20.10.2023

Nederländerna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Nederländerna är ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan emellertid inte uteslutas. Var särskilt försiktig när du rör dig i stora städer, såsom Amsterdam, och förvara pass, pengar och andra värdeföremål på en säker plats. Ficktjuvar och väsktjuvar är aktiva bland annat i kollektivtrafiken och vid publika evenemang.

Aktuellt

Restriktionerna som gäller covid-19 har tagits bort.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Nederländerna ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan dock inte uteslutas.

Nederländerna har ett larmsystem för terrorhot indelat i fem nivåer. När hotet är högt informeras det omfattande i media och de lokala myndigheterna ger anvisningar.

Allmän säkerhetsinformation: https://www.government.nl/topics/themes/justice-security-and-defence(Länk till en annan webbplats.)

Om det inträffar en kris hittar man aktuell information om läget på webbplatsen: http://www.crisis.nl/(Länk till en annan webbplats.) (på nederländska)

Den nationella anti-terrormyndigheten NCTV ger anvisningar och vid behov varningar gällande terrorism på webbplatsen http://english.nctv.nl/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Allmänt nödnummer:
I Nederländerna 112
På de karibiska öarna 911

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar när du rör dig till fots eller med kollektivtrafik i stora städer, särskilt i centrum av Amsterdam och på centralstationen. Det är inte säkert att lämna väskor obevakade på tågen eller placera dem på bagagehyllorna.

På tågen från flygplatsen Schiphol arbetar professionella tjuvligor som särskilt fokuserar på turister. Håll noga reda på ditt bagage.

Bilinbrott är vanliga i hela landet, så lämna inte några saker synligt framme i bilen. Cykelstölder är också vanliga.

Polisen i Nederländerna: https://www.politie.nl/en(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

De nederländska karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten fungerar som transitländer för narkotika från Sydamerika till Europa och Nordamerika. Gå aldrig med på att transportera något för någon annan. I övrigt förekommer det relativt lite brottslighet på öarna. Rör dig inte utanför städerna och hotellområdena efter mörkrets inbrott.

Polisen på de nederländska karibiska öarna:

Curaçao:
https://www.funcuracao.com/en/politie/(Länk till en annan webbplats.)

Bonaire, Saba, Sint Eustatius:
https://www.politiecn.com/en(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Sint Maarten:https://www.policesxm.sx/(Länk till en annan webbplats.)

Aruba:
https://kpa.aw/?fbclid=IwAR1VMXYAyOr67X3VVsBv6Kdq2FKTvFyWSiFvxwQ24Ax_5f_x6M6YxhIoXzw(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Nederländerna har mycket biltrafik och trafikstockningar är vanliga, särskilt omkring stora städer. Spårnätet är omfattande och med tåg kommer man ofta snabbare och mer flexibelt från en plats till en annan. Städerna har ett omfattande lokaltrafiknät (spårvagnar och bussar).

Spårvagnar och cyklister har förkörsrätt. Var uppmärksam och beakta cyklisterna för att undvika olyckor. Cykelvägarna är oftast målade röda. Fotgängare ska se upp så att de inte går på cykelvägar i samband med trottoaren.

Böterna för förseelser i trafiken är Europas högsta. Man kan till exempel få höga böter för att tala i telefon utan hands-free medan man kör bil.

Naturförhållanden

I Nederländerna kan väderleksförhållandena förändras mycket snabbt, och särskilt hårda vindar, dimma och regn är vanliga. Väderleksförhållandena kan leda till förseningar och annulleringar inom tåg- och flygtrafiken.

På de karibiska öarna Aruba, Curaçao och Sint Maarten förekommer det cykloner i juni–november, men de flesta rör sig norr om huvudöarna (Aruba, Bonaire och Curaҫao). Öarna längre norrut och österut, Sint Maarten, Sint Eustatius och Saba har däremot drabbats av många cykloner under det senaste decenniet. Väderprognoser finns på det lokala meteorologiska institutets webbplats: http://www.meteo.cw/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska) eller Facebook: https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Hälsoläget

Information om hälsofrågor och epidemier finns på webbplatsen för nationella institutet för folkhälsa och miljö http://www.rivm.nl/en/(Länk till en annan webbplats.) (på engleska) och webbplatsen för ministeriet för hälsa, välfärd och sport https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

I plötsliga sjukdomsfall kan du kontakta en jourhavande läkare genom att ringa stadens ”husläkares” (”Huisartsen”) journummer: i Amsterdam: tfn +31 (0)88 00 30 600, i Haag Huisartsendienst SMASH, tfn +31 (0)70 346 96 69, i Rotterdam tfn +31 (0)10 206 0300 – journumret är olika i varje stad.

Husläkarnas webbplats:
https://www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpost(Länk till en annan webbplats.) (nederländska)

Den som behöver akut vård ska i princip först anmäla sig hos husläkarjouren för att få första hjälpen, men vid behov kan man också bara ta sig till närmaste sjukhus.

Teckna en heltäckande reseförsäkring. Ambassaden rekommenderar att resenärer skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC).
Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får du
nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare.
Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till
hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns att få på Folkpensionsanstaltens webbplats. http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Hälso- och sjukvårdstjänsterna på de nederländska karibiska öarna är av god kvalitet. Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Ta reda på det aktuella smittoläget och kontrollera vaccinationsrekommendationerna före du reser.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Varje person över 14 år måste kunna legitimera sig för polisen och andra myndigheter. Som legitimation för EU/EES-medborgare duger ett giltigt pass eller ett identitetskort som fungerar som resedokument. Tredjelandsmedborgare ska också ha ett giltigt visum eller uppehållstillstånd. Om din identitet inte kan styrkas för att du saknar handlingen eller giltighetstiden gått ut, kan du få böter.

Inresebestämmelser

När du reser till Nederländerna, måste du ha ett giltigt pass eller identitetskort. De nederländska myndigheternas anvisningar om inresa finns på webbplatsen: https://www.netherlandsworldwide.nl/travel-netherlands/checklist-travellers-nl(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument