Iaktta särskild försiktighet om du reser i EU och Schengenområdet.

Undvik resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Undvik alla resor till Brasilien, Sydafrika, Indien och Ryssland.

Om du beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
13.7.2021

Nigeria: resemeddelande

Risknivå

Vältä tarpeetonta matkustamista

Avvikande risknivå

Borno: Vältä kaikkea matkustamista

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till nordöstra Nigeria och resor som inte är nödvändiga till Nigerdeltat. Det allmänna säkerhetsläget i Nigeria är dåligt. Det förekommer en risk för brottslighet och kidnappning i hela landet. Man kan inte i alla situationer lita på myndigheternas funktionsförmåga.

Aktuellt

Under den senaste tiden har det förekommit mycket demonstrationer och oroligheter där demonstranterna har motsatt sig polisvåld och bland annat krävt att polisens specialenhet SARS ska läggas ned. I samband med demonstrationerna har det förekommit omfattande våld mot demonstranter och andra människor och olika former av vandalism. I Lagos och i vissa andra städer har det tidvis införts utegångsförbud. Situationen är för tillfället lugnare, men det lönar sig fortsättningsvis att vara mycket vaksam. Undvik alla folksamlingar, följ myndigheternas officiella information och iaktta deras anvisningar. Lagos internationella flygplats stängdes den 20 oktober tillsvidare på grund av utegångsförbudet.

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Nigeria finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/nga/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-nigeriassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=22271469(Länk till en annan webbplats.). Följ de lokala myndigheternas information: https://ncdc.gov.ng/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I den nordöstra delen av landet genomför extremistorganisationen Boko Haram terrorattacker, och det förekommer en risk för attentat även i övriga delar av landet, bl.a. i huvudstaden och affärslivets centrum.

Det förekommer ofta sammandrabbningar mellan jordbrukare och nomader. I Nigerdeltat finns många våldsamma grupperingar som orsakar oroligheter. Det förekommer en risk också för andra oroligheter och våldsamheter. Beakta risken för kidnappning och våldsamma rån särskilt på landsvägar.

Myndigheternas funktionsförmåga och den allmänna servicenivån är rätt svaga i hela landet. Till exempel är det tidvis svårt att få tag på bränsle, och hälsovårdstjänsterna är i regel av dålig kvalitet.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

I stora delar av södra och västra Nigeria är den samhälleliga situationen relativt stabil.I huvudstaden Abuja är situationen huvudsakligen lugn och relativt trygg. Det görs en hel del affärsresor t.ex. till Abuja och Lagos, och säkerhetsåtgärderna i de populäraste högklassiga hotellen och i offentliga byggnader är oftast strikta.

Man bör vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder var man än rör sig i landet, till exempel anlita ett privat säkerhetsföretag. Man bör vara ytterst försiktig i alla situationer.

Brottsligheten

Landsvägsrån, bilkapningar och alla former av stölder och kidnappning är mycket allmänna. Undvik att röra dig ensam eller till fots efter mörkrets inbrott. Om du rör dig med bil ska den vara i gott skick och köras av en chaufför som känner de lokala förhållandena väl. Planera rutten och kontrollera var det finns bensinstationer i förväg.

Förhåll dig allvarligt till risken för olika former av bedrägeri.

Bedrägeriförsök sker bl.a. i form av e-post till företag eller privatpersoner. Svara aldrig på dessa meddelanden.

Korruptionen är utbredd. Om man själv blir involverad kan det ha allvarliga följder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I städerna, särskilt i Lagos, är trafiken är stockad och tempot högt. Det sker mycket solyckor och det kan vara svårt att få hjälp snabbt. Vägarna är i mycket varierande skick.

Tidvis råder det bränslebrist i landet och man kan vara tvungen att köa i flera timmar för att få bensin. Det sker mycket väpnade rån på landsvägarna, i städernas trafikljus och utanför de välövervakade områdena, särskilt när det är mörkt. Det händer att rånare stannar bilar och ger sig ut för att vara myndighetspersoner eller soldater.

Bege dig inte ut på landsvägarna ensam. Det rekommenderas att man av säkerhetsskäl rör sig i konvojer bestående av minst två bilar. Av säkerhetsskäl avråder vi från att åka buss.

Flygplanens service och säkerhetskontroller motsvarar inte till alla delar internationella krav. Att flyga är ändå ofta det bästa alternativet, särskilt på längre sträckor.

Naturförhållanden

Störtregn och översvämningar som orsakas av regnen är vanliga under vissa säsonger liksom kraftiga åskväder, framför allt under regnperioden i april–oktober.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Var beredd på att visa upp ett internationellt vaccinationskort vid inresan. Kontrollera ditt vaccinationsskydd före resan. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt.

Malaria förekommer allmänt och du bör skaffa malariaprofylax före resan. Malariamedicinering är särskilt viktig under regnperioden från april till oktober. Myggmedel rekommenderas. Undvik att sova i lokaler som saknar myggnät, framför allt om det inte finns luftkonditionering. Det lönar sig också att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel. Var noga med hygienen.

Man ska ha med sig alla mediciner man kan tänkas behöva under sin resa, eftersom man inte kan lite på kvaliteten på de läkemedel som säljs av apoteken. Nivån på hälsovården varierar mycket och är allmänt taget låg.

Kranvattnet måste alltid kokas och filtreras. Drick bara buteljerade drycker. Det förekommer mycket HIV-virus.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Nigeria är homosexualitet ett brott.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Du kan kontrollera visumkraven för Nigeria av landets ambassad i Stockholm: http://nigerianembassy.nu/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abuja

P.M.B 5140, Maputo Street
Wuse Zone 3
ABUJA
NIGERIA
+234 803 785 1150
sanomat.aba@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument