1.11.2023

Etiopien: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Avvikande risknivå

Addis Ababa: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till följande områden: Etiopiens gränsområden, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumuz, gränsområdena mellan Afar och Tigray, särskilt västra Oromia, Gambella, Somali.

Undvik att röra dig utomhus efter mörkrets inbrott och var försiktig också under dagtid.

Ambassaden rekommenderar att alla som reser till och från landet gör en reseanmälan på adressen https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.).

Aktuellt

Det är svårt att förutspå hur situationen kommer att utvecklas, och säkerhetsläget kan försämras snabbt. Läget i landet är för närvarande instabilt på grund av politiska och etniska spänningar och konflikten i norra Etiopien, och oroligheterna riskerar att eskalera. Under den senaste tiden har det förekommit väpnade sammandrabbningar i delstaten Amhara (bland annat städerna Gonder och Lalibela).
Läs aktuell information om coronaläget på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/eth/frontpage(Länk till en annan webbplats.) och följ de lokala myndigheternas information på adressen http://ephi.gov.et(Länk till en annan webbplats.). Privata och offentliga sjukhus är ofta överbelastade och antalet intensivvårdsplatser är väldigt begränsat.

Det har förekommit ett stort antal protester som eskalerat till våldsamheter i Etiopien. På grund av oroligheterna finns det mycket internflyktingar i landet. Det kan införas vägspärrar för att begränsa trafiken mellan delstaterna. Undvik alla resor som inte är nödvändiga utanför huvudstaden Addis Abeba.Läget i Addis Abeba är för närvarande lugnt.

När det uppstår en krissituation spärras ofta internet och sms-trafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Interna oroligheter och konflikter mellan etniska grupper försämrar avsevärt säkerhetsläget i landet. Demonstrationer och våldsamheter har blivit vanligare i och med att konflikten tillspetsats.

Undvik alla resor som inte är nödvändiga utanför huvudstaden Addis Abeba. Konflikten i norra Etiopien fortsätter. Gränsområdena mot Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan är delvis minerade och farliga.

Om situationen eskalerar kan rörelsefriheten begränsas också i huvudstaden Addis Abeba. Undvik att röra dig utomhus. Håll dig undan stora folksamlingar och kollektiva transportmedel, till exempel minibussar.

Det har inträffat enstaka terrorattacker i landet under de senaste åren. De etiopiska myndigheterna manar till försiktighet. Offentliga platser och evenemang, såväl med utlänningar som med lokalinvånare, kan utsättas för terrordåd. Det kan gälla till exempel hotell, restauranger, barer, supermarketar, köpcenter, religiösa byggnader och idrottsevenemang.

Ambassaden rekommenderar att du följer oss på Facebook och läser vår webbplats.

Brottsligheten

Fickstölder och misshandel i samband med egendomsbrott har blivit vanligare mer våldsamma. I synnerhet i Addis Abeba i de områden där det rör sig mycket turister finns det ficktjuvar. Håll inte smycken och värdeföremål synligt.

Iaktta särskild försiktighet och rör dig inte ensam, inte ens i städer eller när det är ljust.

Utlänningar som rört sig ensamma i rekreationsområdena utanför Addis Abeba har nu och då utsatts för rån.

Nu och då utsätts resenärer också för väpnade rån och bilkapningar. Det har skett i olika delar av landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig eftersom både vägar och bilar är i dåligt skick och trafikkulturen kaotisk. Kör helt inte alls bil utanför städerna när det är mörkt eftersom bilarna sällan har lyktorna tända och det kan finnas boskap på vägarna. Undvik alla resor i Etiopien, utanför huvudstaden Addis Abeba.

Huvudvägarna norrut (Bahir Dar) och söderut (Djibouti, Awassa) från Addis Abeba är i relativt gott skick, övriga vägar är dåliga. Det förekommer vägspärrar. Under regnperioden från juni till september kan delar av vägarna bli översvämmade. Håll bilens dörrar låsta när du kör.

Avstånden är långa och vägarna dåliga så det lönar det sig att planera sin resa och sina övernattningar på förhand. Tänk på att det tidvis kan vara svårt att få tag på bränsle utanför huvudstadsområdet, särskilt på mindre orter. Det kan vara riskabelt att anlita lokala resebyråers chaufförer och bilar på grund av fordonen skick och chaufförernas bristande kompetens och körerfarenhet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Länk till coronainformation på ambassadens webbplats
https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Sjukvården når inte västerländsk standard. För närvarande tillåter de lokala myndigheterna endast konsulärt bistånd till sjukhus per telefon.

I Addis Abeba finns det några kliniker med åtminstone acceptabel nivå. Det kan vara bra att packa med de vanligaste läkemedlen på resan. Beakta att huvudstaden Addis Abeba ligger högt ovan havsytan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Etiopien är homosexualitet ett brott och par av samma kön bör undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Det är förbjudet att fotografera militära platser, broar och premiärministerns tjänstebostad.

Birr, Etiopens valuta, får inte föras ut ur landet. Valuta kan växlas vid alla bankkontor. Det är bra att komma ihåg att inofficiell valutaväxling strider mot etiopisk lag och kan leda till att man arresteras.

Inresebestämmelser

På grund av det allmänna säkerhetsläget kan reserestriktionerna och inresebestämmelserna ändras plötsligt. Det är synnerligen viktigt att följa de lokala myndigheternas information, ambassadens webbplats och sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Länk till en annan webbplats.)

Länk till coronainformation på ambassadens webbplats

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument