28.2.2023

Madagaskar: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Madagaskar fås från lokala myndigheter. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Oroligheter och demonstrationer kan förekomma nu och då.

Säkerhetsläget är svagt i städerna och i landets södra och västra delar. Undvik stora folkmassor, demonstrationer och onödig vistelse i städernas centrum, särskilt i Antananarivo. Undvik att övernatta på landsbygden. Följ lokala medier dagligen och undvik att röra dig utomhus efter mörkrets inbrott om det inte är nödvändigt. Ambassaden rekommenderar att du har en kopia av ditt pass med dig när du rör dig utomhus och att du lämnar alla värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet.

Om du växlar pengar i ett växlingskontor, särskilt på flygplatsen i Antananarivo, kontrollera att du får rätt summa.

Nödnummer är 17 (117 från mobil) till polisen och 18 (118 från mobil) i fall av eldsvåda.

Särskilda säkerhetsrisker

Kidnappningar sker tidvis. Utlänningar har kidnappats i Antananarivo-området i hopp om lösenpengar.

Brottsligheten

Brottsligheten är utbredd i hela landet. Fickstölder, rån och väpnade bilkapningar sker ofta, tidvis också kidnappningar. Undvik Antananarivos centrum, likaså Ankatso-området, Avenue de L’Independence, Ambohijatovo, Analakely, Bohorika, Isoraka, Ampasamandika, 67 Ha, Isotry och närheten av arméns baracker.

I andra delar av landet lönar det sig att undvika Nosy Be, Toamasina (Tamatave), Mahajanga, Ankarana, Isalo, naturskyddsområdet Montagne d'Ambre, Toliara och Batterie Beach samt vägarna RN 7 och RN 27.

Undvik att hantera värdeföremål och att röra dig utomhus efter mörkrets inbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i huvudstaden Antananarivo är kaotisk. Gatorna är smala och branta och det rör sig mycket kärror dragna av människor eller bufflar bland bilarna. Utanför huvudstaden kan vägarna vara i väldigt dåligt skick. I synnerhet under regnperioden och orkansäsongen kan vägar och broar lida betydande skada. Undvik att köra bil när det är mörkt, beväpnade rån sker nu och då. Det lönar sig att hålla bildörrarna låsta och fönstren stängda.

Det är obligatoriskt att använda bilbälte och motorcykelhjälm.

Naturförhållanden

Klimatet är milt. Regnmängden varierar mycket från regnskogarna på östkusten till de torra och karga områdena i söder. Orkansäsongen infaller vanligtvis i januari-mars och orkanerna kan i värsta fall förstöra vida områden, särskilt vid kusten. Om du befinner dig i ett område som förutspås drabbas av en orkan, följ de lokala anvisningarna. Under en orkan är bland annat flygplatser och hotell stängda. Reservera vatten och livsmedel för flera dagar.

Information om orkaner på webbplatsen Meteo Madagascar: http://www.meteomadagascar.mg/cyclone(Länk till en annan webbplats.)

Turismen är främst koncentrerad till de små öarna vid Madagaskars nordöstra och nordvästra kuster samt till naturparkerna.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

På Madagaskar förekommer bland annat malaria, snäckfeber (bilharzios), tuberkulos, rabies samt böld- och lungpest. Pest har förekommit i flera av landets 112 förvaltningsområden. Människor smittas vanligtvis av råttor som söker sig till bebyggda trakter på grund av skogsavverkning. Enligt uppskattningar har över sex procent av befolkningen syfilis.

Sjukvården håller inte hög standard utanför huvudstadsregionen. På sjukhusen i huvudstadsregionen finns utländska specialläkare men standarden varierar. Använd i mån av möjlighet sjukvården i Sydafrika eller på Réunion.

Drick bara buteljerat eller kokt vatten, undvik is.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

På Madagaskar, särskilt i avlägsna trakter, finns det många olika föreställningar och lokala sedvänjor (fady) som kan innebära att vissa saker är förbjudna för utlänningar. Det kan gälla områden, maträtter, klädsel, osv. Om du reser i sådana områden vänd dig till en lokal guide för att ta reda på tabun.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Maputo

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument