1.12.2023

Panama: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Darién: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig om du rör dig i gränstrakten mellan Panama och Colombia.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Panama är ett tryggt land för turister, men det är bra att vara allmänt försiktig.

Demonstrationerna kan bli våldsamma. Rör dig inte ensam på gatorna när det är mörkt. Det är bäst att resa mellan städer bara på dagtid.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta med dig ditt kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Det allmänna nödnumret i Panama är 911.

Panamas turistorganisation: http://www.atp.gob.pa/(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

Till provinsen Darién rekommenderas endast resor med flyg och där ska man iaktta särskild försiktighet på grund av risken för kidnappningar. Det kan förekomma rån i Panamas havsområden och gästhamnar.

Brottsligheten

Fickstölder är vanliga där det förekommer turister.

Det är mycket riskabelt att resa i gränstrakten mellan Panama och Colombia, både till sjöss och på land. I Darién och särskilt i området mellan staden Yaviza och Colombias gräns förekommer våldsamheter, kidnappningar och mord i anslutning till narkotikahandel och annan kriminell verksamhet. Undvik resor till gränstrakterna.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i relativt gott skick i landet, förutom i provinsen Darién där de flesta vägarna saknar beläggning. Under regnperioden försämras vägarnas tillstånd avsevärt.

Undvik att köra bil på natten. Håll bilens fönster stängda och dörrarna låsta när du kör.

Panamas trafikmyndighets webbplats: http://www.transito.gob.pa(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna. Den privata båttrafiken kan medföra risker på grund av kriminaliteten till sjöss.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.)

Jordskalv kan inträffa i Panama. Information om dem hittas på Panamas universitets webbplats: https://www.panamaigc-up.com(Länk till en annan webbplats.)

Befolkningsskyddsmyndigheten i Panama, Sistema Nacional de Protección Civil: http://www.sinaproc.gob.pa(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Aktuell information om läget i Panama kan du hitta på ambassadens webbsidor och genom att följa de lokala myndigheternas information: https://finlandabroad.fi/web/pan/ajankohtaista(Länk till en annan webbplats.).

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer uppmanas att skaffa täckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller relativt hög standard men den allmänna sjukvården har stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter finns endast begränsade hälsovårdstjänster.

Om du behöver sjukhusvård är det bäst att genast kontakta ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

Sjukhus i Panama:

Centro Médico Paitilla
Ave. Balboa y Calle 53
Tfn. +507 208-8400Mån–fre kl. 17–7, lör kl. 7–14

Hospital Nacional
Ave. Cuba y calle 38, Bella Vista
Tfn. +507 306 3300
Mån–fre kl. 7–17, lör–sön kl. 8–14

Hospital Santa Fe
Ave. Simón Bolívar
Tfn. +507 360 7400
Mån–lör kl. 7–14

Laboratorio Vidatec
Calle 64 este
Tfn. +507 226 1533
Mån–fre kl. 7–17, lör–sön kl. 7–14

Mer information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Mer information om inreseärenden i Panama:
https://www.migracion.gob.pa/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument