15.10.2023

Pakistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Avvikande risknivå

Khyber Pakhtunkhwa: Undvik alla resor
Balochistan: Undvik alla resor
Azad Kashmir: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget varierar mycket i olika delar av landet och kan förändras snabbt. Mellan Pakistans regering och Taliban i Pakistan pågår en långvarig väpnad konflikt (Tehrik-i Taliban Pakistan, TTP) som påverkar särskilt provinserna Khyber Pakhtunkhwa och Baluchistan. Taliban har utfört terrordåd mot Pakistans polis också på andra håll i Pakistan. Landet har ökat säkerhetsåtgärderna, och läget är lugnt. Följ regelbundet myndigheternas information och de lokala nyheterna.

Alltsedan 2014 har Pakistan målmedvetet ökat och effektiviserat sina åtgärder mot terrorism, och som en följd av det har säkerhetsläget i landet förbättrats. Det finns trots allt fortfarande en risk för terrorattacker. Säkerhetsläget i landets huvudstad Islamabad är förhållandevis stabilt. I synnerhet i de stora städerna är det ofta politiska demonstrationer, som hänför sig till det inrikespolitiska spända läget mellan regeringen och oppositionen och enskilda frågor. Ibland kan demonstrationerna bli våldsamma, och därför är det skäl att undvika dem. De fall där man i andra länder i Europa har bränt Koranen har lett till demonstrationer och hot i Pakistan mot dessa länder.

I synnerhet i provinserna Khyber Pakhtunkhwa och Baluchistan vid gränsen mot Afghanistan och Iran har det varit oroligt under de senaste åren, och terrordåd har utförts med jämna mellanrum. Attackerna har främst riktats mot säkerhetsmyndigheterna. Undvik alla resor till dessa provinser. Talibanrörelsens makttillträde i Afghanistan avspeglas också i Pakistan, där landets egen talibanrörelse (TTP) har sagt upp eldupphöret med regeringen och gjort flera attacker mot de pakistanska trupperna. Relationerna mellan Pakistan och Indien är inflammerade på grund av den gamla tvisten om Kashmir. Ingetdera landet godkänner den nuvarande delningen av Kashmirområdet, utan gör anspråk på området.

Aktuellt

Sammandrabbningarna mellan Talibanrörelsen och regeringen har ökat i synnerhet i provinserna Khyber Pakhtunkhwa och Baluchistan. De många attackerna mot de pakistanska myndigheternas styrkor har skärpt säkerhetsläget ytterligare.

Gripandet av f.d. premiärminister Imran Khan den 9 maj har lett till oppositionens våldsamma demonstrationer i många delar av landet. Regeringen har reagerat på våldsamheterna genom att fängsla många aktivister i oppositionspartiet PTI. I väntan på rättegångarna finns det risk för att de inrikespolitiska oroligheterna ökar. I Pakistan ordnas val i höst, vilket kan öka den politiska polariseringen ytterligare.

Aktuell information om läget i Pakistan hittar du på ambassadens webbplats: (https://finlandabroad.fi/web/pak/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-pakistanissa/384951(Länk till en annan webbplats.)) och genom att följa de lokala myndigheternas information och Världshälsoorganisationen WHO:s webbsidor om Pakistan: https://www.who.int/countries/pak/en/(Länk till en annan webbplats.) och www.covid.gov.pk.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Premiärminister Imran Khans regering föll i april 2022 genom en parlamentarisk misstroendeförklaring, och makten togs över av en koalition som partiet bildade. De politiska konflikterna och de sporadiska våldsamma demonstrationerna pågår fortfarande på många håll i landet, i vissa provinser och i de viktigaste städerna. Undvik trängsel, stora folksamlingar och sammankomster.

I landet finns många extremistgrupper, och en av dem är Pakistans Talibanrörelse (TTP) som strävar efter att rubba landets regim genom terrorattacker. De flesta terrorattackerna riktar sig mot de pakistanska myndigheter, men de har också gjorts mot civila mål såsom skolor, moskéer, kyrkor och stora evenemang.

Det har hänt att terrorister och organiserade brottsliga grupper har kidnappat människor som gisslan. När den tilltagande ekonomiska krisen, pandemin, prishöjningarna och de förödande översvämningarna sommaren 2022 har ökat fattigdomen har också den vardagliga brottsligheten ökat, i synnerhet i Karachi och i viss mån också i de andra storstäderna. De väpnade rånen har ökat tydligt i Karachi.

I stora städer kan säkerhetsläget variera mycket mellan de så kallade bättre områdena och de utsatta områdena. Iaktta försiktighet och undvik att gå till fots efter mörkrets inbrott.

Västerlänningar ska undvika att vistas i närheten av moskéer på fredag eftermiddag när det är bönetid och under stora religiösa högtider. Vissa moskéer är väl skyddade och kända turistmål, men vissa moskéer kontrolleras av radikala rörelser. Ta reda på det lokala säkerhetsläget före ditt besök.

Följ med lokala nyheter och iaktta myndigheternas anvisningar. Bär alltid med dig ett giltigt resedokument med foto (pass eller identitetsbevis) så att du vid behov kan intyga din identitet.

Den 1 september 2022 öppnade Finland sin ambassad i Pakistan igen. Finlands ambassad i Islamabad hjälper för närvarande resenärer från Finland som hamnat i nöd, men kan ännu inte erbjuda viserings- och inresetjänster.

