Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
24.8.2020

Oman: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i Oman är gott. Det är tillrådligt att beakta landets kulturella särdrag.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning komma att ändras. Aktuell information om läget i Oman kan du hitta på ambassadens webbsidor https://finlandabroad.fi/web/omn/etusivu och genom att följa de lokala myndigheternas information https://www.moh.gov.om/en/-57. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Oman är gott. Som turist är det tillrådligt att observera allmän försiktighet.

Det allmänna nödnumret är 9999.

Brottsligheten

Brottslighet i Oman riktad mot västerlänningar är ringa.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Körsättet i Oman skiljer sig från det europeiska. Situationshastigheterna kan vara höga och trafikreglerna observeras mindre noggrant. I trafiken bör särskild försiktighet iakttas. Allmänna transporter är begränsade.

Naturförhållanden

Man ska vara medveten om risken för jordbävningar särskilt i nordöstra Oman.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare informationpå ambassadens webbsidor: https://finlandabroad.fi/web/omn/etusivu

Hygienförhållanden är huvudsakligen goda. Hälsovårdstjänster av hög kvalitet finns oftast tillgängliga. Västerländska mediciner finns även väl tillgängliga.

Utan en heltäckande reseförsäkring är det både dyrt och svårt att ordna hemtransport i fall av sjukdom eller vid dödsfall

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Oman är ett tämligen liberalt muslimskt land och de sociala sederna är mycket avhängiga av vilken del av Oman som man rör sig i. I stora städer och turistmål är livet ledigare.

På stränder och inom hotellområdet är det möjligt att gå klädd i shorts och bikinin, men utanför dessa är det tillrådligt att klä sig mera täckande. Kvinnorna bör klä sig i kjol som täcker knäna eller är längre eller i byxor samt en överdel som täcker axlarna. På motsvarande sätt är det tillrådligt för männen att klä sig i långbyxor på offentliga platser. På vissa hotell, barer och restauranger kan man få alkohol men offentligt intag av alkohol är förbjudet. Det är också klokt att undvika offentliga ömhetsbetygelser. Hotellen tillåter nödvändigtvis inte att ogifta par övernattar i samma hotellrum.

Det är tillrådligt att beakta begränsningar som förorsakas av bönetider.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbsidor och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbsidor:
Coronavirusmeddelanden på Omans flygplatser: https://www.omanairports.co.om/en/content/corona-virus-updates

Information om Omans inresebestämmelser finns på följande webbsida:
Flygplatsen i Muscat: https://www.muscatairport.co.om/content/immigration-visa

Aktuell information om visumärenden för Oman kan fås vid hänvändelse till Omans ambassad i Berlin:
Embassy of Oman
Clayallee 82
D-14195 Berlin
Germany
Tfn +49 30 810050
Fax: +49 30 81005199
Epost: botschaft-oman@t-online.de
http://www.mofa.gov.om

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515
sanomat.RIA@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument