Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
16.3.2020

Filippinerna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Zamboanga Peninsula (Region IX): Undvik alla resor
Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM): Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta allmän försiktighet. Det förekommer en viss risk för terrordåd i synnerhet på Mindanao i södra Filippinerna och i Metro Manila. Följ väderleksrapporterna under regnperioden. Undvik alla resor till Mindanaos sydvästra delar, halvön Zamboanga och Suluöarna.

Aktuellt

Filippinerna har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de filippinska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Ambassaden i Filippinerna följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier: https://www.facebook.com/FinnishConsularOfficeManila

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Utrikesministeriet rekommenderar att man är extra försiktig och vaksam när man rör sig på offentliga platser. Terrordåd och politiska oroligheter är inte uteslutna någonstans i Filippinerna. Det inrikespolitiska läget är huvudsakligen lugnt. Politiska demonstrationer och massmöten kan förekomma. Också till synes små och lugna demonstrationer kan bli växa sig omfattande och våldsamma. Vi avråder därför från att närma sig folksamlingar. Säkerhetsarrangemangen kan vara bristfälliga i de stora köpcentren i Manila och vid tillställningar som lockar stora folkmassor, såsom konserter eller religiösa evenemang.

De filippinska myndigheterna påminner regelbundet om risken för terrordåd. Risk för terrordåd och andra oroligheter förekommer främst på Mindanao och Suluöarna, men också huvudstadsregionen Metro Manila och andra stora städer är eventuella mål. I regionen Centrala Visayas och på Palawan, inklusive Puerto Princesa City och Puerto Princesa Subterranean River National Park förekommer en risk för kidnappningar och terrordåd. Var uppmärksam på Visayaöarna i centrala Filippinerna.

Var vaksam när du rör dig på offentliga platser i Metro-Manila. Vid nationella högtidsdagar höjs beredskapen ytterligare. Offentliga samlingsplatser, t.ex. bussterminaler, hamnar, köpcentrum och kyrkor kan vara mål för attacker.

Väpnade sammandrabbningar förekommer, särskilt mellan filippinska militären och de muslimska separatisterna och i den kommunistiska extremrörelsens områden, bl.a. på norra Luzon och östra Mindanao.

Det gäller undantagstillstånd (martial law) på ön Mindanao som åtgärd mot terrorism. Undantagstillståndet gäller åtminstone till utgången av 2018. Det innebär bland annat att armén och polisen har större befogenheter att anhålla och förhöra personer, och att kontrollerna är fler.

Sammandrabbningar som krävt civila offer har även förekommit på ön Bohol som hör till Visayaöarna, i delar av centrala Mindanao, till exempel i provinserna Cotabato, Lanao del Sur och Lanao del Norte. Om du reser till Mindanao ska du därför följa med situationen extra noga, bland annat i lokala medier och följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Också små bomb- och granatattacker har förekommit i de muslimska områdena på Mindanao (ARMM Autonomous Region of Muslim Mindanao) och bland annat i Cotabato, Kidapawa, Zamboanga, General Santos, Davao, Illigan och Cagayan de Oro.

Sammandrabbningarna mellan terroristorganisationen Abu Sayyaf och armén fortsätter på Mindanao och särskilt i Suluarkipelagen, inklusive öarna Basilan, Tawi Tawi och Jolo. Det har hänt att västerlänningar kidnappats i dessa områden under de senaste åren.

På grund av risken för oroligheter, väpnade sammandrabbningar och kidnappningar avråder vi från resor till sydvästra Mindanao, Zamboangahalvön och Suluarkipelagen. Vi rekommenderar inte heller resor till isolerade stränder i södra Filippinerna eftersom grupper av kidnappare är verksamma i regionen och närliggande havsområden. Kidnappningarna riktar sig ofta mot regeringsrepresentanter eller förmögna personer ur lokalbefolkningen, men resenärer ska ändå vara på sin vakt.

Det allmänna nödnumret är 911.

Brottsligheten

Gatubrottslighet som beror på fattigdom är vanligt på Filippinerna. Bland annat rån av handväskor är vanliga och har t.o.m. lett till brott mot liv. Rånarna använder ofta motorcykel som färdmedel. Det varnas tidvis för rån av personer som rör sig ensamma i köpcentrum och på nattklubbar. Rånarna kan använda förlamande kemikalier. Det är bäst att hålla sig borta från mörka gator och folksamlingar och undvika att röra sig ensam utanför Metro-Manila, och om natten även i stadsområdet. Det har också kommit fram att taxichaufförer medverkat i rån av passagerare. Vi rekommenderar därför att du anlitar en taxi på bevakade platser såsom officiella taxistolpar vid köpcentrum och hotell, där bilens registernummer antecknas. Förhåll dig misstänksamt till drinkar och mat av främmande personer och annan frikostighet. Du kan nämligen bli drogad och rånad eller överfallen.

Landets regering för ett omfattande krig mot droger och förhåller sig mycket allvarligt till narkotikabrott.

När polisen och kriminella drabbar samman kan också utomstående träffas av skott. Om skottlossning pågår ska du lämna platsen så fort som möjligt.

Om man blir uppmanad att intyga sin identitet ska man kunna visa ett intyg, kopia av passet räcker vanligtvis.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen skiljer sig markant från den finländska. De allmänna kommunikationsmedlen och taxibilarna kan vara i dåligt skick, och körstilen ibland aggressiv och oförutsägbar. Framför allt i Metro-Manila kan trafikstockningar förorsaka avsevärda förseningar. Vägarna kan vara i dåligt skick i städerna, och speciellt på landsbygden. Filippinska bilar är vanligtvis inte försäkrade, vilket är bra att veta om en olycka inträffar.

Landets bussbestånd är delvis gammalt och i dåligt skick och vägförhållandena kan vara svåra. På de längre sträckorna inträffar det regelbundet olyckor som kräver dödsoffer. Välj bussbolag med omsorg. Vi avråder från att använda nattbussar.

Arméns och polisens utökade säkerhetskontroller i Metro Manila och på andra viktiga platser, till exempel på flygfälten, i hamnarna och längs med huvudlederna, orsakar dröjsmål när man reser. Man ska förbereda sig på att bilar och handväskor kontrolleras när man kommer till offentliga platser, till exempel köpcentrum och hotell.

För personer med funktionsnedsättning är det besvärligt att röra sig i Filippinerna. Det saknas oftast trottoarer och det är svårt att ta sig fram på egen hand. Å andra sidan är det relativt lätt att anlita en chaufför eller en personlig assistent till hjälp.

Olyckor till sjöss inträffar nu och då på grund av att fartygen är i dåligt skick, ofta överbelastade och för att säkerhetsföreskrifter inte följs.

Naturförhållanden

Filippinerna hör till Stillahavets så kallade "Ring of fire", ett område som är mycket utsatt för naturkatastrofer, bland annat vulkanutbrott, jordbävningar och cykloner. Jordbävningar under havsytan kan orsaka flodvågor. Filippinerna har 22 vulkaner som klassificeras som aktiva.

Filippinerna drabbas varje år av flera cykloner som medierna eftersträvar att varna för i förväg. Den egentliga regnperioden inträffar mellan juni och november men cykloner kan också förekomma vid andra tider. I samband med orkaner måste också risker för översvämningar och jordskred beaktas. De kan ställa till med stor förödelse. Lyssna särskilt noga på lokala rapporter eftersom myndigheternas varningar och anvisningar kan komma med mycket kort varsel. Om det är möjligt lönar det sig att vara beredd på naturkatastrofer i förväg eftersom det är svårt, och till och med farligt, att röra sig på vägarna då katastrofer inträffar. Transport- och telefonförbindelserna kan ställvis brytas totalt.

Mera information:

Hälsoläget

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig om man reser till Filippinerna.

Under regnperioden, som varar mellan juni och november, har de filippinska hälsomyndigheterna varnat för en ökad risk för epidemier. God hygien minskar risken avsevärt. Det heta och fuktiga klimatet kan vara påfrestande för vissa resenärer.

På grund av kranvattnets kvalitet är det säkrast att bara dricka vatten på flaska.

Det förekommer denguefeber, chikungunyafeber och zikavirus som alla sprids av myggor. Dessutom förekommer det malaria i vissa regioner. Det enda sättet att undvika sjukdomarna är att skydda sig mot myggbett, till exempel med hjälp av insektmedel och genom att klä sig i kläder som skyddar huden. Det är extra viktigt att skydda sig om man är gravid. . Rabies förekommer också i olika delar av landet. Undvik kontakt med djur, framför allt hundar och katter.

Philippine Department of Health http://www.doh.gov.ph/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Turister är skyldiga att följa lokal lagstiftning. Domarna är ur europeiskt perspektiv stränga, till exempel när det gäller narkotikabrott. Redan för innehav av små mängder kan man dömas till fängelsestraff. Sexuellt utnyttjande av barn är straffbart och leder oftast till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Information om inresebestämmelserna får du av de filippinska myndigheterna:

Filippinernas immigrationsbyrå, Bureau of Immigration: http://www.immigration.gov.ph/
Tullen, Bureau of Customs: http://www.customs.gov.ph/boc_index.jsp
Filippinernas ambassad i Oslo: http://www.philembassy.no/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kuala Lumpur

Wisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
MALAYSIA
+60 342 577 746
sanomat.KUL@formin.fi
http://www.finland.org.my
www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/Embassy-of-Finland-in-Kuala-Lumpur/153297034685560

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument