10.7.2023

Irland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

För att hindra spridningen av nya virusvarianter avråder utrikesministeriet, i enlighet med rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd, från alla resor till Irland.

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och
oförutsägbart. Aktuell information om läget i Irland hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/irl/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)
och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier: www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoDublin

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Irland är i allmänhet ett tryggt resmål.
I eventuella undantagsfall följ de lokala myndigheternas anvisningar.
Allmänt nödnummer: 999 eller 112

Brottsligheten

Den vanligaste formen av brottslighet som riktar sig mot turister i Irland är fick- och väskstölder, som inträffar särskilt under sommaren. Proffsiga ficktjuvar är aktiva särskilt på shoppinggator och restauranger i centrum, på flygplatser och i närheten av sevärdheter. I Dublin lönar det sig att se efter sin egendom särskilt på Grafton Street, Henry Street, O’Connell Street, Temple Bar och Dublins internationella flygplats. I de stora städerna har drogproblem blivit vanligare.

Det förekommer allt oftare bedrägerier på bostadsmarknaden och det är viktigt att inte betala någon reserveringsavgift eller hyra innan du sett bostaden.

Vi uppmanar resenärer att inte bära med sig sitt pass i onödan. Förvara värdeföremål, kreditkort och pass i hotellets kassaskåp.

Den lokala polisens namn och kontaktuppgifter på Irland hittar du här: An Garda Síochána, http://www.garda.ie/(Länk till en annan webbplats.)

Irish Tourist Assistance Service, ITAS, hjälper turister som blivit offer för brott. Det är polisen som styr brottsoffer till ITAS : http://itas.ie/(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Beakta vänstertrafiken. Vägarna är ofta krokiga och smala. Huvudlederna går på flera ställen genom tätorter vilket gör resandet långsammare. Såväl bilister som fotgängare ska vara försiktiga. Trafikstockningar förekommer ofta och det är skäl att reservera gott om tid då man reser. Lämna inte föremål synliga i parkerade bilar på grund av inbrottsrisken.

Promillegränsen är 0,5 i landsvägstrafiken. För yrkeschaufförer, för personer med körundervisningstillstånd och för personer som fått körkort för mindre än två år sedan är promillegränsen 0,2 vid landsvägskörning.

Mera information om trafiksäkerheten på Irland: Road Safety Authority: https://www.rsa.ie/(Länk till en annan webbplats.).

Naturförhållanden

Extrema väderförhållanden är sällsynta i Irland. På hösten och vintern kan det förekomma stormar och orkaner i landet som kan orsaka skador på byggnader, fälla träd eller leda till översvämningar.

Stormarna orsakar tidvis hårda vindar, särskilt i havsområdena. Parker och allmänna sevärdheter kan stängas på grund av stormar och hårda vindar. Färgkoder anger stormarnas styrka.

Resenärer måste absolut följa myndigheternas anvisningar. Irlands meteorologiska service (Met éireann) informerar om väderleksförhållandena på sin webbplats https://www.met.ie/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

För sjukdomsfall och stöld lönar det sig absolut att skaffa en reseförsäkring.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Irlands invandringsservice webbplats: https://www.irishimmigration.ie/(Länk till en annan webbplats.)

Aktuell information om situationen i Irland på beskickningens webbplats
https://finlandabroad.fi/web/irl/kontaktinformation(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Dublin

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument