7.8.2023

Filippinerna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Zamboanga Peninsula (Region IX): Undvik alla resor
Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM): Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta allmän försiktighet. Det förekommer en viss risk för terrorattacker i synnerhet på Mindanao i södra Filippinerna och i Metro Manila. Följ väderleksrapporterna under regnperioden. Undvik alla resor till Mindanaos sydvästra delar, halvön Zamboanga och Suluöarna.

Aktuellt

Aktuell information om läget i Filippinerna hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/phl/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Utrikesministeriet rekommenderar att du är särskilt försiktig och vaksam när du rör sig på offentliga platser. Det finns risk för terrorattacker och/eller politiska oroligheter.

Det inrikespolitiska läget är i regel lugnt, men politiska demonstrationer och folksamlingar är möjliga. Även fredliga demonstrationer kan bli enorma och våldsamma, det lönar sig att undvika folksamlingar.

Under de lokala högtidsdagarna höjs beredskapsläget ytterligare. Offentliga lokaler såsom bussterminaler, färjehamnar, köpcentra och kyrkor kan bli utsatta för attacker.

Säkerhetsarrangemangen kan vara bristfälliga i stora köpcentra i Manila och vid evenemang som lockar stora folkmassor, såsom konserter och religiösa evenemang.

De filippinska myndigheterna påminner regelbundet om risken för terrorattacker. Risken för terrorattacker och andra oroligheter är störst i Mindanao och Sulu skärgård, men även huvudstadsregionen Metro-Manila och andra stora städer kan vara potentiella mål för attacker.

I Centrala Visayas och regionen Palawan, inklusive Puerto Princesa City och Puerto Princesa Subterranean River National Park, förekommer en liten risk för kidnappningar och terrorhot.

Väpnade incidenter förekommer mellan den filippinska armén och de muslimska separatisterna i Mindanao och i områdena med kommunistiska extremister, bland annat på norra Luzon och östra Mindanao.

Lagen om undantagstillstånd (martial law) har varit i kraft på hela ön Mindanao på grund av antiterroristiska insatser. Trots att lagen upphörde att gälla vid utgången av 2019 har man på ön Mindanao inte uppnått helt normala förhållanden.

Om du reser till Mindanao ska du följa läget i de lokala medierna och iaktta de lokala myndigheternas anvisningar.
Det har förekommit sammandrabbningar som krävt civila offer också på Bohol i Visayas skärgård, i en del av mellersta Mindanao till exempel i provinserna norra Cotabato, Lanao del Sur och Lanao del Norte.

Också små bomb- och granatattacker har förekommit i de muslimska områdena på Mindanao (BARMM Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) och bland annat i regionerna Cotabato, Kidapawa, Zamboanga, General Santos, Davao, Illigan och Cagayan de Oro.

Konflikterna mellan terroristorganisationen Abu Sayyaf och armén fortsätter på Mindanao och särskilt i Sulu skärgård, inklusive öarna Basilan, Tawi Tawi och Jolo. I samma områden har det under de senaste åren också skett några kidnappningar av västerlänningar.
På grund av oroligheterna, risken för väpnade sammandrabbningar och kidnappningar bör du undvika resor till sydvästra Mindanao, Zamboanga och Sulu skärgård.

Resor till de isolerade turistmålen på södra Filippinerna rekommenderas inte på grund av risken att bli kidnappad av grupper som håller sig till i de närliggande havsområdena. Kidnappningarna riktar sig oftast mot representanter för regeringen eller förmögna lokala aktörer, men det lönar sig ändå att vara försiktig.

Det allmänna nödnumret är 911.

Brottsligheten

På grund av fattigdom är det vanligt med gatubrottslighet på Filippinerna. Bland annat rån av handväskor är vanliga och har till och med lett till brott mot liv. Rånarna använder ofta motorcykel. Ibland varnas de som rör sig ensamma i köpcentra och nattklubbar för rån där rånarna kan använda förlamande kemikalier.

Undvik mörka vägar och trängsel, liksom att resa ensam utanför Metro-Manila och nattetid också i stadsområden. Taxichaufförerna är kända för att ha varit inblandade i rån. Det rekommenderas att du tar en taxi i ett övervakat område, såsom officiella taxistationer vid köpcentra och hotell då taxins registernummer registreras. Grab som kan beställas via nätet är populär eftersom priset på resan bestäms redan vid beställningen.

Var försiktig om du blir bjuden på drycker eller mat av främmande människor. De kan använda knock-out-droppar och råna eller överfalla dig.

