21.11.2022

Nepal: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

Aktuell information om koronaläget i Nepal finns på ambassadens webbplats, https://finlandabroad.fi/web/npl/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.).

Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar också aktuell information på sin Facebooksida.

Följ de nepalesiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Webbplatsen för migrationsavdelningen vid Nepals inrikesministerium (på engelska) http://www.nepalimmigration.gov.np/(Länk till en annan webbplats.)

Världshälsoorganisationen WHO: s webbplats om Nepal (på engelska) https://www.who.int/nepal(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

När man reser i Nepal kan man stöta på många olika slags problem som bland annat har att göra med landets bristfälliga infrastruktur, väderleksförhållanden och politiska förhållanden.

Politiska grupperingar i Nepal ordnar tidvis generalstrejker. Under strejkerna är butiker, banker och myndigheter vanligtvis stängda och trafiken stannar upp. Taxitrafiken fungerar inte heller när det är strejk. Det informeras dåligt om strejkerna, vilka områden de berör och när de börjar och slutar. När du gör upp din resplan ska du därför följa lokala medier och beakta vilka konsekvenser strejkerna kan ha för lokaltrafiken och tillgången till livsmedel.

Politiska demonstrationer är vanliga i Nepal. Undvik att delta i demonstrationer och undvik stora folksamlingar då demonstrationer pågår. Utlänningar kan bli utvisade ur landet om de deltar i politiska demonstrationer.

Polisens nödnummer är 100 och brandkårens 101. Myndigheterna talar inte nödvändigtvis alltid engelska, så med tanke på eventuella språksvårigheter kan det vara skäl att kontakta turistpolisens journummer (+977) 01 4247041.

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik att vandra ensam i Nepal eftersom man bl.a. kan gå vilse eller råka ut för olyckor. Ge dig inte ut och vandra ensam. Anlita bara kända och beprövade resebyråer. Det finns många olika vandringsrutter, en del går i områden där mobilnätet inte fungerar. Ta i planeringsskedet reda på om det är möjligt att använda satellittelefon under vandringen. Många vanliga reseförsäkringar täcker inte bergsvandring på över 3 000 meters höjd. Se alltså till att ditt försäkringsskydd även täcker skador orsakade av det som klassas som farliga aktiviteter.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott både i stadsområden och i skogsområdena i närheten av Katmandudalen.
Det kan förekomma fickstölder, rån och inbrott i hotellrum och längs med populära vandringsleder. Säkerhetsåtgärderna i hus och hotell är ofta anspråkslösa.

Import av ädelmetaller, t.ex. guld- och silversmycken, till Nepal är strikt reglerad. Utlänningar får föra in max 50 gram guld och max 100 gram silver i landet.

Om ditt pass blir stulet ska du göra en brottsanmälan och besöka Finlands ambassad. Brottsanmälan måste göras personligen till den nepalesiska turistpolisen. När du fått ett nytt pass måste du skaffa ett nytt visum till Nepal. Det är bra att under hela resan ha med sig en kopia av visumet eller kvittot man fick då man skaffade det, så är det lättare att vid behov få ett nytt.

Kontaktuppgifter för Nepals turistpolis:

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
tfn +977 1 4247041
Öppet dygnet runt

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
tfn +977 61 462161
Öppet dygnet runt

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Nepal har vänstertrafik. Fotgängarnas rättigheter i trafiken respekteras inte. Vägarna är vanligtvis smala och i dåligt skick. Regn och jordskred påverkar vägarna, som också annars är i dåligt skick, vilket ökar risken för trafikolyckor. Undvik särskilt överlastade lokala bussar i dåligt skick. Risken för allvarliga trafikolyckor växer när det är mörkt.

För att köra bil krävs internationellt körkort. Man bör ha med kortet då man kör, liksom alla handlingar som gäller bilen. Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för alla eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning.
Enligt nepalesisk lagstiftning måste man använda hjälm när man kör motorcykel eller moped.

Det råder tidvis bränslebrist, vilket kan göra det svårt att ta sig runt. Man kan bli tvungen att betala högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg. Det har inträffat många flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden, gamla flygplan och bristfälliga säkerhetsrutiner. Flygen försenas eller inhiberas ibland på grund av dåligt väder. En del av de lokala flygbolagen är på EU:s svarta lista över bolag med flygförbud: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Nepals topografi, dvs. terrängens form, är tredelad: Mellan den låglänta Terai-regionen längs med gränsen mot Indien och Himalaya-regionen mot Kina, ligger ett område med lägre berg, kullar och dalar. Temperaturerna varierar mycket beroende på plats och årstid. De kallaste månaderna är december–januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka under noll. Dagstemperaturen kan stiga till långt över tio grader, också under vintermånaderna.

Den bästa tiden att resa till Nepal är mars–april och oktober–november. Monsunregnen börjar oftast i slutet av juni och fortsätter till slutet av september. Monsunregnen orsakar översvämningar och jordskred som kan blockera vägarna i många dagar. Webbplatsen Meteorological Forecasting Division http://www.mfd.gov.np/(Länk till en annan webbplats.) har väderprognoser på engelska.

Nepal ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Landet är bristfälligt förberett på jordbävningar och det finns inte tillräckligt med mediciner och räddningsutrustning. Vid en jordbävning blir flygplatserna med stor sannolikhet oanvändbara vilket gör det svårt att få hjälp utifrån. Det innebär också mycket störningar i flygtrafiken.

Kontrollera att din researrangör har en jordbävningsplan. Bekanta dig också med webbplatsen för Nepals seismologiska institut (på engelska) på adressen http://www.seismonepal.gov.np/(Länk till en annan webbplats.) och webbplatsen för Nepals nationella jordbävningsteknologisällskap (på engelska) https://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home(Länk till en annan webbplats.).

Om du ska bosätta dig i Nepal är det bra att ta reda på var ambassaden ligger så att du i en nödsituation kan ta dig dit på egen hand.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang på grund av covid-19-pandemin kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information:

Anvisningar om corona på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/npl/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Världshälsoorganisationen WHO:s webbplats om Nepal (på engelska) https://www.who.int/nepal(Länk till en annan webbplats.)

Var beredd på turistdiarré. Livsmedelshygienen i Nepal är dålig och man kan inte lita på kylkedjan. Drick inte kranvattnet och använd det inte heller för matlagning. Personalen på restauranger har inte alltid nödvändig kompetens för hygienisk matlagning.

Personer med luftvägssjukdomar får lätt symtom på grund av luftföroreningarna. Speciellt i Katmandudalen stiger luftens småpartikelvärden kraftigt månaderna innan monsunen.

I Nepal förekommer det denguefeber som sprids av myggor. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av myggor är att skydda sig mot myggbett, till exempel med hjälp av myggmedel och täckande kläder.

I Nepal når de flesta sjukhusen inte västerländsk standard. I Katmandu finns några bättre kliniker där man får vaccin och vård av de vanligaste turistsjukdomarna.

Klinikernas kontaktuppgifter:

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
tfn +977 1 4101600 (emergency 24/7) +977 1 425 8554 / 425 2922 (hotline 24/7)

Ciwec Clinic
Lazimpat, Kathmandu
tfn +977 1 4424 111 /4424 242 /4435 232

Pokharas klinik
Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6
tfn +977 61 4630 82 /4670 53

Nepal International Clinic
Durbar Marg
tfn +977 1 4434 642

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Nepals rättssystem skiljer sig från det finska, också vad gäller straffen. Särskilt straffen för narkotikabrott är stränga, och förhållandena i de lokala fängelserna dåliga.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Webbplatsen för migrationsavdelningen vid Nepals inrikesministerium (på engelska) http://www.nepalimmigration.gov.np/(Länk till en annan webbplats.)

Se också anvisningarna om corona på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/npl/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument