Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
4.8.2020

Kambodja: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

De politiska spänningarna i landet tilltar tidvis. Undvik folksamlingar, demonstrationer och politiska sammankomster. Följ media.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Kambodja finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/khm/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-kambod-c5-beassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=25452808. F

ölj de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Det politiska läget är fortsättningsvis spänt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Särskilda säkerhetsrisker

I Kambodja finns fortfarande stora mängder odetonerade landminor och odetonerad ammunition särskilt i följande provinser: Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap och Kampong Thom. Undvik i dessa provinser fram för allt att röra dig i skogar, på risfält, mindre vägar och i närheten av broar.

Brottsligheten

Antalet våldsamma stölder har ökat, särskilt i Phnom Penh och Sihanoukville. Antalet gaturån har också ökat. Rånen sker ofta kvällstid. Om du promenerar eller åker tuk-tuk ska du särskilt se upp för tjuvar som rör sig på motorcykel. Håll inte handväskan på trafikens sida. Håll noga reda på ditt pass och bagage, särskilt på flygplatsen. Lämna inte värdeföremål på bord eller stolar i restauranger och barer.

Narkotikahandeln är ett växande problem i Kambodja.

Speciellt i Siem Reap och i Sihanoukville har det förekommit sexuellt ofredande mot kvinnor.

Håll pass och värdeföremål i ett förvaringsfack på hotellet. Ta kopior av pass och andra viktiga dokument och förvara dem skilt från originalen. Du kan också spara kopior av dem i din e-post.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Finland har ingen konsulär servicepunkt i Kambodja. I nödsituationer kan du under tjänstetid kontakta Sveriges ambassad i Phnom Penh:

Sveriges ambassad
10th floor, Phnom Penh Tower
445, Monivong Blvd, (St. 93/232)
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh
Tfn: +855 23 861 700
Fax: +855 23 861 701
E-post: ambassaden.phnom-penh@gov.se
Webbplats: http://www.swedenabroad.com/phnompenh
Efter tjänstetid kan du kontakta Finlands utrikesministeriums konsulära jour: +358 9 1605 5555

Nödnumren i Kambodja:
Polisen 117
Brandkåren 118
Ambulans 119

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna mellan huvudstaden Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är livligt trafikerade och i relativt gott skick. De flesta av de mindre vägarna är i dåligt skick. Överlastade och dåligt underhållna fordon samt ett oförutsägbart körsätt gör att trafiksäkerheten är svag. Det sker mycket olyckor. Res på landsvägarna endast dagtid.

En utlänning behöver ett lokalt körkort för att köra fordon, och utan det ersätter försäkringen inte nödvändigtvis skador i en olyckssituation. Officiellt räcker det inte till med ett internationellt körkort för att köra fordon i Kambodja.

Ytterligare information:
Ministeriet för trafik och allmänna arbeten i Kambodja, anskaffning av körkort (på engelska): https://www.mpwt.gov.kh/index.php/en/public-services/stad-s-license

Naturförhållanden

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Särskilt sjöregionerna, vattenfallsområdena och grottområdena är utsätta för farliga översvämningar. Det bristfälliga avloppsnätet gör att gatorna lätt svämmar över också i Phnom Penh. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, medier och väderprognoser i risksituationer.

Ytterligare information:
Ministeriet för vattenresurser och meteorologi, väderprognoser (på engelska): http://www.cambodiameteo.com/map?menu=3&lang=en
Mekongs flodkommission, bland annat översvämningsinformation (på engelska): http://ffw.mrcmekong.org

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid för resan än vanligt.

Ytterligare information: (Länk till ambassadens information om corona)
Standarden på sjukvården är i allmänhet låg, även i Phnom Penh och på de större turistorterna.

För okomplicerad allmänvård finns i Phnom Penh International SOS. Royal Rattanak Hosptial erbjuder bättre vård än genomsnittet. Både Royal Rattanak och centralsjukhuset Calmette Hospital har förmåga att hantera akutfall. Vid allvarligare olycksfall måste patienten ofta evakueras. Det är därför viktigt att du har en heltäckande försäkring.
Fallen av denguefeber i Kambodja har mångdubblats i slutet av 2019 jämfört med samma tid året innan. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av myggor är att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel och genom att klä sig i ljusa långärmade kläder och långa byxor. Man kan också minska smittrisken genom att använda myggnät och luftkonditionering på natten. Det är särskilt viktigt att skydda sig mot myggbett om man är gravid.

Det förekommer endast lite aids i Kambodja. Däremot förekommer det mycket allmänt hepatit B, som smittar genom oskyddat sex, i hela Sydostasien, också i Kambojda. Sexarbetare är en särskild riskgrupp.
Det tropiskt heta klimatet är tillsammans med alkohol en farlig kombination. Kranvattnet är inte drickbart. Som dricksvatten rekommenderas därför vatten på flaska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

För olaglig vistelse i landet kan man bli anhållen och utvisad och kostnaderna för det (bland annat flygbiljett och transport till flygplatsen) måste man själv stå för. Övertidsavgiften för vistelse i landet är 10 USD/dag, och det finns ingen övre gräns. Deporteringsprocessen vara lång och omständigheterna utvisningsanstalterna är mycket rudimentära.
I Kambodja är straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika mycket stränga. Till och med små mängder kan leda till långa fängelsestraff.

I Kambodja är människor i allmänhet vänliga och tillmötesgående, men man är mycket noga med regler gällande artighet och uppförande. Vredesutbrott, gräl, öppen kritik i andras närvaro och offentliga ömhetsbetygelser ses som tecken på dålig uppfostran och brist på självkontroll. Medlemmarna av kungafamiljen behandlas med stor vördnad och artighet. Detsamma gäller buddhistmunkar och andra representanter för religionen. Respekt för äldre personer betraktas som en självklarhet.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Kambodjas utrikesministerium (på engelska): http://www.mfaic.gov.kh
Kambodjas ambassad i London (på engelska): https://bit.ly/2Z9kkoz
(sköter också finländares visumärenden för Kambodja)

Ambassadens anvisningar om corona: https://finlandabroad.fi/web/khm/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-kambod-c5-beassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=25452808

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bangkok

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND
+66 220 787 00
sanomat.BAN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument