitter.com/harrikamarainenLänk till en annan webbplats..

Om din reseanmälan inte har ett slutdatum eller om du har kommit tillbaka till Finland tidigare än planerat, bör reseanmälan raderas. Om du har registerat dig i reseanmalan.fi kan du redigera anmälan själv. Om du inte har registrerat dig, skicka en begäran om radering till e-postadressen KPA-10@formin.fi.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

Pakistan har en demokratiskt vald regering och en stark armé. Flera extremistorganisationer är verksamma i landet, till exempel de pakistanska talibanerna, som strävar efter att rubba landets regim genom att utföra attacker också mot mjuka mål, till exempel skolor, moskéer, kyrkor och massevenemang.

Vissa terroristceller har också tagit människor som gisslan.
Det förekommer tidvis omfattande demonstrationer som kan bli våldsamma. Polisen fungerar inte alltid effektivt. Undvik trängsel och stora folksamlingar.

Håll dig i stora städer till stadens kommersiella centrum och undvik smågator och basarer.

Var vaksam och undvik att gå ut efter mörkrets inbrott.
Västerlänningar ska undvika att vistas i närheten av moskéer särskilt på fredag eftermiddag när det är bönetid och under stora religiösa högtider.
Följ med lokala nyheter och myndigheternas meddelanden. Bär alltid med dig ett giltigt resedokument med foto (pass eller identitetsbevis) med vilket du vid behov kan intyga din identitet.

Eftersom Finland saknar ambassad i Pakistan är utrikesministeriets möjligheter att bistå i konsulära ärenden ytterst begränsade. I konsulära frågor kan du vända dig till Norges ambassad i Islamabad: https://www.norway.no/en/pakistan/Länk till en annan webbplats..

I Pakistan representeras Finland av den ambulerande ambassadören för Sydasien som har sitt kontor på utrikesministeriet i Helsingfors: https://finlandabroad.fi/web/mdv/forsta-sidanLänk till en annan webbplats..

Finlands närmaste ambassad ligger i Indien: https://finlandabroad.fi/web/ind/forsta-sidanLänk till en annan webbplats..

Finland har honorärkonsulat i Islamabad och Lahore: https://finlandabroad.fi/web/pak/forsta-sidanLänk till en annan webbplats..

I ett nödläge kan du utanför tjänstetid kontakta utrikesministeriets konsulära jour: https://um.fi/jour-24/7.

Särskilda säkerhetsrisker

Det har hänt att utlänningar blivit kidnappade, särskilt i närheten av gränsen mot Afghanistan, men kidnappningsrisken gäller hela landet. Utlänningar och internationella organisationer i Pakistan har dock inte de senaste åren varit det främsta målet för terrorattacker.

Det finns vissa områden som är avstängda eller kräver tillstånd att besöka för utlänningar. De pakistanska myndigheterna förbjuder utlänningar att röra sig inom ett avstånd på 15 kilometer från de internationella gränserna och gränsen till Kashmir (Line of Control) samt närmare än 45 kilometer från gränsen till Afghanistan. Den som planerar att resa till dessa områden ska ansöka om tillstånd (No Objection Certificate, NOC) av Pakistans utrikesdepartement och eventuellt ytterligare om ett separat tillstånd för poliseskort.

Brottsligheten

Förutom terrorism förekommer också normal brottslighet och du ska ge akt på risken för rån och våldsbrott.

Håll reda på ditt bagage, iaktta normal försiktighet och förvara pass, pengar och annan egendom på ett säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna, och förvara dem skilt från originalen. Var särskilt försiktig om du betalar med kreditkort.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Finland har inte någon beskickning i Pakistan. Du kan ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid Norges ambassad i Islamabad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Pakistan har vänstertrafik och trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Motorvägen mellan Islamabad och Lahore som är 350 km lång är i gott skick, men största delen av vägnätet i övrigt är i dåligt skick jämfört med Finland. Trafiken kan vara kaotisk och farlig. Många bilister har varken körkort eller försäkring. Undvik att köra i mörker. Du gör klokt i att boka taxi på hotellet.

Det finns ett relativt omfattande järnvägsnät i landet, men det är i dåligt skick och tågen är överfulla.

Vi rekommenderar att du inte använder kollektivtrafiken.

Naturförhållanden

Störtregn under monsunen och översvämningar som orsakats av dem har under de senaste åren förstört infrastrukturen på många håll i landet. Monsunen är som värst i juli-oktober. I delstaten Punjab, i synnerhet i Lahore, är luftföroreningar ett stort problem om vintern.

Pakistan och särskilt landets norra delar ligger i ett seismiskt aktivt område. Kraftiga jordskalv kan inträffa och orsaka omfattande skador, bland annat på grund av bristfälligt byggande och infrastruktur

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, i flygtrafiken, vid gränsstationer och även i övrigt. Läs mer på ambulerande ambassadörens webbplats https://finlandabroad.fi/web/pak/aktuelltLänk till en annan webbplats..

I landets låglänta delar förekommer malaria och denguefeber. Det finns också polio i landet, och myndigheterna gör sporadiska kontroller av vaccinationsintyg bland utlänningar till exempel på flygplatserna.

Smittsamma sjukdomar, särskilt diarré och kolera, som sprids av förorenat dricksvatten, är vanliga och kan spridas bland annat när översvämningarna under monsunen förorenat ytvatten och livsmedel.

Hälso- och sjukvården i Pakistan håller inte europeisk nivå. I de största städerna finns privata sjukhus. Offentliga sjukhus rekommenderas inte.

Skaffa en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Lokala lagar och seder

Pakistan är en muslimsk stat och man bör följa och respektera landets regler och seder. Det finns en sträng hädelselag och man kan till och med dömas till dödsstraff on man bryter mot den.

Det är förbjudet att föra in alkohol och svinkött i landet. Det är också förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser.

Innehav också av små mängder narkotika leder till fängelsestraff, och för smuggling av narkotika kan man dömas till döden.

Relationer mellan personer av samma kön är olagliga och det gäller också samliv mellan personer som inte är gifta.

Också i storstäderna bör kvinnor använda kläder som täcker axlar och ben, och även ha en huvudduk till hands vid behov. Och männen bör undvika att använda shorts.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser, broar, dammar och annan infrastruktur och hörsammar man inte förbudet kan det få allvarliga konsekvenser.

Det är bäst att alltid ha med sig en kopia av passets uppgiftssida och visumet.

Myndigheterna kan begränsa användningen av internet. Man kommer till exempel inte alltid in på de sociala medierna.

Ämbetsverken håller öppet från måndag till fredag till klockan tolv.

Inresebestämmelser

Läs mer: Pakistans ambassad i Stockholm http://www.pakistanembassy.se/Länk till en annan webbplats..

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument