21.5.2024

Moldavien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta särskild försiktighet i Moldavien på grund av det skärpta säkerhetsläget i närområdena.

Vi avråder från resor till Transnistrien.

Aktuellt

Iaktta särskild försiktighet i Moldavien på grund av det skärpta säkerhetsläget i närområdena. Koronabegränsningar har upphävts i Moldavien.

Koronabegränsningar har upphävts.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det skärpta läget i närområdena kan avspegla sig på säkerhetsläget i Moldavien och det kan bli svårare att röra sig i landet. Läget i landet kan förändras snabbt. Det förekommer demonstrationer, vi rekommenderar att du undviker dem.

Vi rekommenderar inte att du reser till Transnistrien (östra Moldavien, området öster om Nistrufloden eller floden Dnestr, staden Bender och området sydost om staden). Transnistrien har lösgjort sig från Moldavien och säkerhetsläget i området är svårt att förutse. Personer som rest till regionen Transnistrien har haft problem med de lokala myndigheterna. Godtyckliga avgifter för gränsövergång eller ”registrering” eller dylikt kan krävas av utlänningar. Den som rör sig med bil kan utan orsak få böter.

Då du anländer till regionen Transnistrien måste du registrera sig. Av registreringsformuläret ska du spara en kopia, som ges till gränsmyndigheterna då du lämnar regionen Transnistrien. Reser du till regionen Transnistrien med bil måste du betala en särskild försäkringsavgift.

Om du anländer till Moldavien via Transnistrien ska du registrera dig inom 72 timmar. I Chişinău kan registreringen göras bland annat på adressen Strada Puşkin 42 och i övriga moldaviska städer i passkontoren.

Allmänna nödnummer i Moldavien är 112.

Brottsligheten

Moldavien är ett relativt säkert land för turister. Särskilt gäller det att se upp för ficktjuvar. Ficktjuvar rör sig speciellt i kollektiv trafiken, på torg och järnvägsstationer. Det rekommenderas att man förvarar passet och värdeföremål i hotellets säkerhetsfack. Man ska bära med sig en kopia av passet och ett identitetsbevis.

Om dina resedokument försvinner eller stjäls ska du göra anmälan hos den lokala polisen: http://www.igp.gov.md/ro/contacts(Länk till en annan webbplats.)

Också andra brott ska anmälas till den lokala polisen.

Det har rapporterats om diskriminering av etniska minoriteter i Moldavien: bland annat har folk inte släppts in på restauranger eller blivit utpekade och hånade på gatan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

På grund av den allmänna trafikkulturen är landsvägstrafiken riskabel. Vägar och broar är ställvis i dåligt skick och det finns inte belysning överallt. Hästar och hästkärror är fortfarande vanliga i trafiken, speciellt på landsbygden. Trafikreglerna är strikta och deras efterlevnad, särskilt vad gäller hastighetsbegränsningar, kontrolleras aktivt. Gränsen för rattfylleri i Moldavien är 0,3 promille.

Kollektivtrafiken fungerar relativt bra i Moldavien, trots att det finns en del gamla och illa skötta fordon i trafiken. Var försiktig när du använder taxi för att det rör sig också illegala taxibilar i trafiken. Taxiresor kan enbart betalas med kontanter. Förare talar sällan engelska. Det finns många taxiapplikationer i Chisinau.

I synnerhet till natten lönar det sig att parkera bilen på en övervakad plats, om det bara är möjligt. Billarm och/eller rattlås rekommenderas .
Vägarna plogas vanligtvis inte på vintern. Dubb- eller andra vinterdäck används just inte.

En vinjett som ska fästas på fordonets vindruta är obligatorisk i Moldavien. Närmare information om vinjetten hittas på webbplatsen http://evinieta.gov.md/(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Moldavien har närmast inlandsklimat, men Svarta havets närhet är kännbar. Vanligen är somrarna heta och på vintrarna kan det snöa och vara mycket kallt.

Översvämningar är vanliga på sommaren. Följ lokala väderleksrapporter och lokala myndigheters anvisningar.

Moldavien ligger i ett jordbävningsområde. Varje år inträffar ett flertal små, ofarliga jordbävningar. Anvisningar för jordbävningssituationer hittar du här (på finska): https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsoriskerna är inte särskilt stora, men hygiennivån kan vara bristfällig. Undvik herrelösa hundar och uppsök genast ett sjukhus för att få rabiesmedicin om du blir biten. Såret ska omedelbart sköljas med rent vatten, i nödfall duger till och med saft.

Bland annat följande sjukhus ger första hjälpen i huvudstaden:

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Strada Toma Ciorbă 1
tfn +373 22 250 704
anticamera@urgenta.md
http://www.urgenta.md/(Länk till en annan webbplats.)

Medpark International Hospital ICS “Health Forever International” SRL
Strada A. Doga 24
tfn +373 22 40 00 40
info@medpark.md
http://www.urgenta.md/(Länk till en annan webbplats.)

Det rekommenderas att man ha en giltig reseförsäkring

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbsidan:
Moldovan Border Police http://www.border.gov.md/index.php/en/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.