13.5.2024

Lettland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Lettland är tämligen tryggt bara du iakttar normal försiktighet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Lettland är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Lettland är tryggt bara man iakttar normal försiktighet. Bil- och fickstölder förekommer relativt ofta.

Brottsligheten

Det är relativt vanligt att turister utsätts för rån och misshandel i Rigas nattliv. Fickstölder och andra snatterier förekommer även dagtid, i synnerhet i turistområdena. Håll noga reda på din plånbok, telefon och handväska.

Kreditkortbedrägerier är vanliga i Riga, i synnerhet nattetid. Var uppmärksam när du betalar med bank- eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar. Kontrollera genast priset på din beställning och betala kontant vid behov. Det börjar ofta med att lokala kvinnor slår sig ned vid samma bord och beställer drinkar som turisterna sedan får en kraftigt saltad räkning för. Ibland kan kvinnorna locka med sig turister från gatan till nattklubbar och om kunden vägrar att betala den saltade notan, kan hen hotas med våld.

Parkera bilen på övervakade parkeringsplatser och lämna inga saker synliga inne i bilen. Ett rattlås (s.k. rattkrycka) skyddar mot bilstöld om det inte finns andra stöldskydd i bilen.

Taxichaufförerna gör sig ibland skyldiga till överfakturering. Berusade kunder löper störst risk att utsättas för överfakturering. Tvister om notan kan ibland leda till hotfulla situationer. Innan du tar en taxi, särskilt från flygfältet, kan det löna sig att komma överens om priset i förväg, eller åtminstone försäkra dig om att taxametern är på (den kan dock rulla på för snabbt). Taxiresan från flygfältet till centrum kostar 10–20 euro beroende på taxibolag. Vi rekommenderar att du använder taxiappar. Det förutsätter att du laddar ner appen på din telefon, men beställda genom en app är taxiresor mycket förmånliga, t.ex. 7-15 euro till Rigas centrum.

Rör dig inte ensam om du är kraftigt berusad.

Anmäl alltid brott vid den närmaste polisstationen och be att få en kopia på anmälan. Turistpolisen i Riga har en engelsk- och ryskspråkig hotline för turister, (+371) 6718 1818, som är tillgänglig dygnet runt. Turistpoliserna patrullerar dessutom i centrum av staden (inkl. gamla staden) dygnet runt.

Det allmänna nödnumret i Lettland är 112.
Polisen har även ett eget nödnummer, 110.
Vid akuta sjukfall (t.ex. beställning av ambulans) kan man ringa 113.

De ovan nämnda numren betjänar förutom på lettiska även på ryska och engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen är inte lika disciplinerad i Lettland som i Finland. Bilister och fotgängare bör därför vara särskilt försiktiga i trafiken. Det sker mycket trafikolyckor. Enligt trafikreglerna i Lettland kan man i trafikljuskorsningar som markerats med gröna pilar vända till höger även vid rött ljus, om man inte äventyrar den övriga trafiken.

Vägnätet motsvarar inte finländsk nivå och särskilt på landsbygden kan vägarna vara i dåligt skick. Promillegränsen för rattfylleri är 0,5 promille, men 0,2 promille för förare som haft körkort i mindre än 2 år.

Finländska trafikförsäkringar gäller i Lettland. Det lönar sig att ha med sig ett grönt kort som du får av ditt försäkringsbolag. Kontrollera också vad den frivilliga fordonsförsäkringen täcker och vilka dess villkor är. Meddela alltid alla trafikolyckor omedelbart till den lokala polisen och stanna på olycksplatsen tills polisen anländer. Fordonet får inte flyttas från olycksplatsen innan polisen anlänt.

Ta med bilens ursprungliga registerutdrag då du reser med egen bil. Den som reser med annan än egen bil måste ha med sig en fullmakt som beviljats av ägaren eller företaget som äger bilen. I bilen ska finnas en första hjälpen-väska, en eldsläckare, en varningstriangel och en varselväst.

Hastighetskameror har blivit allt vanligare i Lettland. Om du får böter för fortkörning skickas böterna numera på finska. I Lettland finns det betydligt färre vägmärken för hastighetsbegränsning än i Finland. På gränsövergångsställen finns skyltar som anger vilka hastighetsbegränsningar som i allmänhet gäller i landet.

Hälsoläget

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information:

Dricksvattnet uppfyller de europeiska standarderna men det rekommenderas att dricksvattnet kokas på grund av det gamla vattenledningsnätet. Fästingsrisken är stor i hela Baltikum.

Ta med dig FPA:s europeiska sjukvårdskort (EHIC) på resan. En heltäckande reseförsäkring är nödvändig, eftersom FPA endast ersätter direkt sjukvård i andra EU-länder, inte t.ex. utskrivningsutgifterna.

I Lettland förekommer afrikansk svinpest. Se till att inte föra in sjukdomen i Finland. Mer information om afrikansk svinpest: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/afrikansk-svinpest-asf/.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Lettlands utrikesministerium: https://www.mfa.gov.lv/en. Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad. Finska medborgares resedokument: https://um.fi/pass/

Länk till ambassadens anvisningar om corona:
https://finlandabroad.fi/web/lva/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

Lettlands ambassad i Helsingfors:
https://www2.mfa.gov.lv/en/helsinki(Länk till en annan webbplats.)

Vid resa till Lettland räcker det att passet eller identitetskortet är giltigt fram till resans slut.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 RIGA
LATVIA
+371 670 788 00
sanomat.RII@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.