24.4.2024

Papua Nya Guinea: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risken för brottslighet är mycket stor. Naturkatastrofer och politiska oroligheter kan förekomma.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Papua Nya Guinea kan du hitta genom att följa de lokala myndigheternas information (https://www.papuanewguinea.travel/).

Det politiska och allmänna säkerhetsläget i landet är mera ostadigt än förr. Du bör ta reda på läget på varje ort på förhand och vidta nödvändiga säkerhetsarrangemang.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

När du planerar din resa är det bra att kontakta lokala myndigheter eller Finlands honorärkonsulat, eftersom säkerhetsläget varierar mycket i olika provinser. Undvik stora folkmassor och politiska möten. Det finns risk för politiska oroligheter.

Särskilda säkerhetsrisker

I huvudstaden Port Moresby förekommer det mycket brottslighet. Vi avråder från att röra sig ute efter mörkrets inbrott utan bil.

Brottsligheten

I huvudstaden Port Moresby och i andra stadsområden är bilstölder, rån och misshandel vanliga. Iaktta särskild försiktighet när du rör dig på landsvägen mellan staden Lae och Nadzab flygplats.

Undvik avlägsna områden eller att röra dig ensam, i synnerhet efter skymningen. Värdeföremål bör inte vara synliga och framför allt kvinnor bör inte klä sig uppseendeväckande.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Kollektivtrafiken är opålitlig och vägarna är i allmänhet dåliga eller mycket dåliga.

Naturförhållanden

Papua Nya Guinea är beläget inom ett seismiskt aktivt område. I kustområdena, särskilt i norr, finns det risk för flodvågor (tsunami) på grund av jordbävningar till havs.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ anvisningar av Papua Nya Guineas myndigheter här: https://www.health.gov.pg/subindex.php?news=5(Länk till en annan webbplats.)

Hälsovårdstjänsterna är ytterst begränsade. Malaria är vanligt i många områden, särskilt under regnperioden från november till april. Denguefeber förekommer också, speciellt i kusttrakterna. Tuberkulos förekommer allmänt. Även kolera och dysenteri förekommer. Antalet hiv-/aidspositiva är högt, det samma gäller andra könssjukdomar.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga, oftast långa fängelsestraff. Homosexualitet är kriminaliserat och offentliga ömhetsbetygelser kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.