22.9.2023

Nigeria: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Borno: Undvik alla resor
Yobe: Undvik alla resor
Adamawa: Undvik alla resor
Gombe: Undvik alla resor
Kaduna: Undvik alla resor
Katsina: Undvik alla resor
Zamfara: Undvik alla resor
Bauchi: Undvik icke nödvändiga resor
Kano: Undvik icke nödvändiga resor
Jigawa: Undvik icke nödvändiga resor
Niger: Undvik icke nödvändiga resor
Kogi: Undvik icke nödvändiga resor
Sokoto: Undvik icke nödvändiga resor
Abia: Undvik icke nödvändiga resor
Plateau: Undvik icke nödvändiga resor
Taraba: Undvik icke nödvändiga resor
Delta: Undvik icke nödvändiga resor
Bayelsa: Undvik icke nödvändiga resor
Rivers: Undvik icke nödvändiga resor
Anambra: Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Nigerdeltat.

I huvudstaden Abuja och i affärslivets centrum Lagos är situationen till stora delar lugn och relativt trygg. Risken för terrorattacker i hela landet kan inte uteslutas. Det allmänna säkerhetsläget i Nigeria är dåligt. Det förekommer en risk för brottslighet och kidnappning i hela landet. Man kan inte i alla situationer lita på myndigheternas funktionsförmåga.

Aktuellt

President- och parlamentsvalet förrättades den 25 februari 2023 och guvernörsvalet den 18 mars 2023. Om du befinner dig i Nigeria, uppmanar vi dig att vara vaksam och särskilt försiktig också efter valet då det finns ökad risk för samhälleliga oroligheter, bland annat protester. Vi rekommenderar att du undviker folksamlingar, bland annat demonstrationer, och att du följer de lokala myndigheternas information.

Nigerias centralbank beslutade genomföra en valutareform inför det allmänna valet i februari 2023 ( https://www.cbn.gov.ng/Out/2022/CCD/Naira_Redesign.pdf(Länk till en annan webbplats.)). Detta har lett till brist på kontanter i hela landet. Det har också varit osäkert om lokala bankkort går att använda. På grund av kopieringsrisken rekommenderar vi att du över huvud taget inte använder internationella bank- eller kreditkort i Nigeria. Ofta är det inte ens tekniskt möjligt att använda internationella kreditkort. Nigeriansk naira är en sluten valuta, vilket innebär att du inte kan växla valuta innan du reser in till landet. Utöver bristen på valuta har bränslebristen pågått sedan december 2022.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är dåligt och det är vanligt med brottslighet och korruption. Du kan inte alltid lita på myndigheternas funktionsförmåga. Det finns risk för rån, däribland bostadsinbrott, och kidnappningar i hela landet. Även ut på havet är risken för kidnappning hög på grund av piraterna i Guineabukten.

I Nigeria finns flera våldsamma extremistiska och kriminella rörelser. Risken för terrorattentat är hög i hela landet. Största delen av terrorattentaten har ägt rum i de nordöstra delarna av landet, men också i landets andra delar, i synnerhet i de norra delstaterna har terrordåd blivit vanligare. Särskilt under religiösa högtider och tider av sociala förändringar, såsom under val, ökar risken för terrorism. Det förekommer ofta sammandrabbningar mellan jordbrukare och nomader. En separatiströrelse som aktiverat sig på nytt i de södra delstaterna, särskilt i sydöstra Nigeria, i början av 2021 har orsakat oroligheter.

Merparten av de internationella resorna görs till huvudstaden Abuja och affärslivets centrum Lagos, där det är relativt tryggt att röra sig dagtid. Säkerhetsnivån på de vanligaste högklassiga hotellen och i offentliga byggnader är ofta hög.

Brottsligheten

Landsvägsrån, bilkapningar och alla former av stölder och kidnappning är mycket allmänna. Undvik att röra dig ensam eller till fots efter mörkrets inbrott.

Förhåll dig allvarligt till risken för olika former av bedrägeri.

Bedrägeriförsök sker bl.a. i form av e-post till företag eller privatpersoner. Svara aldrig på dessa meddelanden.

Korruptionen är utbredd.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken i Nigeria. Kollektivtrafiken är i praktiken obefintlig och den privata bilparken är till en del väldigt dålig. Särskilt i Afrikas största stad Lagos är trafiken stockad och tempot högt. Det sker mycket solyckor och det kan vara svårt att få hjälp snabbt. Vägarna är i mycket varierande skick.

Bristen på bränsle gör det svårt att färdas med bil. Du kan vara tvungen att köa i flera timmar för att få bensin.

Det sker mycket väpnade rån på landsvägarna, i städernas trafikljus och utanför de välövervakade områdena, särskilt när det är mörkt. Det händer att rånare stannar bilar och ger sig ut för att vara myndighetspersoner eller soldater.

Flygplanens service och säkerhetskontroller motsvarar inte till alla delar internationella krav. Tidtabellerna för inrikesflyg stämmer ofta inte, och det är vanligt att flyg ställs in. Att flyga är ändå ofta det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du inte reser ut från till exempel huvudstaden Abuja på något annat sätt än med flyg. Om det av tvingande skäl är nödvändigt, rekommenderar vi att du anlitar privata säkerhetsföretag när du rör dig utanför Abuja och Lagos.

Naturförhållanden

Störtregn och översvämningar som orsakas av regnen är vanliga under vissa säsonger liksom kraftiga åskväder, framför allt under regnperioden i april–oktober.

Hälsoläget

Var beredd på att visa upp ett internationellt vaccinationskort vid inresan. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt.

Malaria förekommer allmänt och du bör skaffa malariaprofylax före resan. Malariamedicinering är särskilt viktig under regnperioden från april till oktober. Myggmedel rekommenderas. Undvik att sova i lokaler som saknar myggnät, framför allt om det inte finns luftkonditionering. Det lönar sig också att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel. Var noga med hygienen.

Man ska ha med sig alla mediciner man kan tänkas behöva under sin resa, eftersom man inte kan lite på kvaliteten på de läkemedel som säljs av apoteken. Nivån på hälsovården varierar mycket och är allmänt taget låg.

Kranvattnet måste alltid kokas och filtreras. Drick bara buteljerade drycker. Det förekommer mycket HIV-virus.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Nigeria är homosexualitet ett brott.

Inresebestämmelser

Nigeria har tagit bort covid-19-reserestriktionerna i början av 2023.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument