Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
28.12.2020

Irland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål. Var normalt försiktig.

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och
oförutsägbart. Aktuell information om läget i Irland hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/irl/forsta-sidan
och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier: www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoDublin

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Irland är i allmänhet ett tryggt resmål.
I eventuella undantagsfall följ de lokala myndigheternas anvisningar.
Allmänt nödnummer: 999 eller 112

Brottsligheten

Den vanligaste formen av brottslighet som riktar sig mot turister i Irland är fick- och väskstölder, som inträffar särskilt under sommaren. Proffsiga ficktjuvar är aktiva särskilt på shoppinggator och restauranger i centrum, på flygplatser och i närheten av sevärdheter. I Dublin lönar det sig att se efter sin egendom särskilt på Grafton Street, Henry Street, O’Connell Street, Temple Bar och Dublins internationella flygplats. I de stora städerna har drogproblem blivit vanligare.

Det förekommer allt oftare bedrägerier på bostadsmarknaden och det är viktigt att inte betala någon reserveringsavgift eller hyra innan du sett bostaden.

Vi uppmanar resenärer att inte bära med sig sitt pass i onödan. Förvara värdeföremål, kreditkort och pass i hotellets kassaskåp.

Den lokala polisens namn och kontaktuppgifter på Irland hittar du här: An Garda Síochána, http://www.garda.ie/

Irish Tourist Assistance Service, ITAS, hjälper turister som blivit offer för brott. Det är polisen som styr brottsoffer till ITAS : http://itas.ie/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Beakta vänstertrafiken. Vägarna är ofta krokiga och smala. Huvudlederna går på flera ställen genom tätorter vilket gör resandet långsammare. Såväl bilister som fotgängare ska vara försiktiga. Trafikstockningar förekommer ofta och det är skäl att reservera gott om tid då man reser. Lämna inte föremål synliga i parkerade bilar på grund av inbrottsrisken.

Promillegränsen är 0,5 i landsvägstrafiken. För yrkeschaufförer, för personer med körundervisningstillstånd och för personer som fått körkort för mindre än två år sedan är promillegränsen 0,2 vid landsvägskörning.

Mera information om trafiksäkerheten på Irland: Road Safety Authority: http://www.rotr.ie/

Naturförhållanden

Extrema väderförhållanden är sällsynta i Irland. På hösten och vintern kan det förekomma stormar och orkaner i landet som kan orsaka skador på byggnader, fälla träd eller leda till översvämningar.

Stormarna orsakar tidvis hårda vindar, särskilt i havsområdena. Parker och allmänna sevärdheter kan stängas på grund av stormar och hårda vindar. Färgkoder anger stormarnas styrka.

Resenärer måste absolut följa myndigheternas anvisningar. Irlands meteorologiska service (Met éireann) informerar om väderleksförhållandena på sin webbplats https://www.met.ie/

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

För sjukdomsfall och stöld lönar det sig absolut att skaffa en reseförsäkring.

Den som är bosatt i Finland och vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz har rätt till sjukvård om man har FPA:s europeiska sjukvårdskort. Med kortet får du vård på samma villkor som landets egen befolkning. Mera info om det europeiska sjukvårdskortet på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Irlands invandringsservice webbplats: https://www.irishimmigration.ie/border-management-unit/

Aktuell information om situationen i Irland på beskickningens webbplats
https://finlandabroad.fi/web/irl/kontaktinformation

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Dublin

Russell House, Stokes Place 6. våning
St. Stephen's Green
DUBLIN 2
D02 KD93
IRELAND
+353 147 813 44
sanomat.DUB@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument