Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

13.3.2020

Storbritannien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är hotnivån för internationell terrorism för närvarande betydande. Allmänt taget är Storbritannien fortfarande ett relativt tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och för trafiken.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplatser: https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är ett populärt och generellt sett tryggt resmål som besöks av hundratals finländare varje dag.

Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Det allmänna nödnumret är 999 (och också 112).

Det allmänna nödnumret i Storbritanniens utomeuropeiska territorier:
-Anguilla, Caymanöarna, Turks- och Caicosöarna, Bermuda 911
-Brittiska Jungfruöarna, Montserrat, Falklandsöarna, Saint Helena, Ascension och Tristan de Cunha 999
-Gibraltar 112

På brittiska regeringens webbplats Government Services hittar du instruktioner för nödsituationer, också t.ex. extrema väderfenomen, som översvämningar. Det finns också länkar till olika regioners egna webbplatser. Government Services: https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies

Orkan- och vädervarningar inom de utomeuropeiska områdena finns bl.a. På följande adresser:

  • Orkan- och andra vädervarningar; National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/ (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).

Vädervarningar, information om exceptionella väderförhållanden; Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/

Terrorism

De brittiska myndigheterna tar terrorhotet på stort allvar. Säkerhetsåtgärderna är strikta på flygplatser och vid större evenemang. Säkerhetsåtgärderna gäller tills de brittiska myndigheterna kommer med ny information.

De brittiska myndigheterna bedömer att det internationella terrorhotet mot landet ligger på nivån ”betydande”. Hotnivån är nu tre på den femgradiga skala som tillämpas. Hotnivån förutsätter inte i sig några särskilda åtgärder av den som reser till landet. Myndigheterna kan till exempel skärpa säkerhetsåtgärderna. Det finns mer information t.ex. på webbplatsen för underrättelsetjänsten MI5 https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och deras instruktioner bör följas. https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/countering-terrorism/Documents/NPCC_RHT.pdf

De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får man på inrikesministeriets webbplats, dvs. Home Office (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s tv-, radio- och webbnyheter (http://www.bbc.com/news).

Nordirland

Vi ber den som reser till Nordirland beakta att det kan förekomma attentat från splittrade grupper som ställt sig utanför fredsavtalet. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när de religiösa politiska grupperingarna håller sina parader. I Nordirland är hotnivån allvarlig (severe), vilket betyder att det förekommer en risk för terrordåd. Hotnivån är den näst högsta på den femgradiga skalan.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. I shoppingområden och kollektivtrafiken kan det förekomma ficktjuvar och andra stölder, särskilt under rusningstid och speciellt under turistsäsongen.

Undvik att bära på dig passet eller annat värdefullt om det inte är nödvändigt.

Mera information och de lokala polisernas kontaktuppgifter hittar du här: http://www.police.uk/contact/force-websites

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vänstertrafiken förutsätter vana och försiktighet både när man färdas med bil och till fots.

Det råder trängsel och rusning på de internationella flygplatserna. Ta dig till flygplatsen i god tid innan flygets avgång.

När du rör dig på offentliga platser och på flygplatser ska du hela tiden hålla i dina väskor och tillhörigheter eftersom föremål utan ägare kan föras bort och förstöras. Förbered dig på fördröjningar i säkerhetskontrollen på flygplatserna.

Trafikverket Transport for Londons webbplats hittar du här: https://tfl.gov.uk/

Hälsoläget

I Finland bosatta personer har vid tillfällig vistelse rätt till sjukvård också i andra EU- och EFTA-länder samt i Schweiz med Folkpensionsanstaltens (FPA) europeiska sjukvårdskort. Med kortet får du sjukvård till samma pris som landets invånare om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för en olycka. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet får du på FPA:s webbplats https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet . Europeiska sjukvårdskortet ersätter emellertid inte en reseförsäkring och vi rekommenderar en heltäckande reseförsäkring för alla.

Storbritannien och Nordirland lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020. Ett utträdesavtal har ingåtts och en övergångsperiod sträcker sig åtminstone till slutet av 2020. Under övergångsperioden förhandlar man om den framtida relationen och Storbritannien har samma rättigheter och skyldigheter som en medlemsstat. Du kan tillsvidare använda det europeiska sjukvårdskortet också i Storbritannien, men efter övergångsperioden upphör det att gälla, om man inte kommer överens om annat. Se till att din reseförsäkring är i skick.

Om du behöver läkarvård under din resa kan du kontakta den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS walk-in-hälsostationer. Kontaktuppgifter till närmaste walk-in-station hittar du på NHS webbplats (http://www.nhs.uk/pages/home.aspx).

Storbritanniens officiella pandemi-webbplats: https://www.gov.uk/guidance/pandemic-flu

Vid resor till de utomeuropeiska områdena är det nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Storbritanniens inresebestämmelser: https://www.gov.uk/uk-border-control

Minderåriga personer som reser ensamma eller i sällskap av någon annan person än sin vårdnadshavare måste ha ett resetillstånd undertecknat av sina vårdnadshavare. Mer information:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf

Du hittar information om brexit och relationen till EU bland annat på statsrådets kanslis webbplats: https://vnk.fi/tietoa-brexitista och ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/gbr/brexit. Också de brittiska myndigheterna har samlat ihop information om brexit https://www.gov.uk/brexit (på engelska).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, London

38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM
+44 207 838 6200
sanomat.lon@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument