25.4.2024

Nya Zeeland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Nya Zeeland är ett tryggt resmål, men naturkatastrofer är ibland möjliga. Vid en katastrof hittar du detaljerad och aktuell information på webbplatsen för Nya Zeelands nationella krismyndighet (civildefence.govt.nz). Information om läget i Nya Zeeland finns på ambassadens webbplats (https://finlandabroad.fi/web/nzl/ajankohtaista). Följer du också de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar aktuell information också i sociala medier som är värda att följa.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Nya Zeeland är ett tryggt resmål men normal försiktighet bör iakttas. Jordskalv och andra naturkatastrofer förekommer ibland.

Allmänt nödnummer: 111

Brottsligheten

Det är tryggt att resa i Nya Zeeland men normal försiktighet är på sin plats. Lämna t.ex. inte dina tillhörigheter obevakade på badstranden eller värdesaker synliga i en bil.

Nya Zeelands polis, webbplats: http://www.police.govt.nz/(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i fint skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden

Nya Zeeland ligger ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Mer information om eventuella naturkatastrofer och åtgärder under dessa: https://www.civildefence.govt.nz/. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

På badstränder ska du följa strandvakternas anvisningar. För din egen säkerhets skull gör du bäst i att undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra faror i samband med havet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och också annars när du reser. Vi rekommenderar att du har gott om tid när du reser. Nya Zeelands myndigheter ger i anslutning till coronapandemin anvisningar på adressen https://www.customs.govt.nz/covid-19/personal/travelling-to-nz/(Länk till en annan webbplats.)

Finland och Nya Zeeland har inget ömsesidigt avtal om socialskydd och sjukförsäkringar, så du bör skaffa en täckande reseförsäkring innan du åker.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Uuden-Seelannin maahantuloviranomaisten verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.immigration.govt.nz/. Suomen kansalaisten tulee hakea NZETA:n ennen turistimatkaa Uuteen-Seelantiin. Lisätietoa NZETA:sta löytyy osoitteesta https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/visas/visa/nzeta(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.