11.6.2024

Peru: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Ayaquchu: Undvik icke nödvändiga resor
Junin: Undvik icke nödvändiga resor
Wankawelika: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Undvik demonstrationer och resor till regionerna Huancavelica (Wankawelika), Ayacucho (Ayaquchu) och Junin.

Aktuellt

Den politiska situationen eskalerar emellanåt och det har brutit ut våldsamma upplopp och landsvägar har stängts. Nu är läget mestadels lugnt. Det kan dock förändras väldigt snabbt. Under den senaste tiden har stölder blivit vanligare bland annat i turistområdena Lima och Cusco. Håll uppsikt över mobilen och värdesakerna.

Regn kan åtföljas av kraftiga översvämningar. Denguefeber har blivit vanligare.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På samma sätt som i andra latinamerikanska länder förekommer det våldsam brottslighet i Peru. Ficktjuvar och väsk- och mobilryckare är dock vanligare.

Demonstrationerna kan bli våldsamma och det är bra att undvika dem. Enligt Perus lagar är det förbjudet för utlänningar att delta i demonstrationer, och deltagandet kan leda till utvisning.

Turism är en viktig näringsgren och säkerhetsmyndigheterna gör sitt bästa för att resenärerna ska känna sig trygga. Peru är dock ett stort land och de flesta säkerhetsmyndigheterna befinner sig i Lima och andra stora städer. Myndigheterna har dåliga möjligheter att ingripa i brott som sker i glesbygder. På grund av organiserad brottslighet och narkotikakarteller är risken för våld större bland annat i de avlägsna gränsområdena i regionerna Huancavelica, Ayacucho och Junin.

Det finns inget allmänt nödnummer i Peru. Nödnumret till polisen är 105 och till brandkåren 116. Turistpolisens servicenummer 980 122 335 betjänar dygnet runt.

Brottsligheten

Väsk- och mobilryckningar och fickstölder är de vanligaste brotten. Håll uppsikt över din väska och mobil till exempel på restauranger. Bär inte på dig extra pengar och fundera på förhand på om det är tryggt att röra sig i området när det är mörkt.

På restauranger och nattklubbar har rånare lagt droger i sina offers mat eller dryck.

Du kan också bli rånad i en taxi, och chauffören kan vara inblandad i rånet. Ta inte en taxi från gatan utan använd appar eller anlita till exempel en taxi som rekommenderas av hotellet eller restaurangen. Du kan bli rånad bland annat under en bussresa. Lämna inte värdesaker på övre hyllan utan uppsikt. En sovande passagerare är ett lätt offer för en tjuv.
Ibland kan rånare laga droger i sina offers mat eller dryck så håll ett öga på din mat och dryck.

Det finns mycket förfalskade pengar i omlopp. Det är alltid bra att kontrollera i synnerhet sedlarna. Du känner igen en förfalskad sedel till exempel på att vattenstämpeln saknas då du tittar på sedeln i motljus. Mynten känner du bäst igen på vikten. Om du misstänker att du får förfalskade sedlar eller mynt ta inte emot dem och be att få dem utbytta. Se också upp med växelpengar. Kreditkort kopieras ofta, följ transaktionerna på ditt konto.

Om du blir rånad är det bra att komma ihåg att motstånd ofta uppmuntrar rånaren att använda mer våld. Offer som inte gör motstånd lider vanligtvis mindre fysisk skada.

Nödnumret till polisen är 105.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i Peru är hektisk och framför allt småbussarna kör hårt. Fotgängare beaktas inte och ett övergångsställe eller grönt ljus innebär inte att det är tryggt att gå över gatan. Vägarna är ofta i dåligt skick. Det finns just ingen vägbelysning förutom på huvudvägar.

Undvik att åka nattbuss. Brott och trafikolyckor inträffar ofta nattetid. Chaufförerna kan vara trötta och ibland till och med alkoholpåverkade.

Vägar kan tidvis vara stängda på grund av strejker eller demonstrationer. Även jordskred orsakade av störtregn spärrar ofta vägar och gör trafiken farlig.

En av de kända sevärdheterna i Peru är Nazcalinjerna, dit man flyger turister med småplan. Överflygningar erbjuds av en brokig samling företag. Beskickningen rekommenderar att du är försiktig när du väljer flygbolag för överflygningar eftersom alla inte nödvändigtvis följer säkerhetsreglerna.

I Lima finns det tusentals olika taxibilar, och många är olagliga. På flygplatsen finns taxitjänster som är auktoriserade av flygplatsens säkerhetstjänst. Du kan beställa och betala för tjänsten inne i terminalen, genast efter tullen. Taxibilarna har en fast taxa enligt stadsdel. Vi rekommenderar också i övrigt att du endast anlitar officiella eller beställda taxibilar. I en officiell taxi ska chauffören kunna uppvisa sitt taxitillstånd. Lita inte enbart på taxiskylten eftersom vilken bilist som helst kan skaffa en i gatuhandeln. Lås bildörrarna och stäng bilfönstren under taxiresor. Förvara väskorna ur sikte.

Naturförhållanden

Peru är beläget i skärningspunkten mellan två kontinentalplattor, och jordbävningar förekommer därför ofta. I landets södra delar finns vulkaner. I bergen infaller regnperioden mellan oktober och april, i djungeln kan det regna året om. Jordskred förorsakade av regn och andra naturföreteelser kan ställa till med svårigheter för resande, speciellt i bergstrakterna. Tåget till byn Machu Picchu kan råka ut för jordskred som kan stänga av tågbanan i ett par dagar. I huvudstaden Lima regnar det ytterst sällan.

Myndigheternas information om väderförhållanden finns på webbplatsen för Perus meteorologiska institut (http://www.senamhi.gob.pe/) (på spanska). Information om jordskred ger Perus geofysiska institut (Instituto Geofísico del Perú, IGP) https://www.gob.pe/igp(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Hälsoläget

Bakteriestammen är annorlunda än i Finland och maten lagas inte alltid särskilt hygieniskt. Därför är magsjukdomar vanliga.

Denguefeber, zikavirus och hepatit A förekommer i djungeln och vid kusten, särskilt i norra delen av landet. Det finns en obetydlig risk för kolera. På sistone har det också förekommit Guillain-Barrés syndrom.

Privata läkare och sjukhus håller hög standard men är dyra. På landsbygden är nivån på hälsovården ofta låg och hälsovård är inte alltid tillgänglig. Var beredd att betala läkararvoden själv först eftersom de flesta läkare inte godkänner betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Därför är det bra om du har med dig ett internationellt kreditkort.

Solkräm behövs i Peru året om. Myggmedel behöver du på landsbygden och i synnerhet i djungeln. Många populära resmål ligger högt upp, var beredd på höjdsjuka (soroche). För att lindra symtomen ska du dricka tillräckligt, vila dig och inta soroche-tabletter som du kan köpa på apotek (farmacia botica). Perus hälsoministerium: https://www.gob.pe/minsa/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Peru är en av världens ledande kokainproducenter och det är lätt att få tag på droger.
Innehav av även små mängder narkotika leder till flera års fängelse.
Fängelseförhållandena är urusla.
Narkotikaazzior är vanliga både vid avfärd från Peru och vid inresa till exempel till Amsterdam.
I Peru är homosexualitet inte ett brott, men inställningen är allmänt negativ. Par av samma kön gör klokt i att undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Inresebestämmelser

Det är viktigt att du alltid har med dig din legitimation, till exempel en kopia av passet. Om du kommer till Peru landvägen, får du en inresestämpel i ditt pass som kontrolleras när du lämnar landet. På de internationella flygplatserna registreras inresa och utresa elektroniskt. Du hittar din egen inreseinformation på den lokala myndighetens webbplats: https://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Vid landsgränserna mellan Peru och dess grannländer finns det gränsövergångsställen, där det i synnerhet nattetid inte är lätt att få utrese- eller inresestämplar i passet. Om du inte har dessa stämplar kan det leda till straff, till exempel till böter eller till och med till utvisning och tillfälligt inreseförbud. Ditt pass måste vara i kraft minst sex månader när du anländer till Peru. Om du reser med ditt minderåriga barn utan den andra föräldern är det bra att notera att myndigheterna kanske inte låter dig resa in i eller lämna landet om du inte har de intyg som behövs. Du ska ha ett skriftligt tillstånd eller ett dokument som visar att du är ensamförsörjare. Tillståndet/dokumentet som ska vara översatt till spanska måste vara bestyrkt av notarius publicus och/eller av Perus ambassad.

Information om inresebestämmelserna ges av Perus ambassad i Helsingfors: http://www.consulado.pe/es/helsinki/Paginas/Inicio.aspx(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)
De lokala myndigheternas information: https://www.gob.pe/superintendencia-(Länk till en annan webbplats.) nacional-de-migraciones (på spanska)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.