Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
19.8.2020

Storbritannien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är hotnivån för internationell terrorism för närvarande betydande. I Nordirland är hotnivån för terrorism allvarlig. Allmänt taget är Storbritannien fortfarande ett relativt tryggt resmål.

Aktuellt

På grund av coronaepidemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Storbritannien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951? Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är ett populärt och generellt sett tryggt resmål.
Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Det allmänna nödnumret är 999 (och 112).
Det allmänna nödnumret i Storbritanniens utomeuropeiska territorier:
Anguilla, Caymanöarna, Turks- och Caicosöarna, Bermuda 911
Brittiska Jungfruöarna, Montserrat, Falklandsöarna, Saint Helena, Ascension och Tristan de Cunha 999
Gibraltar 112

På brittiska regeringens webbplats Government Services hittar du instruktioner för nödsituationer, också t.ex. extrema väderfenomen, som översvämningar. Det finns också länkar till olika regioners egna webbplatser. Mer information finns på webbplatsen Government Services:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies (på engelska)
Orkan- och vädervarningar i de utomeuropeiska regionerna finns bl.a. på följande webbplatser:
Orkan- och andra vädervarningar: National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/ (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).
Vädervarningar, information om exceptionella väderförhållanden: Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/

Terrorism
De brittiska myndigheterna tar terrorhotet på stort allvar. Säkerhetsåtgärderna är strikta på flygplatser och vid större evenemang. Säkerhetsåtgärderna gäller tills de brittiska myndigheterna kommer med ny information.

De brittiska myndigheterna bedömer att terrorhotet mot landet ligger på nivån ”betydande”. Hotnivån är nu tre på en femgradig skala. Hotnivån förutsätter inte i sig några särskilda åtgärder av den som reser till landet. Myndigheterna kan skärpa säkerhetsåtgärderna. Det finns mer information t.ex. på webbplatsen för underrättelsetjänsten MI5: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels (på engelska).

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och du bör följa deras instruktioner.

De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får du på inrikesministeriets webbplats, dvs. Home Office (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s tv-, radio- och webbnyheter (http://www.bbc.co.uk/news).

Nordirland

Vi ber dig som reser till Nordirland att beakta att det kan förekomma attentat från splittrade grupper som ställt sig utanför fredsavtalet. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när de religiösa politiska grupperingarna håller sina parader. I Nordirland är hotnivån allvarlig (severe), vilket betyder att det förekommer en risk för terrordåd. Hotnivån är den näst högsta på den femgradiga skalan.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. I shoppingområden och kollektivtrafiken kan det förekomma ficktjuvar och andra stölder, särskilt under rusningstid och speciellt under turistsäsongen.
Undvik att ha med dig passet eller andra värdefulla föremål om det inte är nödvändigt.

Mer information och kontaktuppgifter till den lokala polisen hittar du här: https://www.police.uk/contact/force-websites/ (på engelska).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Storbritannien är det vänstertrafik som gäller. Detta förutsätter vana och försiktighet både när du färdas med bil och till fots.

Det råder trängsel och rusning på de stora internationella flygplatserna i Storbritannien. Ta dig till flygplatsen i god tid innan flygets avgång.

När du rör dig på offentliga platser och på flygplatser ska du hela tiden hålla i dina väskor och tillhörigheter. Föremål utan ägare kan föras bort och förstöras. Förbered dig på fördröjningar i säkerhetskontrollen på flygplatserna.

Webbplatsen för trafikverket Transport for London hittar du här: https://tfl.gov.uk/ (på engelska).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information:
Sammanfattning av coronaläget i Storbritannien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951?

Det europeiska sjukvårdskortet gäller under brexit-övergångsperioden (31.12.2020), men vi rekommenderar en heltäckande reseförsäkring för eventuella sjukdomsfall.

Om du behöver läkarvård under din resa kan du kontakta den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS walk-in-hälsostationer. Kontaktuppgifter till närmaste walk-in-station hittar du på NHS webbplats http://www.nhs.uk/pages/home.aspx (på engelska).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Ytterligare information:
Storbritanniens inresebestämmelser https://www.gov.uk/uk-border-control (på engelska)
Sammanfattning av coronaläget i Storbritannien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951?

Minderåriga personer som reser ensamma eller i sällskap av någon annan person än sin vårdnadshavare måste ha ett resetillstånd undertecknat av sina vårdnadshavare. Mer information: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf (på engelska).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, London

38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM
+44 207 838 6200
sanomat.lon@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument