22.11.2023

Storbritannien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget är Storbritannien ett relativt tryggt resmål. Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är hotnivån för internationell terrorism just nu allvarlig (substantial). I Nordirland är hotnivån för terrorism påtaglig (severe).

Aktuellt

.I London ordnas för närvarande många demonstrationer som kan få konsekvenser även för kollektivtrafiken.
Var vaksam, undvik stora folksamlingar och följ de lokala myndigheternas rekommendationer.

Storbritannien har avvecklat alla reserestriktioner som gäller covid-19.
Mer information: Storbritanniens inresebestämmelser https://www.gov.uk/uk-border-control(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är ett generellt sett tryggt resmål. Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Det allmänna nödnumret är 999 (och 112).

Det allmänna nödnumret i Storbritanniens utomeuropeiska territorier:
Anguilla, Caymanöarna, Turks- och Caicosöarna, Bermuda 911
Brittiska Jungfruöarna, Montserrat, Falklandsöarna, Saint Helena, Ascension och Tristan de Cunha 999
Gibraltar 112

På brittiska regeringens webbplats Government Services hittar du instruktioner för nödsituationer, också t.ex. extrema väderfenomen, som översvämningar. Det finns också länkar till olika regioners egna webbplatser. Mer information finns på webbplatsen Government Services:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Orkan- och vädervarningar i de utomeuropeiska regionerna finns bl.a. på följande webbplatser:
Orkan- och andra vädervarningar: National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.) (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).

Vädervarningar, information om exceptionella väderförhållanden: Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/(Länk till en annan webbplats.)

Terrorism

De brittiska myndigheterna tar hotet om terrorism på stort allvar.

Säkerhetsåtgärderna är ofta strikta på flygplatser och vid större evenemang

Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är risken för internationell terrorism i landet för närvarande allvarlig (substantial). Terrorhotnivån ligger nu på nivå tre på en femgradig skala.

Hotnivån förutsätter inte i sig några särskilda åtgärder av den som reser till landet. Myndigheterna kan skärpa säkerhetsåtgärderna. Det finns mer information t.ex. på webbplatsen för underrättelsetjänsten MI5: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och du bör följa deras instruktioner.

De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får du på inrikesministeriets webbplats, dvs. Home Office (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency(Länk till en annan webbplats.)) och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s tv-, radio- och webbnyheter (http://www.bbc.co.uk/news(Länk till en annan webbplats.)).

Nordirland

Om du reser till Nordirland ska du beakta att grupperingar som inte omfattas av fredsavtalet kan orsaka oroligheter eller utföra attacker i regionen. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när de religiösa politiska grupperingarna håller sina parader. De brittiska myndigheterna har bedömt att terrorhotet mot Nordirland är påtagligt (severe). Hotnivån är den andra högsta på den gällande femgradiga skalan.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. Var uppmärksam när du rör dig på shoppinggator, turistmål och i kollektivtrafiken.Undvik att ha med dig passet eller andra värdefulla föremål om det inte är nödvändigt.
Om ditt pass försvinner är det viktigt att du gör en anmälan till polisen.
I första hand ska du göra en elektronisk brottsanmälan på adressen: https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus(Länk till en annan webbplats.). Alternativt kan du personligen besöka en finsk beskickning.
Kom ihåg att ta med dig brottsanmälan du gjorde till den lokala polisen och ett eventuellt annat identitetsbevis, till exempel körkort.

Mer information och kontaktuppgifter till den lokala polisen hittar du här: https://www.police.uk/contact/force-websites/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Storbritannien är det vänstertrafik som gäller. Detta förutsätter vana och försiktighet både när du färdas med bil och till fots.

Det råder trängsel och rusning på de stora internationella flygplatserna i Storbritannien. Ta dig till flygplatsen i god tid innan flygets avgång.

När du rör dig på offentliga platser och på flygplatser ska du hela tiden hålla i dina väskor och tillhörigheter. Föremål utan ägare kan föras bort och förstöras. Förbered dig på fördröjningar i säkerhetskontrollen på flygplatserna.

Trafikstrejker och strejker vid gränsstationer är vanliga och kan orsaka störningar och förlänga restiden. Följ de lokala medierna.

Webbplatsen för trafikverket Transport for London hittar du här: https://tfl.gov.uk/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Rätten till sjukvård enligt EU-lagstiftningen upphörde vid utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. Därefter får du alltså inte längre nödvändig sjukvård i Storbritannien genom att visa upp ditt pass.

Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser om sjukvård. Enligt dem har de som reser till och vistas tillfälligt i Storbritannien rätt till nödvändig sjukvård. De har rätt till vård på samma villkor som invånarna i landet. Rätten påvisar du med det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av FPA.
Mer information: https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-visitors-to-the-uk-from-the-eu-from-1-january-2021(Länk till en annan webbplats.) #getting-healthcare-in-england och https://www.kela.fi/brexit(Länk till en annan webbplats.).

Om du behöver läkarvård under din resa kan du kontakta den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS walk-in-hälsostationer. Kontaktuppgifter till närmaste walk-in-station hittar du på NHS webbplats http://www.nhs.uk/pages/home.aspx(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Minderåriga personer som reser ensamma eller i sällskap av någon annan person än sin vårdnadshavare måste ha ett resetillstånd undertecknat av sina vårdnadshavare.

Mer information: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Storbritanniens ambassad i Helsingfors: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-helsinki(Länk till en annan webbplats.).

Storbritannien lämnade Europeiska unionen (EU) den 1 februari 2020. När övergångsperioden gick ut den 31 december 2020 upphörde också EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien. På EU-medborgare tillämpas från och med den 1 januari 2021 de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare.

Mer information: Storbritanniens inresebestämmelser https://www.gov.uk/uk-border-control(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Finska pass och identitetskort måste vara vara i kraft under hela resan till Storbritannien. EU-medborgare kan vistas i Storbritannien i högst sex månader utan visum. Från och med den 1 oktober 2021 går det inte längre att resa till Storbritannien med identitetskort, utan man måste ha pass. Ett undantag är EU-medborgare som har detuppehållstillståndet via EU Settlement Scheme och gränsarbetare.

Om du planerar att resa till Storbritannien med ett identitetskort, försäkra dig om att du hör till undantagsgrupperna och kontrollera även andra krav: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument