Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Peru: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Ayaquchu: Iaktta särskild försiktighet
Junin: Iaktta särskild försiktighet
Wankawelika: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Undvik demonstrationer och resor till provinserna Huancavelican, Ayacucho och Junin.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Perus hälsoministerium: https://www.gob.pe/minsa/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I de avlägsna gränsområdena i provinserna Huancavelica, Ayacucho och Junin har det inträffat sammandrabbningar som har krävt liv, också utomstående personers. Sammandrabbningarna anknyter till narkotikahandeln och efterdyningarna av den politiska konflikten på 1980- och 90-talen. Undvik resor till dessa trakter. I Cajamarca och Espinar (som ligger i provinsen Cusco) orsakar protester mot gruvindustrin oroligheter. Om du tänker resa till dessa trakter följ med lokala nyheter och lokala turistbyråers och myndigheters anvisningar.

De politiska spänningarna kan orsaka våldsamma demonstrationer. Delta inte i demonstrationer utan undvik dem. I synnerhet lönar det sig att undvika Limas gamla centrum om demonstrationer är att vänta. Följ de lokala medierna och myndigheternas anvisningar.

Det är bra att under resans gång lämna sina uppdaterade kontaktuppgifter och resplan till anhöriga, närstående och vänner. Heltäckande reseförsäkring behövs.

Brottsligheten

I den populära turiststaden Arequipa och i övriga Peru har utländska turister utsatts för rån i samband med taxiresor. Efter att taxin kört en bit har 2-3 utomstående personer stigit in i bilen. De har kidnappat turisterna för flera timmar, stulit deras värdeföremål och krävt att få bankkortskoder, varefter de tömt kontona. Det har också förekommit våld vid kidnappningarna. Anlita i mån av möjlighet bara sådana taxibilar som till exempel hotellet eller restaurangen rekommenderar.

Håll ett öga på din mat och dryck på restauranger och i nattklubbar eftersom det har förekommit att rånare drogat sina offers mat eller dryck. Handväskor stjäls ofta under restaurangkvällar eller på hemvägen.
Många som faller offer för rån råkar även ut för så kallad "express kidnapping" De tvingas ta ut alla sina pengar i en bankomat. Därför lönar det sig att sänka gränsen för det dagliga kortuttaget.

Det finns rikligt med förfalskade pengar. Det lönar sig alltid att kontrollera alla sedlar, men också mynt. Man känner igen en förfalskad sedel till exempel på att vattenstämpeln fattas då man tittar på sedeln i motljus. Mynten känner man kanske bäst igen på deras vikt. Om du misstänker att du får förfalskade sedlar eller mynt lönar det sig att vägra att ta emot dem och be att få dem utbytta. Se också upp med växelpengar. Vissa försäljare tenderar att räkna fel. Falska sedlar har också förekommit i bankautomater.

Antalet väpnade rån mot turister har ökat i Peru. Högtiderna är erkänt farligare än den normala vardagen då många antar att turister har mer pengar när de besöker familj och vänner.

Det är säkrast att förvara pass, resedokument och pengar gömda på olika ställen. Lämna pass, kreditkort, smycken och de pengar du inte behöver i hotellets kassaskåp och bär endast på dig en kopia av passet och inresekortet när du går ut. Lämna också bärbara datorer i hotellet, det finns gott om internetcaféer också i små byar. Håll uppsikt över dina ägodelar i synnerhet på torg, flygplatser, busstationer, kaféer och i minibussar.

Var beredd på väskstölder både när du promenerar och när du åker taxi. Taxibilar som stannat vid trafikljus har fått fönster sönderslagna och turisters synliga ägodelar har stulits. Antalet rån har särskilt ökat mot taxibilar som åker från flygplatsen.

Se särskilt noga efter din egendom om du åker nattbuss. En sovande passagerare är ett lätt offer för en tjuv. Utanför städerna - till och med på riksvägarna - löper man i synnerhet i mörkret risk för att råka ut för vägspärrar som tvingar bilar att stanna, varefter passagerarna rånas.

Vi rekommenderar inte att man går på fotbollsmatcher. Fotbollsentusiasmen kan vara fanatisk i jämförelse med hur det går till på europeiska planer. Också i interna matcher har det förekommit våld och kravaller och det kan urarta helt.

Om du blir rånad är det bra att komma ihåg att motstånd ofta uppmuntrar rånaren att använda mer våld. Offer som inte gör motstånd lider vanligtvis mindre fysisk skada.

Peru har en särskild turistpolis ("poltur") som hjälper turister i nöd. Dess riksomfattande telefonnummer är (+ 51 - 1) 460 1060. Telefonnumret till turistpolisen i norra Lima är (+ 51 - 1) 423 3500 och i södra Lima (+ 51 - 1) 243 2190. Dessutom betjänar turistpolisens tvåspråkiga och avgiftsfria servicenummer dygnet runt på numret 0800-22221.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i Peru är hektisk och särskilt minibussarna (combis) kör fort. Fotgängare beaktas inte och ett övergångsställe eller grönt ljus innebär inte nödvändigtvis att det är tryggt att gå över gatan. Vägarna är ofta i dåligt skick. Om du åker motorcykel (vilket vi inte rekommenderar) ska du särskilt se upp för den övriga trafiken och gropar i vägarna och använda hjälm. Det finns just ingen vägbelysning förutom på huvudvägarna.

Undvik att åka nattbuss om det är möjligt. Brott och trafikolyckor inträffar ofta nattetid. Chaufförerna kan vara trötta och ibland till och med alkoholpåverkade. Använd säkerhetsbälte i bussar.