Herrelösa kulor i samband med sammandrabbningar och skottlossningar mellan polisen och brottslingar kan också kräva utomstående offer. Avlägsna dig från platsen så snabbt som möjligt.

Man förhåller sig mycket strängt till narkotikabrott.

På begäran av polisen måste du kunna styrka din identitet, en passkopia räcker vanligen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen skiljer sig markant från den finländska. Färdmedlen och taxibilarna kan vara i dåligt skick, och körstilen kan ibland vara aggressiv och oförutsägbar. Vägarna kan vara i dåligt skick i städerna, och speciellt på landsbygden. Filippinska bilar är vanligtvis inte försäkrade, vilket är bra att veta om en olycka inträffar.

Landets bussbestånd är delvis gammalt och i dåligt skick. På de längre sträckorna inträffar det regelbundet olyckor som kräver dödsoffer. Välj bussbolag med omsorg. Vi avråder från att använda nattbussar.

Framför allt i Metro-Manila kan trafikstockningar förorsaka avsevärda förseningar.

Arméns och polisens utökade säkerhetskontroller i Metro Manila och på andra platser som klassificerats som centrala, till exempel på flygfälten, i hamnarna och längs med huvudlederna, orsakar dröjsmål när man reser. Man bör förbereda sig på att bilar och handväskor kontrolleras när man kommer till offentliga platser, till exempel köpcenter och hotell.

Framkomligheten för personer med funktionsnedsättningar är begränsad i Filippinerna. Det saknas oftast trottoarer helt och hållet och det går inte att ta sig fram på egen hand. Det är relativt lätt att anlita en chaufför eller en personlig assistent.

Olyckor till sjöss inträffar då och då på grund av att fartygen är i dåligt skick och ofta överbelastade och för att säkerhetsföreskrifter inte följs.

Naturförhållanden

Filippinerna hör till Stilla havets så kallade "Ring of fire", ett område som är mycket utsatt för naturkatastrofer, såsom vulkanutbrott, jordbävningar och cykloner. Jordbävningar under havsytan kan också orsaka flodvågor. Filippinerna har 22 vulkaner som klassificeras som aktiva.

Filippinerna drabbas varje år av flera cykloner som medierna eftersträvar att varna för i förväg. Den egentliga regnperioden inträffar mellan juni och november men cykloner kan också förekomma vid andra tider. I samband med orkaner måste också risker för översvämningar och jordskred beaktas vilka kan orsaka stor förödelse.

I mån av möjlighet lönar det sig att på förhand förbereda sig för naturkatastrofer av olika slag. Att röra sig på vägarna då katastrofer inträffar är svårt, till och med farligt, och transport- och telefonförbindelserna kan ställvis brytas totalt. Lyssna särskilt noga på lokala rapporter eftersom varningar och myndighetsanvisningar kan komma med mycket kort varsel.

Ytterligare information:

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Efter att landet åter öppnades för turister den 10 februari 2022, krävs det inte bara ett vaccinationsintyg utan också en covid-19-försäkring av alla som anländer till landet. När du anländer till och lämnar landet ska du fylla i eTravel pass (https://etravel.gov.ph(Länk till en annan webbplats.)) där du också tillfrågas om vaccinationer.

De filippinska hälsomyndigheterna har varnat för en ökande risk för epidemier under regnperioden juni-november. En omsorgsfull hygien minskar dock riskerna avsevärt. Ett varmt och fuktigt klimat kan medföra påfrestningar för vissa turister.

På grund av vattenkvaliteten är det säkrast att dricka vatten på flaska.

På Filippinerna förekommer det denguefeber, chikungunyafeber och zikavirus som sprids av myggor. Malaria förekommer också regionalt. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av myggor är att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel och genom att klä sig i ljusa långärmade kläder och långa byxor. Det är särskilt viktigt att skydda sig mot myggbett om man är gravid. Rabies förekommer också på olika håll på Filippinerna. Undvik kontakt med djur, särskilt hundar och katter.

Filippinernas hälsoministerium (på engelska): http://www.doh.gov.ph/(Länk till en annan webbplats.)

The Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF – EID) publicerar ibland resolutioner om covid-19 (https://iatf.doh.gov.ph/?page_id=77(Länk till en annan webbplats.).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Turister är skyldiga att följa lokal lagstiftning. Domarna är ur europeiskt perspektiv stränga, till exempel när det gäller narkotikabrott. Redan för innehav av små mängder kan man dömas till fängelsestraff.

Sexuellt utnyttjande av barn är straffbart och leder oftast till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Reserestriktionerna kan ändras plötsligt. Därför är det särskilt viktigt att du följer det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Ytterligare information:

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Manila

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument