11.11.2022

Sydkorea: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I allmänhet är Sydkorea ett tryggt resmål. Situationen på Koreahalvön kan emellertid förändras snabbt. Följ medierna samt webbplatsen och de sociala medierna för Finlands ambassad i Seoul.

Aktuellt

Finska medborgare ska före resan göra en K-ETA-reseanmälan på adressen https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do(Länk till en annan webbplats.).

Covid-19-restriktionerna har tagits bort. Det rekommenderas dock fortfarande att du gör en Q-code-anmälan (Quaratine Covid Defence) i förväg på https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Republiken Korea, det vill säga Sydkorea, är ett tryggt resmål bara du iakttar normal försiktighet och håller reda på dina tillhörigheter.

Sedan Koreakriget avslutades 1953 har den politiska situationen på Koreahalvön tillspetsats nu och då. Ambassaden bedömer trots det att säkerhetsläget på Koreahalvön fortfarande är relativt stabilt. Under den senaste tiden har provokationerna emellertid tilltagit och läget kan ändras plötsligt.

När du planerar en resa, följ det säkerhetspolitiska läget på Koreahalvön på massmedierna samt på webbplatsen och de sociala medierna för Finlands ambassad i Seoul.

Det ordnas mycket demonstrationer i Sydkorea. I Seoul ordnas det ofta demonstrationer på Gwanghwamun-torget, som är i närheten av USA:s och Finlands ambassader, och i Yeouido-parken i närheten av parlamentet. Undvik demonstrationer och fotografera dem inte på nära håll.

Genom att ladda ner de koreanska myndigheternas engelskspråkiga app Emergency Ready App i din mobiltelefon får du information om säkerhetsläget i landet.

Det allmänna nödnumret är 119.

Ytterligare information:
Emergency Ready App: https://english.visitkorea.or.kr/enu/AKR/FU_EN_15.jsp?cid=2642490(Länk till en annan webbplats.)
Nyttiga telefonnummer och anvisningar för turister på engelska: Korean National Police Agency https://www.police.go.kr/eng/main.do(Länk till en annan webbplats.)
Ministry of Interior and Safety: https://www.mois.go.kr/eng/a01/engMain.do(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Sydkorea. Var allmänt försiktig och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

En utlänning ska på begäran av en myndighet kunna styrka sin identitet. Ha därför alltid med dig till exempel en kopia av ditt pass. Om du vistas längre i landet ska du bära med dig ditt uppehållstillståndskort (ARC) eller en kopia av det.

Under den senaste tiden har det hänt att droger eller knock-outdroppar har blandats i drinkar. Var på din vakt i köp- och nöjescenter.

I Sydkorea förekommer smygfilmning exempelvis i damtoaletter och på tunnelbanan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen: Korean National Police Agency https://www.police.go.kr/eng/main.do(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

När du rör dig med bil och särskilt när du rör dig till fots ska du vara försiktig i trafiken, som håller högt tempo och ibland är rentav aggressiv. Var ytterst försiktig i korsningar när du rör dig till fots, eftersom bilister får svänga höger även om de har rött ljus.

Korean Traffic Information Center (på engelska): https://intl.its.go.kr/en/02_05_13(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Under sommaren och början av hösten kan översvämningar och tyfoner orsaka farliga situationer. Vid landets sydkust finns det en liten risk för jordbävningar och störtvågor till följd av dem.

Korea Meteorological Administration (på engelska): https://web.kma.go.kr/eng/index.jsp(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det är fortfarande obligatoriskt att bära munskydd inomhus och i kollektivtrafiken. Om du insjuknar i covid-19 i Sydkorea, måste du sitta i karantän i sju dygn efter ett officiellt positivt testresultat.

Den allmänna hygiennivån är god i Sydkorea.

Mer information på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/kor/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-etel-c3-a4-koreassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

Det förekommer en del malaria i bergstrakterna i norra delen av Sydkorea. I landets södra delar förekommer det japansk hjärnfeber.

I Sydkoreas stora städer och särskilt i Seoul är luftkvaliteten emellanåt dålig, vilket kan orsaka andningssvårigheter särskilt hos känsliga personer. Problemet är vanligast på vintern och våren. Korean Air Quality Forecasting System http://www.kaq.or.kr/(Länk till en annan webbplats.) rapporterar om luftkvaliteten på hela Koreahalvön, och på webbplatsen för Aqicn.orgin http://aqicn.org/city/korea/seoul/jung-gu/(Länk till en annan webbplats.) ser du luftkvaliteten i olika städer och stadsdelar.

När utlänningar blir sjuka betjänar Emergency Medical Information Center som finns i hela landet, tfn 1339.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring, eftersom ett sjukhusbesök kan bli överraskande dyrt.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I sydkoreansk lag finns inget särskilt förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

I Sydkorea finns en sträng lagstiftning om innehav, försäljning och förmedling av narkotika. Även små mängder kan leda till fängelsestraff eller böter.

Inresebestämmelser

Finska medborgare ska före resan göra en K-ETA-reseanmälan på adressen https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do(Länk till en annan webbplats.).
Covid-19-restriktionerna har tagits bort. Det rekommenderas dock fortfarande att du gör en Q-code-anmälan (Quaratine Covid Defence) i förväg.

Ytterligare information:

K-ETA-reseanmälan på adressen https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do(Länk till en annan webbplats.) Q-code: https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Korea Center for Disease Control & Prevention KCDC (på engelska): http://ncov.mohw.go.kr/en/(Länk till en annan webbplats.)

Korea Immigration Service (på engelska): http://www.immigration.go.kr/immigration_eng/index.do(Länk till en annan webbplats.)

Coronaläget i Sydkorea på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/kor/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-etel-c3-a4-koreassa/384951(Länk till en annan webbplats.)

Sydkoreas ambassad i Helsingfors (på engelska): http://overseas.mofa.go.kr/fi-en/index.do(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Seoul

18th Floor
Kyobo Building,
Jongno 1, Jongno-gu
SEOUL 03154
REPUBLIC OF KOREA
+82 2 370 103 00
sanomat.seo@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument