7.5.2024

Guatemala: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

Det politiska läget i Guatemala har varit spänt sedan presidentvalet sommaren 2023, och det spända läget förväntas fortsätta. Resenärer uppmanas att undvika eventuella demonstrationer och stora folksamlingar.
Ambassaden uppmanar att du följer läget i de lokala nyhetsmedierna och de lokala myndigheternas information samt i sociala medier.

Vulkanen Volcán de Fuego är aktiv och vi avråder från resor i närheten av den. Vulkanen ligger 44 kilometer sydväst om huvudstaden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På grund av den omfattande narkotika- och gängbrottsligheten är säkerhetsläget allmänt taget dåligt i hela landet, också på turistorter. Brottslingar använder sig ofta av våld och vapen.

Undvik Ciudad de Guatemalas historiska centrum, busstationer och marknader nattetid. Var särskilt försiktig överallt i staden efter skymningen. Det är mycket riskabelt att röra sig till fots. Det är tryggast att besöka sevärdheter i grupp med en officiell guide.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomståendes blickar. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Resenärer uppmanas att undvika stora folksamlingar och eventuella demonstrationer som snabbt kan bli våldsamma.

Allmänna nödnummer i Guatemala: 110 och 120 polisen, 122 och 123 ambulans

Turistservicen i Guatemala (PROATUR): http://proatur.visitguatemala.com/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Brottsligheten

Våldsam brottslighet är ett allvarligt problem i hela landet, och det har hänt att även turister blivit offer. Beväpnade rån kan ske var som helst i landet. Var särskilt försiktig på vägar, i bussar och i turistområden.

Polisen i Guatemala (Policia Nacional Civil): http://www.pnc.gob.gt/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är rätt dålig särskilt på landsvägarna. Vägarna är i relativt dåligt skick bortsett från huvudvägarna. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Undvik att köra bil på natten. Kör med låsta dörrar och stängda fönster.

Det händer att bussar och personbilar blir rånade på livligt trafikerade huvudtrafikleder också mitt på dagen. Brottslingar som gett sig ut för att vara poliser har gjort sig skyldiga till rån och våldtäkter.

Trafikpolisen i Guatemala: http://www.transito.gob.gt/portal/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Guatemalas trafikpolis på Facebook: https://www.facebook.com/transitopnc/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Det finns aktiva vulkaner i Guatemala och jordskalv förekommer. Information finns på INSIVUMEH:s webbplats http://www.insivumeh.gob.gt/vulca.html(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Befolkningsskyddsmyndigheten i Guatemala: http://conred.gob.gt/www/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Hälsoläget

I Guatemala förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller relativt hög standard, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:
Hälsovårdsministeriet i Guatemala: https://www.mspas.gob.gt/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier. Coronavirusnyheter från sidoackrediteringsländer: https://finlandabroad.fi/web/gtm/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-23.3.2020-meksikossa-belizess-c3-a4-costa-ricassa-el-salvadorissa-guatemalassa-hondurasissa-ja-nicaraguassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19288887(Länk till en annan webbplats.) .

Läs de lokala myndigheternas information på följande länkar:

Guatemalas migrationsmyndigheter: http://igm.gob.gt/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)
sanomat.MEX@formin.fi
http://www.finlandia.org.mx(Länk till en annan webbplats.)
http://www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico(Länk till en annan webbplats.)
https://twitter.com/EmbFinMexico(Länk till en annan webbplats.)
https://www.instagram.com/finlandiaenmexico/(Länk till en annan webbplats.)
Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, e-post Paivystys.um@formin.fi.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.