Helsingfors: https://finlandabroad.fi/web/pak/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Finland har honorärkonsulat i Lahore, Karachi och Peshawar: https://finlandabroad.fi/web/pak/kunniakonsulaatit(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

Kidnappningar av utlänningar har skett i viss grad särskilt i områden som ligger nära gränsen till Afghanistan. Utländska och internationella organisationer som har närvaro i Pakistan har emellertid inte varit det primära målet för terrorattacker under de senaste åren. Säkerhetsriskerna kan öka under högtidsdagar. Dessa är i synnerhet Pakistan-dagen, självständighetsdagen, eid-al-fitr och eid-al-adha och shiamuslimernas ashura.

Det finns områden som är avstängda eller kräver tillstånd att besöka för utlänningar. De pakistanska myndigheterna förbjuder utlänningar att röra sig inom en radie på 15 kilometer från gränserna mot Indien och Iran och gränslinjen till Kashmir (Line of Control) samt närmare än 50 kilometer från gränsen till Afghanistan. Den som ska resa till dessa områden ska ansöka om tillstånd (No Objection Certificate, NOC) av Pakistans utrikesministerium och vid behov ett separat tillstånd för poliseskort.

Brottsligheten

Utöver terrorismen är också brottsligheten vanlig i Pakistan, och det finns risk för att bli rånad eller utsatt för våld. Den allmänna prishöjningen, läget i Afghanistan och översvämningskatastrofen har gjort många fattiga, vilket har ökat brottsligheten särskilt i storstäderna.

Ta hand om ditt bagage, iaktta normal försiktighet och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe. Var aktsam när du använder kreditkort. Olika bedrägerier och brott på webben är mycket vanliga i Pakistan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet, gör en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna. Förvara kopiorna separat från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Pakistan har vänstertrafik och trafikkulturen är väldigt annorlunda än i Finland. Motorvägen mellan Islamabad och Lahore som är 350 km lång är i gott skick, men största delen av vägnätet i övrigt är i dåligt skick jämfört med Finland. Trafiken kan vara kaotisk och farlig. Många bilister har varken körkort eller försäkring. Undvik att köra i mörker. Det lönar sig att boka en taxi via hotellet eller att hyra en bil med chaufför hos en biluthyrningsfirma.

Det finns ett relativt omfattande järnvägsnät i landet, men det är i dåligt skick och tågen är överfulla.

Vi rekommenderar att du inte använder kollektivtrafiken.

Naturförhållanden

Störtregn under monsunen och översvämningar som orsakats av dem har under de senaste åren förstört infrastrukturen på många håll i landet. Monsunen är som värst i juli–oktober. I delstaten Punjab, i synnerhet i Lahore, är luftföroreningar ett stort problem vintertid. Vinterväder och kraftigt snöfall kan överraska, några snöplogar finns inte.

Pakistan ligger i ett seismiskt aktivt område och därför är jordbävningar möjliga. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information om hur man ska agera vid jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

På grund av corona kan hälsokontroller och andra specialarrangemang medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Läs mer på ambulerande ambassadörens webbplats https://finlandabroad.fi/web/pak/aktuellt(Länk till en annan webbplats.).

I landets låglänta delar förekommer malaria, denguefeber och kolera. Det förekommer också polio i landet, och myndigheterna gör sporadiska kontroller av vaccinationsintyg bland utlänningar till exempel på flygplatserna. I Pakistan kan det förekomma extrema väderfenomen: under sommaren orsakar värmeböljor dålig luftkvalitet, skogsbränder och elavbrott. Undvik onödig vistelse i solen. Smittsamma sjukdomar, särskilt diarré och kolera, som sprids genom förorenat dricksvatten, är vanliga och kan spridas bland annat när översvämningar under monsunperioden förorenat ytvatten och livsmedel.

Hälso- och sjukvården i Pakistan håller inte europeisk nivå. I de största städerna finns privata sjukhus. Offentliga sjukhus rekommenderas inte.

Skaffa en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Pakistan är en muslimsk stat och man bör följa och respektera landets regler och seder. Det finns en sträng hädelselag och man kan till och med dömas till dödsstraff on man bryter mot den.

Det är förbjudet att föra in alkohol och svinkött i landet. Det är också förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser.

Innehav också av små mängder narkotika leder till fängelsestraff, och för smuggling av narkotika kan man dömas till döden.

Sexrelationer mellan personer av samma kön är olagliga och det gäller också samliv mellan personer som inte är gifta.

Också i storstäderna bör kvinnor använda kläder som täcker axlar och ben, och även ha en huvudduk till hands vid behov. Och männen bör undvika att använda shorts.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser, broar, dammar och annan infrastruktur och hörsammar man inte förbudet kan det få allvarliga konsekvenser.

Det är bäst att alltid ha med sig en kopia av passets uppgiftssida och visumet.

Myndigheterna kan begränsa användningen av internet. Man kommer till exempel inte alltid in på de sociala medierna.

Ämbetsverken håller öppet från måndag till fredag till klockan tolv.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier. Av resenärer som anländer till Pakistan från Finland krävs inte längre ett intyg över negativt resultat av ett RT-PCR-test för covid-19 som tagits före avresan. Villkoren för inresa är pass och visum och för alla som har fyllt 12 år dessutom intyg över vaccination mot covid-19 (med minst två doser av vaccin som godkänts av WHO).

Läs mer: Pakistans ambassad i Stockholm http://www.pakistanembassy.se/(Länk till en annan webbplats.) och www.caapakistan.com.pk.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Islamabad

Level 4, West Wing
Serena Business Complex
Plot # 5, Khayaban-e-Suhrawardy
44000 ISLAMABAD
PAKISTAN
Sanomat.ISD@gov.fi

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument