24.7.2024

Kambodja: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

De politiska spänningarna i landet tilltar tidvis. Undvik folksamlingar, demonstrationer och politiska sammankomster. Följ media.

Aktuellt

Det politiska läget är fortsättningsvis spänt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

I Kambodja finns fortfarande stora mängder odetonerade landminor och odetonerad ammunition särskilt i följande provinser: Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap och Kampong Thom. Undvik i dessa provinser fram för allt att röra dig i skogar, på risfält, mindre vägar och i närheten av broar.

Brottsligheten

Antalet våldsamma stölder har ökat, särskilt i Phnom Penh och Sihanoukville. Det förekommer gatubrottslighet, i synnerhet på kvällarna. Om du promenerar eller åker tuk-tuk ska du särskilt se upp för tjuvar som rör sig på motorcykel. Håll inte handväskan på trafikens sida. Håll noga reda på ditt pass och bagage, särskilt på flygplatsen. Lämna inte värdeföremål på bord eller stolar i restauranger och barer.

Håll pass och värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet. Ta kopior av pass och andra viktiga dokument och förvara dem skilt från originalen. Du kan också spara kopior av dem i din e-post.

Narkotikahandeln är ett växande problem i Kambodja.

Speciellt i Siem Reap och i Sihanoukville har det förekommit sexuellt ofredande mot kvinnor.

Finland har ett honorärkonsulat i Kambodja.

Finlands honorärkonsulat i Phnom Penh, honorärkonsul Timo Järvinen

Exchange Square Floor 14, Regus/Room 1448
Street 106, #19-21 Phnom Penh 120211
Tfn: +855 23 972 325
Mobil: +855 98 378 262
E-post: honconsulatepnh@finnmap-cambodia.com

Boka tid per e-post eller mobil. Efter tjänstetid kan du kontakta Finlands utrikesministeriums konsulära jour: +358 9 1605 5555

Nödnumren i Kambodja:

  • Polisen 117
  • Brandkåren 118
  • Ambulans 119

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna mellan huvudstaden Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är livligt trafikerade och i relativt gott skick. De flesta av de mindre vägarna är i dåligt skick. Överlastade och dåligt underhållna fordon samt ett oförutsägbart körsätt gör att trafiksäkerheten är svag. Det sker mycket olyckor. Res på landsvägarna endast dagtid.

En utlänning behöver ett lokalt körkort för att köra fordon, och utan det ersätter försäkringen inte nödvändigtvis skador i en olyckssituation. Officiellt räcker det inte till med ett internationellt körkort för att köra fordon i Kambodja.

Den behöriga myndigheten när det gäller körkort är transportministeriet (Ministry of Public Works and Transport).

Naturförhållanden

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Särskilt sjöregionerna, vattenfallsområdena och grottområdena är utsätta för farliga översvämningar. Det bristfälliga avloppsnätet gör att gatorna lätt svämmar över också i Phnom Penh. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, medier och väderprognoser i risksituationer.

Ytterligare information:

Hälsoläget

Standarden på sjukvården är i allmänhet låg, även i Phnom Penh och på de större turistorterna.

För okomplicerad allmänvård finns i Phnom Penh International SOS. Royal Rattanak Hosptial erbjuder bättre vård än genomsnittet. Både Royal Rattanak och centralsjukhuset Calmette Hospital har förmåga att hantera akutfall. Vid allvarligare olycksfall måste patienten ofta evakueras. Det är därför viktigt att du har en heltäckande försäkring.

Fall av denguefeber förekommer året runt. Du kan skydda dig mot myggburna sjukdomar genom att använda myggmedel och genom att klä dig i ljusa långärmade kläder och långa byxor. I dag finns det också vaccin mot denguefeber. Du kan också minska smittrisken genom att använda myggnät och luftkonditionering på natten. Om du är gravid är det särskilt viktigt att du skyddar dig mot myggbett.

Det förekommer endast lite aids i Kambodja. Däremot förekommer det mycket allmänt hepatit B, som smittar genom oskyddat sex, i hela Sydostasien, också i Kambojda. Sexarbetare är en särskild riskgrupp.

Det tropiskt heta klimatet är tillsammans med alkohol en farlig kombination. Kranvattnet är inte drickbart. Som dricksvatten rekommenderas därför vatten på flaska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Om du vistas i landet olagligt, kan du bli anhållen och utvisad och kostnaderna för det (bland annat flygbiljett och transport till flygplatsen) måste du själv stå för.
Övertidsavgiften för vistelse i landet är 10 USD/dag, och det finns ingen övre gräns.
Deporteringsprocessen kan ta flera veckor i anspråk och du är kanske tvungen att sitta och vänta i en utvisningsanstalt i rudimentära omständigheter.

I Kambodja är straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika mycket stränga. Till och med små mängder kan leda till långa fängelsestraff.

I Kambodja är människor i allmänhet vänliga och tillmötesgående, men man är mycket noga med regler gällande artighet och uppförande. Vredesutbrott, gräl, öppen kritik i andras närvaro och offentliga ömhetsbetygelser ses som tecken på dålig uppfostran och brist på självkontroll. Medlemmarna av kungafamiljen behandlas med stor vördnad och artighet. Detsamma gäller buddhistmunkar och andra representanter för religionen. Respekt för äldre personer betraktas som en självklarhet.

Inresebestämmelser

Följ de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.