Vägar kan tidvis vara stängda och flygtrafiken inställd på grund av lokala strejker eller demonstrationer. I centrala Lima förekommer det vägspärrar nu och då. Även jordskred orsakade av störtregn spärrar ofta vägar och gör trafiken ännu farligare.

En av sevärdheterna i Peru är de så kallade Nazcalinjerna, dit man flyger turister med småplan. Överflygningar erbjuds av en brokig samling bolag. EU-beskickningar har tillsammans med andra staters beskickningar uttryckt oro över flygsäkerheten. Även om man har försökt att förbättra flygsäkerheten de senaste åren, och det inte har skett några olyckor som lett till dödsfall, rekommenderar beskickningen att man är försiktig då man väljer flygbolag för överflygningar.

Riksvägen Pan-Americana är i mycket gott skick jämfört med andra vägar. Polispatruller stoppar och granskar ställvis bilister på riksvägen. Undvik att köra nattetid.

I Lima finns det tusentals olika taxibilar, och många är olagliga. På flygplatsen finns en taxiservice som är auktoriserad av flygplatsens säkerhetstjänst. Den beställs och betalas inne i terminalen, genast efter tullen. Taxibilarna har en fast taxa enligt stadsdel. Vi rekommenderar också i övrigt att du endast anlitar officiella taxibilar. I en officiell taxi ska chauffören kunna uppvisa sitt taxitillstånd. Lita inte enbart på taxiskylten eftersom vilken bilist som helst kan skaffa en i gatuhandeln. Det är skäl att låsa bildörrarna och stänga bilfönstren under taxiresor. Det lönar sig att förvara väskorna på bilgolvet eller i en låst bagagelucka. På natten är det bäst att ta en taxi på en taxistation eller till exempel be restaurangpersonalen beställa en taxi.

Naturförhållanden

Peru är beläget i skärningspunkten mellan två kontinentalplattor, och smärre jordbävningar förekommer därför ofta. Den senaste stora jordbävningen drabbade Piscoregionen år 2007. Då förstördes nästan hela staden Pisco, och man har ännu inte lyckats återuppbygga området. I bergen infaller regnperioden mellan oktober och april, i djungeln kan det regna året om. Jordskred förorsakade av regn och andra naturföreteelser kan ställa till med svårigheter för resande, speciellt i bergstrakterna. Tåget till Machu Picchu kan råka ut för jordskred som kan stänga av förbindelsen i ett par dagar. I huvudstaden Lima regnar det ytterst sällan. I bergsområdena är temperaturväxlingarna stora och även om det kan vara varmt om dagen kan temperaturen sjunka till noll om natten.

I Perus centrala delar kan störtregn orsaka översvämningar och jordskred, särskilt under regnperioden som pågår maj–december. Hällregn kan orsaka jordskred och skada infrastrukturen, vilket bitvis försvårar resandet längs med vägarna. Förbered dig på fördröjningar på grund av regnen.

Om det finns risk för eller inträffar en naturkatastrof, följ de lokala myndigheternas anvisningar samt meddelanden och instruktioner från Finlands ambassad i Lima.

Myndigheternas information om väderförhållanden finns på webbplatsen för Perus meteorologiska institut http://www.senamhi.gob.pe/

Hälsoläget

Denguefeber, zikavirus och hepatit A förekommer i djungeln och vid kusten, särskilt i norra Peru. Det finns en obetydlig risk för kolera. I områden som befinner sig över 3500 meter över havet, såsom i Cuzco och vid Titicacasjön, finns det risk för att man insjuknar i höjdsjuka (soroche).

Privata läkare och sjukhus håller hög standard men är dyra. På landsbygden är nivån på hälsovården ofta låg och inte alltid tillgänglig. Man får vara beredd på att betala sjukhuskostnader själv först, eftersom de flesta läkare inte godkänner utländska reseförsäkringars betalningsförbindelser. Därför är det bra att ha med sig ett internationellt kreditkort. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Se till att du har eventuell personlig medicin med dig (kom också ihåg medicin mot turistdiarré och höjdsjuka) och konsultera din egen läkare i fråga om självmedicinering.

Solkräm behövs i Peru året om. Också vintersolen är brännande. Myggmedel behövs också.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Peru är en av världens ledande kokainproducenter och droger är lättillgängliga. Innehav av även små mängder narkotika leder till flera års fängelse. Fängelseförhållandena är usla. Förutom polisen genomför även flygbolagen egna drograzzior både vid avfärd från Peru, och vid inresa till bland annat Amsterdam.

Kasinoverksamhet är tillåtet och rätt populärt i Peru.

I Peru är homosexualitet inte ett brott, men inställningen är allmänt negativ. Par av samma kön gör klokt i att undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Inresebestämmelser

Det är viktigt att alltid ha med sig legitimation, till exempel en kopia av passet. Tidigare fick man ett inresekort när man anlände till landet, som man skulle spara och visa upp igen när man lämnade landet. Nuförtiden får man istället en stämpel i passet med den tillåtna vistelsetiden i landet. Vid landsgränserna mellan Peru och dess grannländer finns det gränsövergångsställen, där det i synnerhet nattetid inte är lätt att få utrese- eller inresestämplar i passet. Avsaknaden av dessa stämplar kan leda till straff, exempelvis till böter eller till och med till utvisning och tillfälligt inreseförbud. Ditt pass måste vara i kraft minst sex månader när du anländer till Peru.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lima

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument