27.12.2023

Madagaskar: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Den vardagliga brottsligheten är förenad med det allmänt svaga ekonomiska läget. Demonstrationer och oroligheter kan förekomma nu och då. Säkerhetsläget i landets södra delar har försämrats. Undvik stora folkmassor och demonstrationer samt vistelse i städernas centrum efter mörkrets inbrott, även i Antananarivo. Undvik att övernatta på landsbygden. Ambassaden rekommenderar att du har en kopia av ditt pass med dig när du rör dig utomhus och att du lämnar alla värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet.

Brottsligheten

Vardagsbrottslighet förekommer i hela landet. Fickstölder, rån och väpnade bilkapningar kan ske; det har också skett kidnappningar. När du rör dig i Antananarivo är det viktigt att ta reda på det aktuella säkerhetsläget i de olika stadsdelarna.

Efter mörkrets inbrott är det skäl att undvika att röra sig utomhus och att synligt hantera värdeföremål.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna. Förvara kopiorna skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i huvudstaden Antananarivo är ofta stockad, gatorna är smala och branta. Det är skäl att reservera gott om tid när du rör dig i staden. Utanför huvudstaden kan vägarna vara i väldigt dåligt skick. I synnerhet under regnperioden och orkansäsongen kan vägar och broar skadas. Undvik att köra bil när det är mörkt, beväpnade rån sker nu och då. Det lönar sig att hålla bildörrarna låsta och fönstren stängda.

Det är obligatoriskt att använda bilbälte och motorcykelhjälm.

Naturförhållanden

Klimatet är milt. Regnmängden varierar mycket från regnskogarna på östkusten till de torra och karga områdena i söder. Orkansäsongen infaller vanligtvis i november-april och orkanerna kan i värsta fall förstöra vida områden, särskilt vid kusten. Om du befinner dig i ett område som förutspås drabbas av en orkan, följ de lokala anvisningarna. Under en orkan kan flygplatser och många offentliga tjänster vara stängda. I en sådan situation ska du reservera vatten och livsmedel för flera dagar.

Information om orkaner finns på webbplatsen Meteo Madagascar: www.meteomadagascar.mg/cyclone.

Turismen är främst koncentrerad till de små öarna vid Madagaskars nordöstra och nordvästra kuster samt till naturparkerna.

Hälsoläget

På Madagaskar förekommer många tropiska och andra smittsamma sjukdomar. Ett heltäckande vaccinationsskydd och en omsorgsfull resehygien är viktiga.

Sjukvården i landet håller inte hög standard, särskilt inte utanför huvudstadsregionen. Använd i mån av möjlighet sjukvården i Sydafrika eller på Réunion.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

På Madagaskar, särskilt i avlägsna trakter, finns det många olika föreställningar och lokala sedvänjor (fady) som kan innebära att vissa saker är förbjudna för utlänningar. Det kan gälla till exempel områden, maträtter och klädsel. Om du reser i sådana områden, ta reda på de lokala sedvänjorna på förhand.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.