Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
2.3.2020

Kambodja: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

De politiska spänningarna i landet tilltar tidvis. Undvik folksamlingar, demonstrationer och politiska sammankomster, och undvik även att uttrycka kraftiga åsikter om politiken och kulturen i Kambodja. Följ media.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Fallen av denguefeber i Kambodja har mångdubblats i slutet av 2019 jämfört med samma tid året innan. Den myggburna sjukdomen kan man bara undvika genom att skydda sig mot myggbett, bl.a. genom att använda myggmedel och genom att klä sig i heltäckande ljusa kläder.

Det politiska läget är fortsatt spänt. Anhängarna till det i november 2017 upplösta kambodjanska huvudoppositionspartiet CRNP har i ökande omfattning anhållits under det gångna året.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Särskilda säkerhetsrisker

I Kambodja finns fortfarande stora mängder odetonerade landminor och ammunition särskilt i följande provinser: Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap och Kampong Thom. Undvik i dessa provinser fram för allt att röra dig i skogar, på risfält, mindre vägar och i närheten av broar.

Brottsligheten

Antalet våldsamma stölder har ökat, särskilt i Phnom Penh och Sihanoukville. Gaturånen har också ökat. Rånen sker ofta kvällstid och om du promenerar eller åker tuk-tuk ska du särskilt se upp för tjuvar som rör sig på motorcykel. Håll inte handväskan på trafikens sida. Håll noga reda på ditt pass och bagage, särskilt på flygplatsen. I restauranger och barer ska man inte lämna värdeföremål på bord eller stolar.

Det förekommer inbrott i billiga hotell och värdshus. Droghandeln är ett växande problem i Kambodja.

Kvinnliga resenärer uppmanas vara uppmärksamma i synnerhet i Siem Reap och i Sihanoukville, där det förekommit sexuellt ofredande mot kvinnor.

Finland har ingen separat konsulär servicepunkt i Kambodja. I nödsituationer kan du under tjänstetid kontakta Sveriges ambassad i Phnom Penh, som även bistår nödställda medborgare från övriga Norden:

Sveriges ambassad i Phnom Penh:
10th floor, Phnom Penh Tower
445, Monivong Blvd, (St. 93/232)
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh
Puh: +855 23 861 700
Fax: +855 23 861 701
E-post: ambassaden.phnom-penh@gov.se
Webbplats: http://www.swedenabroad.com/phnompenh

Efter tjänstetid kan du kontakta Finlands utrikesministeriums konsulära jour: +358 9 1605 5555.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna mellan huvudstaden Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är i relativt gott skick, men livligt trafikerade. De flesta av de mindre vägarna är i dåligt skick. Överlastade och dåligt underhållna fordon samt ett oförutsägbart körsätt gör att trafiksäkerheten är svag och olycksrisken hög. Färdas på bilvägar endast under dygnets ljusa timmar.

Naturförhållanden

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

Standarden på sjukvården är i allmänhet låg, även i Phnom Penh och på de större turistorterna. För okomplicerad allmänvård finns i Phnom Penh International SOS. Royal Rattanak Hosptial erbjuder bättre vård än genomsnittet. Både Royal Rattanak och centralsjukhuset Calmette Hospital har viss förmåga att hantera akutfall. Vid allvarligare olycks- eller sjukdomsfall måste dock ofta patienten evakueras. Det är därför viktigt att du som reser till Kambodja har en heltäckande försäkring.

Enligt statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten har fallen av denguefeber i Kambodja mångdubblats i slutet av 2019 jämfört med samma tid året innan. Det enda sättet att förebygga att bli smittad av den myggburna sjukdomen är att skydda sig för myggbett, bl.a. genom att använda myggmedel och genom att klä sig i heltäckande ljusa kläder. Man kan också minska smittorisken genom att använda myggnät och luftkonditionering på natten. I synnerhet om du är gravid är det viktigt att skydda sig.

Det förekommer nuförtiden endast lite aids i Kambodja. Däremot förekommer det mycket allmänt hepatit B, som smittar genom oskyddat sex, i hela sydostasien, också i Kambojda. Prostituerade är en särskild riskgrupp.

Det tropiskt heta klimatet är tillsammans med alkohol en farlig kombination. Kranvattnet är inte drickbart. Som dricksvatten rekommenderas därför buteljerat vatten.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Kambodja är straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika mycket stränga. Till och med små mängder kan leda till långa fängelsestraff.

I Kambodja är människor i allmänhet vänliga och tillmötesgående, men man är mycket noga med regler rörande artighet och uppförande. Vredesutbrott, gräl, öppen kritik i andras närvaro och offentliga ömhetsbevis ses som tecken på dålig uppfostran och brist på kontroll. Medlemmarna av kungafamiljen behandlas med stor vördnad och artighet. Detsamma gäller buddhistmunkar och andra representanter för religionen. Respekt för äldre personer betraktas som självklart.

Inresebestämmelser

Kambodjas utrikesministeriums webbplats: http://www.mfaic.gov.kh
Kambodjas turistministeriums webbplats: http://www.mot.gov.kh

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bangkok

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND
+66 220 787 00
sanomat.BAN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument