Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
12.3.2020

Madagaskar: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska läget är fortfarande instabilt efter kuppen 2009. Resenärer uppmanas vara försiktiga särskilt i Antananarivo, i de stora städerna och i landets södra och sydvästra delar. Det förekommer böldpest- och lungpest.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Madagaskars myndigheter har infört restriktioner och inreseförbud för att hindra coronavirusets spridning. Den som planerar att resa till Madagaskar ska följa de lokala myndigheternas information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget är fortfarande instabilt på grund av kuppen år 2009, trots att landet återgick till demokrati år 2014. Oroligheter kan tidvis blossa upp. Säkerhetsläget har försvagats i städerna samt i landets södra och sydvästra delar. Undvik stora folkmassor, demonstrationer och onödig vistelse i städernas centrum, särskilt i Antananarivo. Undvik att övernatta på landsbygden. Följ lokala medier dagligen och undvik att röra dig ute då det är mörkt om det inte är nödvändigt. Vi rekommenderar att du har en kopia av ditt pass med dig när du rör dig utomhus. Lämna alla värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet.

Om du växlar pengar i ett växlingskontor, särskilt på flygplatsen i Antananarivo, lönar det sig kontrollera att du får rätt summa.

Nödnummer
Polisen: 17 (117 från mobil)
Ambulans: +261 20 22 357 53
Brandbil: 18 (118 från mobil)

Särskilda säkerhetsrisker

Risken för kidnappningar håller på att öka. Sedan januari 2014 har åtminstone fem utlänningar kidnappats och lösenpengar begärts i Antananarivo-området.

Brottsligheten

Brottsligheten är utbredd i hela landet. Fickstölder, rån och bilkapningar sker ofta och kidnappningarna håller på att öka. Undvik Antananarivos centrum, likaså Ankatso-området, Avenue de L’Independencea, Ambohijatovo, Analakely, Bohorika, Isoraka, Ampasamandika, 67 Ha, Isotry och närheten av arméns baracker, i norr särskilt Nosy Be och Antsohihy, i söder triangeln Ihosy, Tuléar och Fort Dauphin.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i huvudstaden Antananarivo är kaotisk, gatorna är smala och branta, och kärror dragna av människor eller bufflar rör sig bland bilarna. Utanför huvudstaden kan vägarna vara i väldigt dåligt skick och i synnerhet under regnperioden och orkansäsongen kan vägar och broar spolas bort. Det lönar sig att undvika att köra bil när det är mörkt, beväpnade rån sker nu och då.

Naturförhållanden

Klimatet är milt. Regnmängden varierar mycket från regnskogarna på östkusten till de torra och karga områdena i söder. Orkansäsongen infaller vanligtvis i januari-mars och orkanerna kan i värsta fall förstöra vida områden, särskilt vid kusten. Om du befinner dig i ett område som förutspås drabbas av en orkan, följ de lokala anvisningarna. Under en orkan är bland annat flygplatser och hotell stängda. Reservera vatten och livsmedel för flera dagar.

Information om orkaner på webbplatsen Meteo Madagascar: http://www.meteomadagascar.mg/cyclone

Turismen är främst koncentrerad till de små öarna vid Madagaskars nordöstra och nordvästra kuster samt till naturparkerna.

Hälsoläget

Bland annat malaria, snäckfeber (bilharzios), tuberkulos, rabies samt böld- och lungpest förekommer på Madagaskar. Pest har förekommit i flera av landets 112 förvaltningsområden. Människor har smittats av råttor, som söker sig till bebyggda trakter på grund av skogsavverkning. Ungefär 90 procent av fallen är lungpest. Böldpest kan förvandlas till lungpest och då sprids smittan med hostningar, det vill säga droppsmitta. Lungpesten är den dödligaste pestformen. Om man inte får vård är dödligheten hundraprocentig, men med hjälp av vård kan dödligheten sjunka till 50-90 procent av de smittade. Det bedöms att över sex procent av befolkningen har syfilis.

Sjukvården håller inte hög standard utanför huvudstadsregionen. På sjukhusen i huvudstadsregionen finns utländska specialläkare men standarden varierar. Använd i mån av möjlighet sjukvården i Sydafrika eller på Réunion.

Drick bara buteljerat eller kokt vatten, undvik is.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

På Madagaskar, särskilt i avlägsna trakter, finns det många olika föreställningar och lokala sedvänjor (fady) som kan innebära att vissa saker är förbjudna för utlänningar. Det kan gälla områden, maträtter, klädsel, osv. Om du reser i sådana områden vänd dig till en lokal guide för att ta reda på tabun.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Avenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00
sanomat.MAP@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument