26.11.2023

Oman: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i Oman är gott. Det är tillrådligt att beakta landets kulturella särdrag.

Aktuellt

Aktuell information om läget i Oman kan du hitta på ambassadens webbsidor och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/omn/etusivu(Länk till en annan webbplats.)

De lokala myndigheternas information: https://www.moh.gov.om/en/-57(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Oman är gott. Som turist är det tillrådligt att observera allmän försiktighet.

Det allmänna nödnumret är 9999.

Vid en nödsituation kan du vända dig till vilket EU-lands ambassad som helst.

Brottsligheten

Brottslighet i Oman riktad mot västerlänningar är ringa.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikanterna kan köra fort och trafikolyckorna är många. I trafiken bör du iaktta särskild försiktighet. Allmänna transporter är begränsade.

Naturförhållanden

Du ska beakta risken för jordbävningar särskilt i nordöstra Oman.

Hälsoläget

Antalet covid-19-fall håller på att sjunka och läget är under myndigheternas kontroll.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Det är enkelt att få tag på hälsovårdstjänster och läkemedel av hög kvalitet i de större städerna. Hygienförhållanden är huvudsakligen goda.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Oman är ett tämligen liberalt muslimskt land och de sociala sederna beror på i vilken del av Oman man befinner sig. I stora städer och på turistorterna är det friare.

På stränder och inom hotellområdet kan du ha på dig shorts och bikini, men på andra offentliga platser är det tillrådligt att du klär dig mera täckande. På vissa hotell, barer och restauranger kan du få alkohol, men på offentliga platser är det förbjudet att dricka alkohol. Det är också klokt att undvika offentliga ömhetsbetygelser. Hotellen tillåter nödvändigtvis inte att ogifta par övernattar i samma hotellrum.

Det är tillrådligt att beakta begränsningar som förorsakas av bönetider.

Inresebestämmelser

Information om Omans inresebestämmelser finns på följande webbsida:

Flygplatsen i Muscat: https://www.muscatairport.co.om/content/immigration-visa(Länk till en annan webbplats.)

Aktuell information om visumärenden för Oman kan du också få på Omans ambassad i Berlin:

Embassy of Oman
Clayallee 82 D-14195 Berlin Germany
tfn +49 30 810050
fax: +49 30 81005199
e-post: botschaft-oman@t-online.de
http://www.mofa.gov.om(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument